Debuttidpunktens säsongvariation vid typ 1 diabetes hos barn under 15 år i Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904241759
Title: Debuttidpunktens säsongvariation vid typ 1 diabetes hos barn under 15 år i Finland
Author: Sandström, John
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904241759
http://hdl.handle.net/10138/301206
Thesis level: master's thesis
Abstract: Finland har världens högsta incidens för typ 1 diabetes (T1D). Incidensen har ökat mångfalt under de senaste årtiondena i Finland och i andra utvecklade länder. Bl.a. detta och sjukdomens säsongberoende natur har riktat blickarna mot säsongberoende miljö-faktorer som utlösare av sjukdomsprocessen. Denna studies syfte var att undersöka om detta säsongberoende kan påvisas också i Finland och hur den förhåller sig till kön och ålder. Studiepopulationen bestod av 0–14 åriga finländska barn som hade diagnosticerats med T1D under åren 2002–2015. Säsonganalyser gällande diagnostidpunkten gjordes med hjälp av Poissons regressionsanalys, som säsongmodifierades. Vi observerade inci-densmönstret i förhållande till debutmånad samt säsongberoendets förhållande till kön och ålder. Diabetikerbarnen jämfördes med den teoretiska populationsenliga riskgrup-pen bestående av totalt antal levande 0–14 åringar i Finland per månad. Vår studie utvisade ett starkt säsongberoende. Säsongberoendet påverkades inte av kön men verkade bli kraftigare med stigande diagnosålder. Incidensen för pojkar var högre än hos flickor. Den årliga incidenstrenden var sjunkande fr.o.m. år 2006. Intressant var också att den yngsta åldersgruppen uppvisade den klart mest sjunkande incidenstrenden bland grupperna vilket väcker frågor om rotavirusvaccinets roll gällande incidensföränd-ringen. Rotavirusvaccinet infogades i det nationella vaccinationsprogrammet år 2009. Resultaten kan generera nya insikter angående sjukdomens patogenes och etiologi.
Subject: Diabetes mellitus
type 1/etiology*
Seasons
Humans
Child
Environment
Autoimmunity


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sandstrom_John_Pro_gradu_2019.pdf 898.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record