Congenital cytomegalovirus infection in Finland

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-5232-9
Title: Congenital cytomegalovirus infection in Finland
Author: Puhakka, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Doctoral Program in Clinical Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-06-14
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-5232-9
http://hdl.handle.net/10138/301847
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Cytomegalovirus (CMV) is the most common congenital infection in developed countries. Only about 10% of the infected infants have symptoms due to CMV at birth. About half of these symptomatic infants will develop long-term sequelae, such as hearing loss or neurological impairment. Most congenitally infected infants are asymptomatic, and their prognosis is clearly better. The aim of this doctoral thesis was to evaluate the burden of congenital CMV infection (cCMV) in Finland. In the first study, we evaluated the CMV seroprevalence in Finland. We examined CMV antibodies of 200 randomly collected samples from the Finnish Maternity Cohort serum bank at three time points: 1992, 2002, and 2012. The seropositivity rate decreased significantly from 84.5% (95% CI 78.7–89.2) in 1992 to 71.5% (95% CI 64.7–77.6) in 2012. The outcome of symptomatic cCMV infection was evaluated retrospectively from a cohort of 26 children diagnosed in Finnish tertiary hospitals from 2000 to 2012. Long-term sequelae occurred in 58% (15/26), neurologic abnormality in 50% (12/24), and hearing loss in 42% (8/19) of the children. Of the children whose mothers had suffered from primary CMV infections in the first trimester, 86% (6/7) developed long-term sequelae. Of the children whose mothers had experienced non-primary CMV infections during the pregnancy, 64% (9/14) developed long-term sequelae. None of the 5 children whose mothers had had primary CMV infections in the second or third trimester had developed any long-term sequelae. To evaluate the prevalence of cCMV, and the outcome of asymptomatic cCMV, we screened 19,868 infants with a saliva CMV PCR test in four Helsinki area hospitals from September 2012 to January 2015. Confirmed cCMV infection occurred in 40 children, corresponding to a prevalence of 2 in 1,000 (95% CI 1.4–2.6). No differences in the Griffiths Mental Development Scales or hearing outcome could be found between cCMV positive and healthy controls at 18 months age. In addition, no CMV-related findings were detected in the ophthalmologic examinations. Among cCMV positive children, viral shedding to urine was more persistent than to saliva. At 18 months age all urine samples tested (33/33) were positive for CMV culture, but only 24% (9/37) saliva samples had positive CMV PCR. In conclusion, the disease burden of cCMV was relatively low in Finland. The prevalence was only 2 in 1,000, and the outcome of the asymptomatic infants was favourable. However, the morbidity of the symptomatic infection was remarkable. Over half of the infants from the retrospective cohort with CMV-related symptoms at birth developed long-term sequelae. In the positive screening samples, the genotype distribution for CMV glycoproteins gB, gH, and gN was similar to that reported from other populations and does not therefore explain the low burden of the disease in Finland.Sytomegalovirus (CMV) on yleisin sikiöaikainen infektio. Vain noin 10%:lla sikiöaikana CMV-infektion sairastaneista lapsista on syntyessään oireita kuten kasvuhäiriö, pienipäisyys, verenkuva- tai ihomuutokset tai poikkeava maksan tai pernan koko. Noin puolelle heistä jää jokin pitkäaikaishaitta, kuten kuulovaurio tai neurologinen vamma. Valtaosa sikiöaikana infektoituneista lapsista on kuitenkin syntyessään oireettomia ja heidän ennusteensa on selvästi parempi. Tässä väitöskirjatutkimuksessa selvitimme synnynnäisen CMV-infektion (cCMV) aiheuttamaa tautitaakkaa Suomessa. CMV-infektion yleisyys väestöissä vaihtelee. Seerumipankkinäytteistä totesimme, että Suomessa vuonna 1992 raskaana olevista naisista 84,5% oli sairastanut CMV ensi-infektion jo ennen raskautta, kun osuus vuonna 2012 oli pienentynyt 71,5%:iin. Oireisen CMV-infektion ennustetta selvitimme takautuvasti potilaspapereista kaikista Suomen yliopistosairaaloista. Lapsista, joilla oli vuosina 2000–2012 diagnosoitu oireinen cCMV, yli puolet (58%,15/26) kärsi jostain pitkäaikaispulmasta, 50%:lla (12/24) oli neurologinen poikkeavuus ja 42%:lla (8/19) kuulovaurio. Pitkäaikaispulmia esiintyi valtaosalla (86%, 6/7) lapsista, joiden äiti oli sairastanut CMV ensi-infektion raskauden alkuvaiheessa. Poikkeavuuksia esiintyi myös lapsilla, joiden äidin CMV ensi-infektio oli tapahtunut jo ennen tätä raskautta (64%, 9/14), muttei kenelläkään niistä 5 lapsesta, joiden äidin ensi-infektio oli ollut raskauden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen. Synnynnäisen CMV-infektion esiintyvyyttä ja syntyessään oireettomien lasten ennustetta selvitimme seulomalla 19 868 vastasyntynyttä syljestä otettavalla CMV-nukleiinihapon osoitustestillä. CMV-infektio todettiin 40:lla lapsella, joten esiintyvyys väestössämme oli 2/1000 (95%CI 1.4-2.6/1000). Seulonnassa löytyneiden CMV-positiivisten lasten ja terveiden verrokkien välillä ei todettu eroa suoriutumisessa Griffithsin kehitysseurantamenetelmän testeissä eikä kuulontutkimuslöydöksissä 18 kuukauden iässä. Kenelläkään ei todettu kuulonkuntoutusta vaativaa kuulovikaa eikä CMV-infektioon liittyviä silmäpoikkeavuuksia. Sikiöaikana sairastetun infektion jälkeen viruseritys virtsaan jatkui 18 kk iässä kaikilla tutkituilla, mutta sylkeen ainoastaan 24%:lla lapsista. CMV-infektion aiheuttama tautitaakka oli Suomessa suhteellisen pieni. Esiintyvyys oli ainoastaan 2/1000 ja oireettomien lasten ennuste oli suotuisa. Oireisen infektion aiheuttama sairastavuus oli kuitenkin huomattavaa. Yli puolella syntyessään oireisista lapsista oli joku pitkäaikaispoikkeavuus. Seulontanäytteissä CMV-virusten genotyyppijakauma glykoproteiinien gB, gH ja gN suhteen ei eronnut kirjallisuudessa kuvatuista muista aineistoista, eikä se siten selitä pientä tautitaakkaamme.
Subject: Lastentaudit
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
CONGENIT.pdf 1.305Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record