Vastuupuhe suomalaisten varustamoiden vuosikertomuksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905151958
Title: Vastuupuhe suomalaisten varustamoiden vuosikertomuksissa
Author: Vepsäläinen, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905151958
http://hdl.handle.net/10138/301803
Thesis level: master's thesis
Discipline: Maantiede
Abstract: Tällä tutkimuksella haluttiin saada lisätietoa siitä, miten suomalaiset varustamot puhuvat vastuusta sekä mistä vastuuta otetaan puheessa. Tutkimusaiheen valinnan taustalla oli alan kirjallisuudessa ja julkisessa keskustelussa esitetty väite, että varustamoala on heräämässä hitaasti oman vastuullisuutensa tunnistamiseen. Merenkulku on toimialana myös erityisen mielenkiintoinen tutkimuskohde sen paikallisten vaikutusten, mutta toimintaa ohjaavien globaalien prosessien näkökulmasta. Tutkimuksen teoria sidottiin moraalin maantieteen ja vastuullisen liiketoiminnan konsepteihin. Tutkimuksen aineistona on kolmen suomalaisen varustamon vuosikertomukset tarkastelujaksolta vuodesta 1990 vuoteen 2010. Vuosikertomukset ovat yhtiöille lakisääteinen velvollisuus, mutta samalla myös laajaa sidosryhmäviestintää. Erityisesti toimitusjohtajan katsaukset ovat puheena lähempänä kolumnia kuin virallista toteamista. Vuosikertomuksia käsiteltiinkin tutkimuksessa kokonaisuutenaan, eikä vain niitä osia, jotka oli otsikoitu varustamon itsensä toimesta vastuukuvauksiksi. Aineistoa tutkittiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysillä tarkoituksena ensin löytää vastuupuhe vuosikertomuksista, sitten teemoittaa ja tuoda kontekstiinsa sekä käsitteellistää. Tutkimuksessa havaittiin, että varustamoiden vastuupuhe heijastaa toimintaympäristön muutoksia ja varustamon asiakaskohderyhmällä on merkitystä mistä asioista varustamo puhuu vuosikertomuksissa. Esimerkiksi matkustajavarustamot puhuvat 1990-luvulla paljon turvallisuudesta Estonia-onnettomuuteen reagoiden, mutta lastivarustamolla ei ole tällaista puhetta. Merkittävin tutkimustulos tässä tutkimuksessa on, että vastuupuhe ei ole vain sitä puhetta, jossa yhtiö kertoo omasta vastuutoiminnastaan, vaan vastuupuhe on myös muualle osoitettua. Vastuuta osoitettiin varustamoiden puheessa erityisesti valtiolle. Toistuva puhetapa oli sellainen, jossa sanottiin vastuunottamisen olevan mahdollista vain jos valtio kantaa oman vastuunsa ensin. Tarkastelujaksolle osuivat turvallisuusteeman lisäksi myös sellaiset vastuupuheen teemat kuin verovapaa myynti, miehityskustannukset ja tonnistovero. Tutkimuksella päästiin kiinni suomalaisten varustamoiden vastuupuheeseen ja saatiin viitteitä siitä, että puhe oli myös vaikuttavaa. Jatkotutkimuksen arvoista olisi tutkia minkälaista vastuupuhetta muilla toimijoilla, kuten työntekijä- ja työnantajajärjestöillä sekä valtion hallituksella, oli samaan aikaan. Näin suomalaisen merenkulun vastuupuheen tutkimus voitaisiin laajentaa vastuukeskustelun tutkimukseksi.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record