Healthcare Utilization in Rheumatic Diseases

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5213-8
Title: Healthcare Utilization in Rheumatic Diseases
Author: Mars, Nina
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Clinical Research
Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Kliininen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
Doktorandprogrammet i klinisk forskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-05-24
Language: eng
Belongs to series: Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis - URN:ISSN:2342-317X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5213-8
http://hdl.handle.net/10138/301319
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Rheumatoid arthritis (RA), psoriatic arthritis (PsA), juvenile idiopathic arthritis (JIA) and axial spondyloarthritis (AxSpA; including ankylosing spondylitis) are inflammatory rheumatic diseases contributing to a substantial burden on both the patient and society. During the past couple of decades, active treatment strategies and pharmacological advancements have altered their cost structures, with scarce data existing on modern cohorts. Particularly for JIA in adulthood, the cost outcomes and clinical outcomes remain poorly documented. For these four rheumatic diseases, we set out to explore the health service-related costs, with emphasis on both costs of the index rheumatic disease and the costs of comorbidities. We investigated unmet needs by identifying disease-related factors attributable to distinct healthcare utilization patterns. We linked two population-based databases: a longitudinal clinical dataset with high diagnostic validity from the Jyväskylä Central Hospital rheumatology unit, and administrative data covering all public healthcare in the area. Collection of the clinical data took place between May 2007 and March 2016, and health service-related costs in euros (€) were available for fiscal year 2014. We studied the clinical outcomes in 218 adult JIA patients, with health service-related costs available for 119 adult patients with JIA, 213 with PsA, 1086 with RA, and 277 with AxSpA. We compared their cost distributions and high healthcare utilization patterns. Despite being heterogeneous, particularly regarding age, JIA, RA, PsA, and AxSpA shared similar patterns of healthcare resource utilization, both in terms of costs incurred by the rheumatic disease and by comorbidities. The majority of patients are doing overall well both in terms of patient-reported outcomes and health service-related costs, reflecting the effects of modern anti-rheumatic treatment. However, a tenth was recognizable as high healthcare utilizers (for JIA, 15%). Particularly pain, fatigue and disability, but also comorbidity and disease activity emerged as key factors affecting healthcare resource utilization. For all diseases, comorbidities accounted for two thirds of the total costs. This study supports the existing evidence that active treatment of rheumatic diseases has entailed good outcomes and low healthcare resource utilization for the majority. Particularly chronic pain, fatigue, and disability seem to be important areas needing attention in treatment of rheumatic diseases.Nivelreuma, nivelpsoriaasi, lastenreuma ja selkärankareuma lukeutuvat tulehduksellisiin reumasairauksiin, jotka voivat aiheuttaa merkittävää haittaa potilaiden terveydelle ja elämänlaadulle. Viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtuneet kehitysaskeleet hoitoperiaatteissa ja lääkehoidossa ovat parantaneet sairausennustetta mutta samalla lisänneet lääkehoidon kustannuksia. Näiden potilaiden terveyspalvelujen käytön kustannuksista on kuitenkin niukasti nykyaikaista tutkimustietoa. Väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin ja verrattiin näiden neljän tärkeän reumasairauden terveyspalvelujen käytön kustannuksia yhdistämällä kahdenlaisia rekisteritietoja: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmän tietoja (GoTreatIT-monitorointi) reumasairauksia sairastavista potilaista vuosilta 2007-2016 ja euromääräisiä hoitotuotantotietoja perustuen terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmään, eli terveydenhuollon yhteydenottoihin ja käynteihin vuodelta 2014. Ensimmäisessä osatyössä tarkasteltiin 218 potilasta, joilla oli lapsuusiässä alkanut reumasairaus, n.s. lastenreuma. Tärkein havaintomme oli, että tarkasteluaikana 16-30-vuotiaista lastenreumaa sairastavista valtaosalla toimintakyky oli hyvä ja erittäin harvalla havaittiin työkyvyttömyyttä. Toisessa osatyössä tarkastelimme 119 aikuista lastenreumaa, 213 nivelpsoriaasia, 1086 nivelreumaa ja 277 selkärankareumaa sairastavaa potilasta. Heidän keskimääräiset palveluidenkäyttökustannuksensa olivat varsin samanlaiset ja noin yksi kymmenestä potilaasta tunnistettiin terveyspalvelujen suurkäyttäjäksi. Selkärankareumaa ja lastenreumaa sairastavat olivat keskimäärin selvästi nuorempia kuin nivelreuma- ja nivelpsoriaasipotilaat ja heidän elinaikainen kustannuskertymänsä voidaan siten olettaa suuremmaksi. Kaksi kolmasosaa terveyspalvelujen käytöstä johtui liitännäissairauksista ja etenkin suurkäyttäjillä liitännäissairauksista johtuva kustannustaakka oli merkittävä. Liitännäissairauksien lisäksi terveyspalvelujen käyttöön vaikuttivat kipu ja alentunut toimintakyky. Kolmannessa osatyössä havaittiin ryhmittelyanalyysin keinoin keskeisimmäksi hoidon kehittämistarpeeksi krooninen kipu: noin kolmasosa nivelreumapotilaista koki kroonista kipua ilman merkittävää tulehdusaktiivisuutta. Tutkimuksessa havaittiin, että terveyspalvelujen kustannustaakka oli tutkituissa reumasairauksissa varsin samankaltainen ja suurimmalla osalla potilaista terveyspalvelujen käyttöön liittyvät kustannukset ovat matalat. Pieni osa potilaista käyttää suurimman osan reumapotilaiden terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. Tulehduksen rauhoittamisen lisäksi näiden potilaiden kohdalla tulee kiinnittää huomiota etenkin kivunhallintaan.
Subject: Reumatologia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Healthca.pdf 2.801Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record