Instagram nuorten naisten kulutusinformaation etsinnän kanavana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905081890
Title: Instagram nuorten naisten kulutusinformaation etsinnän kanavana
Author: Peltola, Eve
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905081890
http://hdl.handle.net/10138/301710
Thesis level: master's thesis
Discipline: Markkinointi
Marketing
Marknadsföring
Abstract: Sosiaalinen media nähdään yhdeksi tärkeimmäksi kanavaksi, josta kuluttaja voi hyötyä etsiessä informaatiota ostopäätöstä varten. Sosiaalisen median kanavista Instagram on nostanut suosiotaan yhä enemmän erityisesti nuorten naisten keskuudessa ja kanava tarjoaakin monipuolisia tapoja informaation etsinnän toteuttamiselle. Jotta markkinointibudjetteja osataan allokoida oikeisiin kanaviin, on myös tärkeä ymmärtää kanavan informaation etsinnän käyttöön motivoivia tekijöitä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Instagramissa tapahtuvaa informaation etsintää, miksi kuluttajat käyttävät Instagramia informaation etsintään ja johtaako Instagramin käyttö ostotapahtumaan. Tutkimuksessa keskitytään Instagramin suurimpaan yksittäiseen käyttäjäryhmään eli nuoriin naisiin. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineisto tutkimukseen kerättiin kahdeksalla puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastattelut litteroitiin ja analysointiin teorialähtöisesti käyttämällä analysoinnissa teemoittelua. Tutkimuksen mukaan nuoret naiset käyttävät Instagramia informaation etsintään sisäistä tyydytystä, tuote- ja palvelutietoisuuden lisäämistä ja ostopäätöstä varten. Instagram toimii tärkeänä tekijänä ostopäätöksiä tehtäessä. Instagramin käyttö johtaa nuorilla naisilla harkittuun tai impulsiiviseen ostamiseen toteutettavan informaationetsinnän tyypin mukaan. Impulsiiviset ostot liittyivät tuotteisiin, kun taas harkitut ostot palveluihin. Nuoret naiset käyttävät Instagramia informaation etsintään pääosin kanavan ominaisuuksien eli kanavan tuoman uniikin visuaalisen tiedon ja käyttäjien luoman sisällön sekä kanavan sopivuuden eli informaation etsinnän nopeuden ja helppouden takia.
Subject: jatkuva informaation etsintä
ostoa edeltävä informaation etsintä
Instagram
kanavan käyttöön motivoivat tekijät
harkittu ostaminen
impulsiivinen ostaminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record