Suitability of Neural Machine Translation for Different Types of Texts : A Study on Potential Predictors

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212004
Title: Suitability of Neural Machine Translation for Different Types of Texts : A Study on Potential Predictors
Author: Gröhn, Ari
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212004
http://hdl.handle.net/10138/301912
Thesis level: master's thesis
Discipline: englannin kääntäminen
English Translation
Engelsk översättning
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan erilaisten tekstien soveltuvuutta neuroverkkokonekääntämiselle. Tutkimus pyrkii löytämään kielellisiä indikaattoreita, joita voidaan käyttää ennustamaan, onko jokin tietty teksti soveltuva neuroverkkokonekääntämiselle vai ei. Koska aihetta ei ole vielä tutkittu laajasti, tutkimuksessa esitetään myös erilaisia tutkimustapoja, joilla aihetta voisi tutkia. Tutkielman teoriatausta muodostuu tekstityyppien tutkimuksesta ja neuroverkkokonekääntämisestä. Lähdekirjallisuuden perusteella soveltuvimmaksi tekstityyppiluokitteluksi nousee Biberin viisi dimensiota, joita käytetään materiaalivalinnassa ja joiden yhteyksiä käännöslaadun kanssa tarkastellaan analyysin aikana. Neuroverkkokonekääntämisen osalta esitellään lyhyesti neuroverkkokääntimien eroavaisuuksia aiempiin kääntimiin, neuroverkkokäänninten perusrakennetta sekä niille tyypillisesti vaikeita kielellisiä elementtejä. Tutkielmassa käytetään materiaalina kolmea eri korpusta, jotka ovat fiktio, viralliset kirjeet ja viralliset dokumentit. Kukin korpus koostuu alkuperäisestä englanninkielisestä lähtötekstistä, suomenkielisestä ihmisen tekemästä referenssikäännöksestä sekä kahden neuroverkkokonekääntimen käännöksestä. Korpukset analysoidaan automaattisella evaluaatiolla ja kustakin korpuksesta otetaan pienempi otos, jolle tehdään manuaalinen virhekategorisointi. Näin tutkimus vertaa erityyppisten tekstien konekäännösten laatua toisiinsa ja tutkii, onko käännöksissä tapahtuneiden virheiden välillä merkittäviä eroja erilaisten tekstien sekä kahden kääntimen välillä. Tekstityyppien lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan lausepituuden suhdetta käännöslaatuun, joka on yksi lähdekirjallisuudessa havaituista käännöslaatuun vaikuttavista tekstuaalisista piirteistä. Tutkielmassa käytettyjen kolmen korpuksen perusteella selviää, että Biberin dimensioista narratiiviset tekstit näyttäisivät olevan huonommin soveltuvia neuroverkkokonekääntämiselle kuin ei-narratiiviset ja että kontekstisidonnaiset tekstit olisivat huonommin soveltuvia kuin eksplisiittiset. Fiktiokorpuksen virhejakauma eroaa eniten kahden muun tuloksista, mutta tutkielmassa käytetty materiaali havaitaan mahdollisesti ongelmalliseksi. Konekäänninten välillä havaitaan joitain eroja, mutta niiden syitä on vaikea arvioida tuntematta tarkemmin kääntimien rakenteita. Lausepituusanalyysin perusteella lyhyempiä lauseita voidaan käyttää yhden korpuksen sisällä ennustamaan tulosta, mutta korpusten välinen vertailu ei ole mahdollista ja äärimmäisen lyhyet lauseet saattavat olla muista syistä ongelmallisia. Analyysin perusteella päätellään, että Biberin tapaista kielellisiin piirteisiin perustuvaa tekstityyppiluokitusta voidaan jossain määrin käyttää ennustamaan erilaisten tekstien soveltuvuutta neuroverkkokonekääntämiselle, joskin lisätutkimusta vaadittaisiin asian kattavaan kartoitukseen. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät havaitaan pääasiassa hyviksi asian tutkimiselle, joskin virheluokitteluun esitetään pientä tarkennusta.
Subject: neuroverkkokonekääntäminen
konekääntäminen
kääntäminen
tekstityyppi
käännöslaatu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Grohn_Ari_Pro_gradu_2019.pdf 778.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record