A pragmatist inquiry into the art of living : Seeking reasonable and life-enhancing values within the fallible human condition

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Käytännöllinen filosofia en
dc.contributor Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället sv
dc.contributor Doctoral Programme in Philosophy, Arts and Society en
dc.contributor.author Martela, Frank
dc.date.accessioned 2019-04-29T05:15:07Z
dc.date.available 2019-05-19
dc.date.available 2019-04-29T05:15:07Z
dc.date.issued 2019-05-29
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-3388-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/301313
dc.description.abstract We are already engaged in a stream of experiencing in which we strive to navigate our way toward what we value. Taking this depiction of the human condition as the starting point, in this dissertation my aim is to embark on an inquiry that aims to identify a few reasonable tools of thinking that may help humans live more reflective and meaningful lives. The project builds strongly on the foundations laid out by pragmatist philosophy, especially the balanced, experiential, and inquiry-oriented style of pragmatism offered by John Dewey. The starting point for such a philosophy is the stream of experiencing we are already engaged in as active and caring beings. Within this unfolding life, we strive to grasp what is happening, we strive to realize what we value, and we strive to decide what is worth valuing. In other words, we engage in what Dewey calls an inquiry, through which we aim to increase our capability to navigate this stream of experiencing called life to better actualize what is valuable within this life. All we have at our disposal in this inquiry are the concepts, theories, values, and other tools of thinking that we have acquired from within this life. There is nothing external that can be used to justify certain theories or values; total certainty is unavailable for us fallible human beings. Yet certain tools of thinking are more warranted than others: Relying on them in past inquiries has tended to lead us to where we want to get. Instead of vainly yearning for truths, we can trust and utilize those tools of thinking that have proven themselves to be more reliable maps in helping us navigate our experiential realities. In the final analysis, even reflectively endorsed values are nothing more than tools of thinking subject to being re-designed in the future to better suit the wholeness of our lives. Philosophical inquiry grows out of actual living, and that’s where it ends too. Its ultimate value is in designing better working conceptual tools that can assist people in the real-life tasks of living good and worthy lives. This is also the task of the present dissertation, which consists of an introduction and six independent articles that all apply the same pragmatist point of view to different pertinent contemporary philosophical questions to illustrate what it means to approach philosophy and life as a pragmatist. en
dc.description.abstract Eläminen on kokemusten jatkuvaa virtausta, jossa aktiivisesti toimien pyrimme navigoimaan kohti arvostamiamme asioita. Tämä ihmisenä olemisen perusluonne lähtökohtanani pyrin tässä väitöskirjassani tunnistamaan muutamia käyttökelpoisia ja hyvin perusteltuja ajattelun työkaluja, joiden avulla elää mietitympää ja merkityksellisempää elämää. Työni rakentuu vahvasti pragmatismin asettamien perustusten varaan, tukeutuen erityisesti John Deweyn tasapainoiseen, kokemusperäiseen ja avoimen koettelevaan pragmatistiseen ajattelutyyliin. Lähtökohtana on ihminen kokevana, toiminnallisena ja välittävänä olentona, jonka elämä on jo käynnissä. Jatkuvasti eteenpäin virtaavan elämisen keskellä pyrimme ymmärtämään mitä tapahtuu ja tavoittelemaan sitä mitä arvostamme – samanaikaisesti pohtien mikä ylipäänsä on arvostamisen arvoista. Elämän virratessa ympärillämme yritämme tutkivan asenteen ja toiminnan kautta luoda navigointikykyämme vahvistavaa ymmärrystä, jonka avulla paremmin saavuttaa arvokkaaksi kokemiamme asioita. Käytössämme meillä ovat vain ne käsitteet, teoriat, arvot ja muut ajattelun työkalut, jotka olemme onnistuneet elämisemme virrasta itsellemme poimimaan. Ei ole mitään kokemisen virran ulkopuolista jota voisi käyttää oikeuttamaan tiettyjä teorioita tai arvoja; täyttä varmuutta ei ole tarjolla meille erehtyväisille ihmisille. Silti jotkin ajattelun työkalut ovat paremmin perusteltuja kuin toiset: Niihin nojautumalla meillä on ollut aiemmassa toiminnassamme tapana päästä haluamiimme päämääriin. On turha haikailla lopullisten totuuksien perään, mutta tietyt ajattelun työkalut ovat osoittautuneet luotettaviksi kartoiksi, joiden avulla navigoida kokemuksellista maailmaamme. Omaksumamme arvotkin ovat pohjimmiltaan työkaluja, joita jatkuvasti uudelleen arvioimalla varmistamme että ne parhaiten sopivat elämämme kokonaisuuteen. Tämä väitöskirja rakentuu johdannosta ja kuudesta itsenäisestä artikkelista, jotka kaikki pyrkivät soveltamaan tätä yllä esitettyä pragmatistista perusasennetta erilaisiin polttaviin filosofisiin kysymyksiin lähtien liikkeelle tieteen luonteesta ja päätyen moraalisen kasvun mahdollisuuteen. Filosofinen tutkimus nousee elävästä elämästä ja siihen se myös lopulta suuntautuu: Sen lopullinen arvo on kyvyssä luoda uudenlaisia ajattelun työkaluja, joiden avulla ihmiset pystyisivät elämään arvokkaan ja hyvän elämän. Siihen nämäkin artikkelit pyrkivät. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-3387-8
dc.relation.isformatof 2019, Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja - Publications of the Faculty of Social Sciences. 2343-273X
dc.relation.ispartof Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja - Publications of the Faculty of Social Sciences
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2343-2748
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Käytännöllinen filosofia
dc.title A pragmatist inquiry into the art of living : Seeking reasonable and life-enhancing values within the fallible human condition en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Loukola, Olli
dc.opn Pappas, Gregory
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
APRAGMAT.pdf 310.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record