Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle : Tutkimus metropolialueen nuorista

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/301729
Title: Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle : Tutkimus metropolialueen nuorista
Author: Hotulainen, Risto; Rimpelä, Arja; Hautamäki, Jarkko; Karvonen, Sakari; Kinnunen, Jaana M; Kupiainen, Sirkku; Lindfors, Pirjo; Minkkinen, Jaana; Pere, Lasse; Thuneberg, Helena; Vainikainen, Mari-Pauliina; Wallenius, Tommi
Publisher: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos
Date: 2016
Belongs to series: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajakoulutuslaitos, tutkimuksia 398
ISBN: 978-952-03-0347-1
ISSN: 1799-2508
URI: http://hdl.handle.net/10138/301729
Abstract: Kouluikäisten oppiminen ja hyvinvointi ovat olleet pääosin erillisiä saarekkeita niin tutkimuksessa, lainsäädännössä kuin koulujen käytännön toiminnassa. Vuonna 2011 metropolialueen 14 kunnan seitsemännen luokan oppilaille (N ≈ 10 000) tehdyssä tutkimuksessa yhdistettiin oppiminen ja hyvinvointi. Tutkimus uusittiin oppilaiden ollessa yhdeksännellä luokalla. Seurantaa jatkettiin yhdistämällä aineistoon toisen asteen yhteisvalintatiedot ja selvittämällä nuorten toisen asteen opintojen tilannetta ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Kuvaamme tässä raportissa niitä oppimiseen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä, jotka selittävät oppilaiden eriytyviä kehityspolkuja yläkoulun aikana ja oppilaiden hakeutumista erilaisille opintopoluille toisen asteen valinnassa. Lisäksi selvitämme koulujen oppimisen tuen käytänteitä ja opiskeluhuollon resursseja sekä koulujen yhteistä toimintakulttuuria luovia koulujen toimintakäytänteitä hyvinvoinnin näkökulmasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TEAviisarin ja valtakunnallisen VALAISE-seurantahankkeen rehtorikyselyn perusteella.Learning and well-being have been largely treated as separate entities in research and legislation regarding children and youth, and in the daily practices of the school. In 2011, a new research project was launched to study in unison the learning and well-being of approximately 10 000 seventh graders in the 14 municipalities of the Helsinki Metropolitan Area. The study was repeated when the students were at grade nine. In spring 2014, register data from the joint application system regarding the students’ selection of upper secondary education were added to the earlier data. In spring 2015, additional data were collected in the upper secondary schools to follow the status of the students’ studies. In this report, we describe the learning and well-being-related factors that explain students’ differentiating developmental paths during lower secondary education and their differing educational choices. Furthermore, we explore the schools’ practices in support for learning, their resources for student welfare services, and their practices for creating a school culture that promotes student well-being.
Subject: peruskoulu, hyvinvointi, terveys, oppiminen, metropolialue, opiskeluhuoltopalvelut, toisen asteen valinta
basic education, well-being, health, learning, Helsinki Metropolitan Area, school welfare services, selection to the upper secondary education
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
978-952-03-0347-1.pdf 8.489Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record