Aktivointipolitiikkaa yhteisin palveluin. Näkökulmia työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019050314102

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Aktivointipolitiikkaa yhteisin palveluin. Näkökulmia työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun
Editor: Rajavaara, Marketta; Määttä, Anne; Kokko, Riitta-Liisa; Tarkiainen, Laura
Publisher: Kela
Published in: Helsinki
Date: 2019-05-10
Number of pages: 166
Belongs to series: Teemakirja
ISBN: 978-952-284-061-5 (nid.)
978-952-284-062-2 (pdf)
ISSN: 2323-7813 (ISSN-L)
2323-7813 (painettu)
2323-7821 (verkkojulkaisu)
URI: http://www.kela.fi/tutkimus
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019050314102
http://hdl.handle.net/10138/301617
Peer reviewed: Yes
Description: Kuka tahansa voi jäädä työttömäksi, mutta paluu työhön voi osoittautua aikaa vieväksi ja hankalaksi. Aktivointipolitiikka tarkoittaa parhaimmillaan sitä, että pitkään työttöminä olleet saavat työelämään palatakseen asiakaslähtöisiä, kannustavia ja yhteen sovitettuja palveluja. Työllistyminen on työstä syrjäytyneelle asiakkaalle vaativa tavoite, jonka saavuttaminen edellyttää henkilökohtaista palvelua. Jos palvelut ovat ruuhkautuneet, asiakas jää vaille riittävää työllistymisen tukea. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on työ- ja elinkeinotoimistojen, kuntien ja Kelan yhteinen toimintamalli, joka palvelee pitkään työttöminä olleita työnhakijoita. Sen tavoite on tukea asiakkaiden työllistymistä arvioimalla heidän kanssaan heidän palvelutarpeensa ja tarjoamalla tarpeisiin vastaavia kuntien sosiaali-, terveys- ja työllistämispalveluja, julkisia työvoima- ja yrityspalveluja sekä Kelan kuntoutuspalveluja. Monialaisen yhteispalvelun verkostot perustuvat vuonna 2015 säädettyyn lakiin, mutta TYP-palvelua toteutettiin jo tätä aiemmin. Tässä julkaisussa Helsingin yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Kuntoutussäätiön tutkijat tarkastelevat TYP-lakiuudistuksen vaikutuksia, TYP-verkostojen johtamista sekä verkostoissa työskentelevien asiakasyhteistyötä. Artikkelit tarjoavat tietoa verkostomaisen palvelun, monialaisen asiakastyön ja palvelujen yhteensovittamisen mahdollisuuksista ja edellytyksistä pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa.
Subject: työvoimapolitiikka
työllistyminen
työvoimapalvelut
lainsäädäntö
uudistukset
vaikutukset
julkiset palvelut
yhteispalvelu
monialaisuus
viranomaisyhteistyö
työhallinto
kunnat
Kansaneläkelaitos
vastuullisuus
asiakkaat
alueelliset erot
johtaminen
johtamisjärjestelmät
sopimuksellisuus
työnhakijat
aktivointi
yhteistyö
yhteensovittaminen
asiakastyö
asiakaslähtöisyys
Order price: 38,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Aktivointipolitiikkaa_yhteisin_palveluin.pdf 1.635Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record