Inked in English : The function of English in tattoos as a way of expressing identity in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212045
Title: Inked in English : The function of English in tattoos as a way of expressing identity in Finland
Author: Väisänen, Karra
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212045
http://hdl.handle.net/10138/301922
Thesis level: master's thesis
Degree program: Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma
Master's Programme in English Studies
Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen
Specialisation: Englanti
English
Engelska
Abstract: Tutkielma tarkastelee englanninkielisiä tatuointeja Suomessa ja sitä, kuinka suomalaiset ilmaisevat identiteettejään niiden kautta. Tämä tutkielma tuo tatuointien tarkasteluun mukaan aivan uuden, lingvistisen, aspektin. Tatuointeja on tutkittu aiemmin paljon varsinkin psykologian ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Nämä tutkimukset ovat usein perustuneet tatuoitujen henkilöiden haastatteluihin ja niissä on narratiivisista aineistoista selvitetty tatuointien ottamisen syitä. Tutkijat ovat huomanneet, että tatuoinneilla on suuri merkitys identiteetin ilmaisemisessa ja minäkuvan luomisessa. Kyselyyn osallistui 136 vastaajaa. Kysely toteutettiin kyselylomakkeen avulla internetissä, ja siihen oli mahdollista vastata joko suomeksi tai englanniksi. Osallistujiksi haettiin Suomessa asuvia henkilöitä, joilla oli englannin kieltä tatuoituna ihoonsa. Ikäjakauma oli suuri, 19-55 vuotta, ja 82 % kyselyyn vastanneista oli naisia ja 18 % miehiä. Melkein kaikki osallistujat mainitsivat äidinkielekseen suomen (3 % kertoi puhuvansa ruotsia äidinkielenään). Tutkimuksessa havaittiin, että englantia käytettiin tatuoinneissa ilmaisemaan erilaisia identiteettejä: riippuen englannin kielen tärkeydestä vastaajan elämässä englanninkielisen tatuoinnin nähtiin muuttavan identiteettejä sekä positiivisesti että negatiivisesti. Erityisesti yksilöille, jotka eivät pitäneet englantia henkilökohtaisesti tärkeänä, englannin kielellä oli tatuoinnissa vain esteettinen funktio. Yleisimmät syyt tatuoinnin ottamiselle vahvistivat aikaisempien tutkimusten tuloksia: tatuointeja otettiin niiden voimaannuttavan vaikutuksen vuoksi, ikuistamaan jokin vaihe yksilön elämässä ja ilmaisemaan sidettä ystävään, kaveriin tai lemmikkiin. Englanti valittiin tatuoinnin kieleksi, koska sen koettiin olevan jollain tapaa ”parempi” ja kauniimpi kuin suomi ja koska tatuoinnin lähteen (esim. sitaatti, laulun sanat) alkuperäinen kieli haluttiin säilyttää. Lisäksi havaittiin, että yksittäisten tatuointien merkitys oli pienempi enemmän tatuoiduille henkilöille kuin henkilöille, joilla oli vähemmän tatuointeja. Käsivarret ja jalat olivat useimmin tatuoidut paikat sekä miehillä että naisilla. Osallistujien ikä ja englannin kielen tärkeys vaikuttivat merkittävästi heidän vastauksiinsa: englanti ja heidän englanninkieliset tatuointinsa olivat huomattavasti tärkeämpiä nuoremmille henkilöille. Vastaajien sukupuolella ja koulutustasolla ei havaittu olevan suurempaa vaikutusta vastauksiin. Tutkimus osoittaa, että huolimatta stigmasta, joka tatuoituihin henkilöihin liitetään, tatuoinneilla on huomattavan suuri vaikutus yksilön identiteetille – joillekin tatuointien merkitykset ovat todella henkilökohtaisia, toisille taas on erittäin tärkeää, mitä muut ajattelevat heidän tatuoinneistaan.
Subject: Tattoos
identity
English in Finland
linguistic landscape
skinscape
Subject (yso): Tatuoinnit
englanti Suomessa
kielellinen identiteetti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vaisanen_Karra_Pro_Gradu_2019.pdf 2.127Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record