Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille. Kehittämishankkeen ulkoinen arviointi

Show simple item record

dc.contributor.author Vesala, Hannu T
dc.contributor.author Klem, Simo
dc.contributor.author Teittinen, Antti
dc.date.accessioned 2019-05-07T12:33:19Z
dc.date.available 2019-05-07T12:33:19Z
dc.date.issued 2019-05-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/301543
dc.description.abstract Kehitysvammaliitto toteutti ulkoisen arvioinnin Kelan rahoittamasta Rinnekoti-säätiön kehittämishankkeesta ”Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille”. Hankkeessa kehitettiin 3kk-työhönvalmennuspalvelu ja sitä kokeiltiin viidessä kurssissa, joihin osallistui 25 nuorta. Arviointitutkimuksen tarkoitus oli tuottaa tietoa sekä työhönvalmennuspalvelusta ja sen kokeilusta, että menetelmän sovellettavuudesta kehittämishankkeen päätyttyä. Arvioinnin tulokset voidaan jakaa toteutuksen arviointiin, kokemusten kuvaamiseen ja toimintamenetelmän arviointiin. Kehittämishanke toteutettiin pääsääntöisesti hankesuunnitelman mukaisesti ja hankkeelle asetetut keskeiset tavoitteet saavutettiin. Ainoa merkittävä poikkeama suunnitelmasta oli kursseille osallistujien lukumäärä, joka jäi huomattavasti pienemmäksi asetetusta tavoitteesta, 40 nuorta. Tämä kuvastaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden tunnistamisen ja palveluun ohjautumisen haasteellisuutta. Kursseille osallistuneet nuoret pitivät kurssia mielekkäänä ja hyödyllisenä sekä arvioivat siitä olevan hyötyä työnhaussa. Osalla kurssille osallistujista odotuksena saattoi olla, että kurssin kautta työllistyisi palkkatyöhön. Kuuden kuukauden jälkeen 11:sta kyselyyn vastanneesta kolme henkilöä oli työllistynyt. Sidosryhmien arviointien mukaan kehitetty palvelu on tarpeellinen ja toteuttamiskelpoinen sekä sovellettavissa huomattavasti laajemmalle asiakasryhmälle kuin mikä oli ollut hankkeen kohderyhmänä. Hyvänä pidettiin palveluun sisältyvää asiakkaan vahvuuksien ja tarpeiden kartoittamista. Sekä asiakkaiden ohjautuvuus palveluun että jatko-ohjautuminen kurssin päätyttyä nähtiin haasteellisena ja tässä arvioitiin tarvittavan verkostoitumista ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Työhönvalmennuspalvelun vakiinnuttamisessa pysyväksi toiminnaksi olisikin erityistä huomiota kiinnitettävä nivelvaiheisiin: palveluun ohjautumiseen sekä palvelun jälkeiseen jatko-ohjautumiseen. Yksi luonteva vaihtoehto on, että kehitettyä työhönvalmennuspalvelua toteutettaisiin jatkossa joko osana ammatillisia opintoja tai heti niiden jälkeen. fi
dc.format.extent 34
dc.language.iso fin
dc.publisher Kela
dc.relation.ispartofseries Kuntoutusta kehittämässä ; 9
dc.subject hankkeet fi
dc.title Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille. Kehittämishankkeen ulkoinen arviointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201903199363
dc.subject.yso kuntoutus fi
dc.subject.yso työvalmennus fi
dc.subject.yso kehittäminen fi
dc.subject.yso projektit fi
dc.subject.yso oppimisvaikeudet fi
dc.subject.yso nuoret fi
dc.subject.yso kuntoutuspalvelut fi
dc.subject.yso kurssit fi
dc.subject.yso arviointi fi
dc.subject.yso kokemukset fi
dc.description.reviewstatus nonPeerReviewed
dc.description.reviewstatus Vertaisarvioimaton
dc.relation.issn 2489-849X
dc.relation.numberinseries 9
dc.type.okm D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys fi
dc.publisher.place Helsinki
dc.type.refworks Book, Whole
dc.relation.url http://www.kela.fi/kehittamistoiminta

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuntoutustakehittamassa9_saavutettava.pdf 443.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record