Suostuttelun keinot Instagramissa : miten vaikuttajat suostuttelevat lisäravinnemainoksissa?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905081899
Title: Suostuttelun keinot Instagramissa : miten vaikuttajat suostuttelevat lisäravinnemainoksissa?
Author: Latvala, Moona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905081899
http://hdl.handle.net/10138/301703
Thesis level: master's thesis
Discipline: Elintarvike-ekonomia
Food Economics
Livsmedelsekonomi
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli kuvailla suomalaisten sosiaalisen median vaikuttajien ja urheilijoiden käyttämiä suostuttelun keinoja ja suostuttelua lisäravinteiden Instagrammainonnassa. Mainonnan suostuttelua tutkittiin, jotta voitiin lisätä ymmärrystä mainonnan suostuttelusta ja kehittää kuluttajien kriittistä mainonnan lukutaitoa. Tutkimuksen teoriaosassa perehdyttiin suostuttelun käsitteeseen ja suostuttelun keinoihin. Teoriassa tarkasteltiin myös mainontaa ja sen tavoitteita. Tässä tutkimuksessa aineistona toimi sosiaalisen median vaikuttajien ja urheilijoiden tuottamat lisäravinnemainokset, jotka kerättiin Instagramista. Yhteensä 23 lisäravinnemainosta analysoitiin teorialähtöisesti verkkoaineiston laadullisella sisällön erittelyllä. Teorian perusteella muodostettiin luokittelurunko, jossa suostuttelun keinojen yläluokkina toimivat informatiiviset viestit ja tunneviestit. Empiirisessä osassa muodostettiin teoreettisen viitekehyksen avulla luokittelu, joka kuvasi tutkimuksen aineistossa esiintyvät suostuttelun keinot. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että urheilijat ja sosiaalisen median vaikuttajat käyttivät lisäravinteiden Instagram-mainonnassaan suostuttelun keinoina tuoteominaisuuksia, rahallisia etuja, tuotteiden hyötyjä, tuotteiden käyttöön liittyviä etuja, rahallisia etuja, vertailutietoja ja uutuuksia. Näiden pääasiallisesti sanallisten informatiivisten viestien lisäksi he käyttivät tunteisiin vetoavia suostuttelun keinoja: iloisuutta, seksikkyyttä, esteettisyyttä, huumoria ja eläimiä. Nämä tunneviestit olivat enimmäkseen kuvallisia ja symbolisia. Vaikuttajat suostuttelivat positiivisilla keinoilla, monipuolisesti yhdistellen informatiivisia viestejä ja tunneviestejä sekä verbaalisia ja visuaalisia keinoja hyödyntämällä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että suostuttelu on enemmän kuin joukko informatiivisia viestejä ja tunneviestejä. Suostuttelu on prosessi, johon liittyy muun muassa suostuttelijan itseilmaisu ja elämäntyylit sekä yhteiskunnassa vallitsevat trendit. Tulevaisuudessa suostuttelun keinoja Instagramissa voitaisiin tutkia laajemmalla aineistolla ja mainonnan sijasta esimerkiksi sponsoroituja julkaisuja, jotta saataisiin lisää tietoa siitä, kuinka kuluttajiin pyritään vaikuttamaan mediassa.
Subject: suostuttelu
mainonta
vaikuttaja
lisäravinne


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record