Forensic Age Assessment in Finland, and Dental Development of Somalis

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5201-5
Title: Forensic Age Assessment in Finland, and Dental Development of Somalis
Author: Metsäniitty, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine
Doctoral Program in Population Health
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-06-07
Language: en
Belongs to series: URN:ISSN:2342-317X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5201-5
http://hdl.handle.net/10138/301893
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Assessment of an individual’s age has important applications in forensics. From developing countries, the possibility to gather reliable reference data for forensic age estimation may be difficult. The aim was 1) to analyse the validity of the Greulich and Pyle method (1959), and other skeletal and dental methods; 2) to analyse forensic age assessments of asylum seekers in Finland, and the Finnish legislation; 3) to compare a created Somali dental development model (SM) on lower left permanent teeth (PT) from 31 to 37 with the Willems et al. model (WM; 2001); and 4) to study whether the addition of information on the development of third molars (TM) with PT increases the accuracy of age assessment of young Somalis. Dental and skeletal radiographic age-assessment methods were compared using Finnish child victim data (N=47). Information on forensic age assessment was collected from Finnish legislation texts, EU statistics, and public statistics by Immigration Authorities on asylum seekers in Finland. Analysis was made of forensic age assessments in Finland in 2015. The dental development of Somalis, born and living in Finland, was analysed, staging the PT according to Demirjian et al. (1973) and TM according to Köhler et al. (1994). First, both SM and WM on PT were validated on 635 Somalis, aged 4–18 years. Secondly, the age prediction performances of PT and TM development were tested separately and combined on 803 Somalis, aged 3–23 years, using a Bayesian approach. Of the compared dental and skeletal methods, development of PT showed the smallest deviation from the chronological age. In 2015, 149 asylum seekers, originating most often from Afghanistan, Iraq, and Somalia, were assessed for age using methods authorised by the Finnish legislation. Comparing the performances of the WM and SM, small but statistically significant differences in mean error were detected: -0.07 years in males and 0.16 years in females. The approach combining PT and TM predicted the age with the highest accuracy. In conclusion, dental methods, except using only TM, override skeletal methods in accuracy. The current Finnish legislation on forensic age assessment has been successfully implemented in Finland. In age assessment, the WM performs well for Somali children. The age prediction performance improves by combining the information of PT and TM, especially in 12- to 15-year-olds, when both PT and TM are still developing.Yksilön iän arvioinnilla on tärkeitä käyttöaiheita oikeuslääketieteessä. Oikeuslääketieteellistä iän arviointia käytetään vainajien tunnistamisvarmuuden lisäämiseen, turvapaikanhakijoiden henkilöllisyyden selvittämiseen sekä henkilörekisterimuutoksiin. Tutkimusmenetelminä käytetään yleisesti hampaiston ja luuston kehitystä selvittäviä menetelmiä, jotka edellyttävät useimmiten röntgenkuvausta. Hampaisto- ja luustoikä on aina arvio kronologisesta iästä. Turvapaikanhakijat ovat useimmiten lähtöisin kehitysmaista ja niistä voi olla haastavaa saada luotettavaa vertailuaineistoa ikäarvioita varten. Tutkimuksen tavoitteena oli 1) arvioida käden ja ranteen kehityksessä yleisesti käytettyä Greulich ja Pyle -atlasmenetelmää (1959), sekä verrata muita luusto- ja hampaistomenetelmiä keskenään, 2) tutkia turvapaikanhakijoiden oikeuslääketieteellisiä ikäarvioita Suomessa ja sitä koskevaa lainsäädäntöä, 3) vertailla tutkimuksessa luotua somalien hampaistokehitysmallia Willemsin menetelmään (2001) ja 4) tutkia nuorten somalien ikäarvioiden tarkkuutta yhdistämällä seitsemän pysyvän alahampaan (hampaat 31-37) ja viisaudenhampaiden kehityksestä saatava tieto. Suomalaisten vuoden 2004 Kaakkois-Aasian tsunamikatastrofissa menehtyneiden lasten röntgenkuvat (N=47) analysoitiin käyttäen eri hampaiston ja luuston kehitysmenetelmiä. Toinen tutkimus perustui suomalaisiin lakiteksteihin, EU- ja turvapaikanhakijatilastoihin ja vuoden 2015 oikeuslääketieteellisten ikäarvioiden analyysiin. Suomessa syntyneiden ja asuvien somalien hampaiston kehitys analysoitiin tutkimalla hampaiden 31-37 sekä viisaudenhampaiden kehitystä. Kolmannen tutkimuksen aineistona oli 635 4-18 -vuotiasta ja neljännessä tutkimuksessa 803 3-23 -vuotiasta somalinuorta, joiden tarkka kronologinen ikä tiedettiin. Kun hampaiston ja luuston kehityksen menetelmiä vertailtiin, muiden pysyvien kuin viisaudenhampaiden kehitys poikkesi vähiten kronologisesta iästä. Vuonna 2015 ikätutkimuksia tehtiin 149 turvapaikanhakijalle ja he olivat lähtöisin useimmiten Afganistanista, Irakista ja Somaliasta. Ikäarviotutkimuksia koskeva lainsäädäntö on otettu Suomessa hyvin vastaan. Tutkimus osoitti, että yleisesti käytetty Willemsin menetelmä toimii hyvin somalilapsilla. Yhdistämällä tieto pysyvien ja viisaudenhampaiden kehityksestä ikäarvioiden tarkkuus paranee etenkin ikäryhmässä 12-15 vuotta, kun molempien kehitys on vielä kesken.
Subject: Oikeushammaslääketiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
FORENSIC.pdf 1.249Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record