Nuoret lääkärit tyytyväisiä potilastietojärjestelmien käyttäjiä?

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine en
dc.contributor Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten sv
dc.contributor.author Kärki, Anna
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201904241758
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/301195
dc.description.abstract Lääkäreiden käyttäjäkokemuksia sähköisistä potilastietojärjestelmistä on kartoitettu vuosina 2010 ja 2014 Suomessa ensi kertaa. Tutkimukset havaitsivat lääkäreiden olevan tyytymättömiä sähköisiin järjestelmiin. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli syventyä nuorten lääkärien käyttäjäkokemuksiin potilastietojärjestelmistä ja verrata niitä vanhempien lääkäri-ikäpolvien kokemuksiin. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselytutkimuksella vuonna 2014. Tutkimuksen kohteena olivat työikäiset, potilastyötä tekevät lääkärit. Tutkimukseen vastasi n. 23% kliinisessä työssä olevista lääkäreistä Suomessa. Vastaajat jaettiin neljään ikäryhmään. Nuoria edustivat alle 35-vuotiaat lääkärit, joista valtaosa oli erikoistuvan vaiheen kliinikkoja. Nuorilla, diginatiiveilla lääkäreillä oli kokemusta useammasta järjestelmästä, mutta lyhyemmältä ajalta kuin vanhemmilla ryhmillä. Nuoret osoittautuivat vanhempia lääkäreitä kriittisemmiksi järjestelmäkäyttäjiksi, ja olivat tyytymättömiä erityisesti järjestelmien teknisiin ominaisuuksiin, visuaalisuuteen ja toimintalogiikkaan. Nuoret olivat myös huolissaan järjestelmien vaikutuksesta potilasturvallisuuteen. Kriittisyyden taustalla tulkittiin olevan kokemattomuus paperipohjaisista järjestel-mistä, vähäisempi kliininen kokemus, erikoistuvan lääkärin työnkuva sekä uran alkuvaiheen työnhallinnan haasteet, jotka osaltaan altistavat huonon käytettävyyden aiheuttamille ongelmille. Nuorten tyytymättömyyden todettiin viittaavaan siihen, että järjestelmien käytettävyysongelmat eivät ratkea itsestään uuden tietoteknisesti taitavamman käyttäjäsukupolven astuessa työelämään. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject sähköinen potilaskertomus
dc.subject käytettävyys
dc.subject potilastietojärjestelmä
dc.title Nuoret lääkärit tyytyväisiä potilastietojärjestelmien käyttäjiä? fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201904241758

Files in this item

Files Size Format View
Karki_Anna_Pro_gradu_2019.pdf 369.6Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record