The distant coffee partners : Bilateral relationship between Finland and Colombia 1950-2018

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212053
Title: The distant coffee partners : Bilateral relationship between Finland and Colombia 1950-2018
Author: Järvi, Maikki
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212053
http://hdl.handle.net/10138/301915
Thesis level: master's thesis
Discipline: alue- ja kulttuurintutkimus
Area and Cultural Studies
Region- och kulturstudier
Abstract: Tutkin Suomen ja Kolumbian kahdenvälisiä suhteita. Muodostan kronologisen selvityksen suhteiden kulusta vuosina 1950-2018 ja perustan analyysin sille oletukselle, että molemmat maat rakentavat ulkopolitiikkansa liberaalin koulukunnan ajatuksille. Tutkimuskysymykseni ovat: Miten hyvin Kolumbian ja Suomen kahdenväliset suhteet heijastavat maiden virallista ulkopoliittista narratiivia? Miksi kaupallisten suhteiden koko potentiaalia ei ole onnistuttu hyödyntämään? Miltä kahdenvälisten suhteiden tulevaisuus näyttää? Käytän tutkimuksessa menetelmänä narratiivista historiantutkimusta. Menetelmän tavoitteena on luoda erilaisista lähteistä kootulla aineistolla koherentti narratiivi, joka heijastaa kolumbialaista ja suomalaista historiaa ja politiikka kokonaisvaltaisemmin. Käytetyt aineistot tulevat pääsiassa Ulkoministeriön arkistoista, kirjallisuudesta ja temaattisista haastatteluista. Aineiston analyysissä hyödynnän kvalitatiivista lähestymistapaa. Kolumbia ja Suomen taloudelliset suhteet luotiin 1940-luvulla, diplomaattisuhteet 1954. Kauppa eteni ensin valuuttakompensaatiokaupan kautta. Kauppatase oli kroonisesti epäedullinen Suomelle ja tilanne pysyi melko samana 1980-luvulla asti, jolloin molemmat maat avasivat diplomaattiset edustustot. Äärimmäinen väkivalta Kolumbiassa ja paha talouslama Suomessa saivat Suomen sulkemaan edustustonsa 1993. Kolumbia teki samoin vuonna 2002. Seuraavien vuosien aikana suhteissa tapahtui muutos rauhanvälityksen ja konfliktinratkaisun noustessa Suomen ulkopolitiikan keskiöön myös Kolumbiassa. Suomi avasi Bogotan yhteystoimiston Limaan 2013 ja Kolumbia uudelleenavasi lähetystön 2014. Suomi seurasi esimerkkiä 2017. Maiden kahdenväliset suhteet heijastavat maiden virallista ulkopoliittista narratiivia melko hyvin. Laajalle levinnyt väkivalta ja huumekauppa sekä niiden vaikutukset Kolumbian taloudelliseen kapasiteettiin yhdessä Suomen ulkopolitiikan kanssa vaikeuttivat suhteiden taloudellisen potentiaalin hyödyntämistä. Nyt tulevaisuus näyttää positiiviselta. Yhteistyö ja jaetut kiinnostuksen kohteet ovat kasvussa. Suhteita hankaloittaneet tekijät ovat vähentyneet. Tapaustutkimus Kolumbian ja Suomen suhteista tarjoaa tavan tarkastella kummankin maan laajempia poliittisia suuntauksia. Lähdeaineisto antaa kuvan kunkin historiallisen aikakauden politiikasta ja taloudellisesta kehityksestä ja suurempi poliittinen konteksti heijastuu näistä yksityiskohdista. Tutkimukseni on ensimmäinen kronologinen kuvaus Suomen ja Kolumbian kahdenvälisten suhteiden historiasta.
Subject: Kolumbia
Latinalainen Amerikka
narrativismi
kansainväliset suhteet
diplomatia
ulkopolitiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maikki Järvi Pro Gradu 2019.pdf 641.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record