“I will not die that way. Why should I be forced to?” : Brittany Maynard’s story in the campaign for assisted dying, a narrative perspective

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212060
Title: “I will not die that way. Why should I be forced to?” : Brittany Maynard’s story in the campaign for assisted dying, a narrative perspective
Author: Sandström, Jenny
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212060
http://hdl.handle.net/10138/301952
Thesis level: master's thesis
Discipline: alue- ja kulttuurintutkimus
Area and Cultural Studies
Region- och kulturstudier
Abstract: Physician-assisted dying in the United States, where a terminally ill person that fulfils certain criteria can be prescribed a substance to end their life, is legal in eight states as well as in Washington D.C. Advocacy organizations have played a central role in getting legislation passed. The state of Oregon, where the practice has been legal for over 20 years, serves as a model for legislation that is being proposed in other states. The advocacy organization Compassion & Choices, based in Portland, Oregon has been central in framing the issue of assisted dying in the United States. In 2014, Compassion & Choices released a video featuring the story of a young woman named Brittany Maynard who was dying of brain cancer. The video went viral and was viewed over 9 million times in the month after being released, making Maynard the face of assisted dying in the United States. In this thesis I examine her story through narrative analysis as it is told in the campaign video and in three other videos released after the first one. Two of the videos in the material were released after Maynard’s death and in them the story is told by Maynard’s husband Dan Diaz, who has actively continued campaigning for assisted dying. The aim of this thesis is to examine how advocacy organizations such as Compassion & Choices use personal stories to get attention for their cause and try to influence policy. The content of Maynard’s personal story, how it is told, and how the story is connected to arguments for assisted dying is analyzed through narrative methods. The results show that family values and an active lifestyle are emphasized in the narrative. The story alternates between statements presented as facts and personal experiences that are more emotional. The main arguments for legalization that are made in the videos are related to autonomy and personal choice and to avoiding unnecessary suffering. The personal experiences of Maynard are related to these arguments through how the story is told through speech, text and pictures. Strategies to frame the policy issue in a certain way and get the audience to identify with Maynard are also employed.Assisterad död (eng. assisted dying) i USA, där en döende person som uppfyller vissa kriterier kan få ett recept på läkemedel för att avsluta sitt liv, är lagligt i åtta delstater samt i Washington D.C. Intresseorganisationer har spelat en central roll i lagstiftningen relaterad till dödshjälp. Oregon, där dödshjälp varit lagligt över 20 år, har fungerat som en modell för lagstiftningen i andra delstater. Intresseorganisationen Compassion & Choices som har sitt huvudkontor i Portland, Oregon, har lyckats väl med att influera hur assisterad död uppfattas i USA. År 2014 publicerade Compassion & Choices en video där en ung kvinna som var döende i cancer, Brittany Maynard, delade sin historia. Videon fick stor uppmärksamhet och sågs inom en månad över 9 millioner gånger. Maynard blev känd i hela USA som en representant för assisterad död. I den här avhandlingen undersöker jag hennes historia genom narrativ analys. Materialet består utöver kampanjvideon av tre andra videon där Maynards historia berättas. Två av dessa videor publicerades efter Maynards död och i dem är det hennes man, Dan Diaz, som berättar hennes historia. Diaz har aktivt efter Maynards bortgång fortsatt kampanjen för att assisterad död ska legaliseras. Målet med denna avhandling är att undersöka hur organisationer som Compassion & Choices använder sig av personliga historier för att skapa uppmärksamhet för sin sak och för att försöka påverka politiskt beslutsfattande. I centrum för analysen, som görs genom narrativa metoder, står innehållet i Maynards historia samt hur historien berättas och hur narrativet anknyts till argument som stöder legalisering. Resultaten visar att familjevärderingar och värderingar om en aktiv livsstil understryks i narrativet. Berättelsen växlar mellan fakta och personliga upplevelser som är mer emotionella. De huvudargument för legalisering som presenteras är argument relaterade till autonomi och rätten att välja samt argument om att undvika onödigt lidande. Maynards personliga upplevelser kopplas till dessa argument genom hur historien berättas i tal, text och bilder. Materialet innehåller också strategier för att framställa den politiska frågan på ett visst sätt och få publiken att känna solidaritet med Maynard.
Subject: assisted dying
euthanasia
right to die
advocacy organizations
storytelling


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Sandstrom_Jenny_Pro_gradu_2019.pdf 2.983Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record