Kolmen ikäpolven sukulaisnaisten puhekieliset ja kirjakieliset kielenpiirteet WhatsApp-pikaviestikeskusteluissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212033
Title: Kolmen ikäpolven sukulaisnaisten puhekieliset ja kirjakieliset kielenpiirteet WhatsApp-pikaviestikeskusteluissa
Author: Ruuttunen, Kea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212033
http://hdl.handle.net/10138/301911
Thesis level: master's thesis
Discipline: suomen kieli
Finnish Language
Finska språket
Abstract: Tutkielma käsittelee puhekielistä ja kirjakielistä tyyliä kahden suvun isoäitien, äitien ja tyttärien välisissä pikaviesteissä. Päämääränä on selvittää, millaisia puhe- ja kirjakielen piirteitä viesteissä esiintyy ja miten eri variantit vaihtelevat määrällisesti ja miten tätä vaihtelua voidaan tulkita. Tutkimuksessa eritellään informanttien yksilöllisiä tyylejä sekä tarkastellaan heidän keskinäisiä erojaan ja yhtäläisyyksiään. Erityisesti tarkastelu kohdistuu informanttien ikään. Aineisto koostuu kahden suvun naisten WhatsApp-pikaviestisovelluksessa lähettämistä viesteistä. Kumpaankin informanttiryhmään eli sukuun kuuluu isoäiti, äiti ja tytär. Sukujen naiset ovat taustamuuttujiltaan ja ikävuosiltaan hyvin samanlaiset. Aineisto on saatu informanttien luvalla kuvakaappauksina, mikä mahdollistaa myös viestien visuaalisen ilmeen tarkastelun. Aineistoa on yhteensä 298 näyttökuvaa. Tutkimuksessa hyödynnetään sosiolingvististä variaationanalyysia. Aineistoa analysoidaan yhdentoista kielenpiirteen avulla. Piirteet ovat pääasiassa sellaisia morfofonologisia piirteitä, joissa aiemmissa tutkimuksissa on havaittu vaihtelua kirjakielen ja puhekielen välillä. Myös kahta visuaalista piirrettä on hyödynnetty analyysissa: välimerkkejä ja emojeita. Verkkokielen aiempi tutkimus tarjoaa pohjan pikaviesteihin perehtymiseen. Työ hyödyntää lisäksi tilanteisen vaihtelun ja tyylin käsitteitä. Tutkimus osoittaa, että erityisesti nuoret informantit eli tyttäret jakavat yhteisen puhekielisen tyylin, jota rakennetaan monipuolisesti usean piirteen avulla. Muiden informanttien kohdalla sukulaisuussuhde on ikää määrittävämpi tekijä. Toisen suvun isoäiti ja äiti ovat hyvin kirjakielisiä, kun taas toisen suvun viesteissä tyyli rakentuu tiettyjen yksittäisten piirteiden varaan. Tilanteista vaihtelua näkyy äitien ja tyttärien välillä niin, että äitien puhekielisyys nousee hieman tyttärien kanssa käydyissä viesteissä. Vastaavasti tyttärien kieli on isoäitien kanssa huolitellumpaa. Isoäitejä yhdistää erityisesti toivotuksiin liittyvä viestityyppi. Tutkielma vahvistaa olettamusta siitä, että pikaviestit muokkaavat kielenkäytöntapoja erityisesti nuorilla, mutta myös muun ikäisillä. Lisäksi työssä käy ilmi yksilöllisten tyylien vaihtelu ja se, millaisilla piirteillä tyyliä luodaan.
Subject: Sosiolingvistiikka
variaationtutkimus
pikaviestit
puhekieli
kirjakieli
tilanteinen vaihtelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ruuttunen_Kea_Pro_gradu_2019.pdf 3.565Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record