Perfluorattujen alkyyliyhdisteiden ympäristötutkimukset ja riskinarviointi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/301524

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_21_2019.pdf 17.69Mb PDF View/Open
Title: Perfluorattujen alkyyliyhdisteiden ympäristötutkimukset ja riskinarviointi
Author: Reinikainen, Jussi; Perkola, Noora; Takala, Mikael; Äystö, Lauri; Ahkola, Heidi
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2019
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 21/2019
ISBN: 978-952-11-5030-2
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/301524
Abstract: Tässä raportissa arvioidaan sammutusvaahtojen käytön seurauksena maaperään päässeiden per- ja polyfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) ympäristökäyttäytymistä ja -riskejä neljällä paloharjoitusalueella (Kuopio, Joroinen, Joensuu ja Porvoo). Harjoitusalueiden ympäristötutkimuksissa ja niihin perustuvissa kohdearvioinneissa tarkastellaan erityisesti PFAS-yhdisteiden kulkeutumista ja siitä aiheutuvia riskejä vesiympäristölle ja pohjaveden käytölle. Hankkeen tulokset vahvistavat kansainvälisiin tutkimuksiin pohjautuvaa käsitystä PFAS-yhdisteiden esiintymisestä ja ympäristökäyttäytymisestä sammutusvaahtojen käyttökohteissa. Raportissa annetaan esimerkkejä ja yleisiä suosituksia mm. kohdetutkimuksissa ja riskinarvioinnissa sovellettavista menetelmistä sekä PFAS-yhdisteiden laboratoriomäärityksistä. Lisäksi raportissa esitetään arvio PFAS-yhdisteiden aiheuttamista riskeistä sekä suositukset tarvittavista jatkotoimista hankkeen tutkimuskohteissa.
Subject (yso): perfluoratut alkyyliaineet
kulkeutuminen
pohjavesi
vesistöt
ympäristöriskit
ympäristöntutkimus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record