Humor in Lolita and Its Film Adaptations

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212043
Title: Humor in Lolita and Its Film Adaptations
Author: Vainio, Ida
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212043
http://hdl.handle.net/10138/301963
Thesis level: master's thesis
Degree program: Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma
Master's Programme in English Studies
Magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen
Specialisation: ei opintosuuntaa
no specialization
ingen studieinriktning
Abstract: Detta examensarbete behandlar humoristiska element i Vladimir Nabokovs roman Lolita samt hur dessa element återgetts i Stanley Kubricks och Adrian Lynes filmatiseringar. Syftet med studien är att analysera funktionen hos dessa element i Lolita och att understryka vikten av att bevara dem i nytolkningar av romanen. Diskussionen kontextualiseras av tidigare akademisk forskning kring romanen samt av en översikt av den symboliska rollen konceptet “Lolita” fått i populärkultur. Centrala begrepp och relevanta teoretiska frågor inom humor- och adaptionsforskning behandlas även kort. Romanen och filmatiseringarna analyseras enligt närläsningsmetod mot denna teoretiska ram. Studien påvisar att humorn i originalversionen är mångfasetterad och att den inte bara uppfyller en rent estetisk funktion, utan också spelar en viktig roll för tolkningen av berättarrösten. De viktigaste motiven i denna studie är desamma som berättaren använder sig av: det vill säga romantisk litteratur, dubbelgångartematik och diverse bärande idéer i psykoanalysen. Studien visar att humor, ironi och motstridigheter uppfyller en central funktion i och med att dessa element skapar en kritisk undermening som ifrågasätter berättarrösten. Dessa element har också en satirisk nivå som är riktad till läsaren och hens benägenhet att påbörda simplifierade och dikotomiska tolkningsmodeller på litteratur för att förenkla eller rent av sudda bort obekväm tvetydighet. Analysen av filmversionerna av Lolita demonstrerar humorns centrala roll. Kubricks film framhäver de humoristiska elementen och liknar därmed till ton och budskap originalet, medan Lynes film förbiser humorn och skapar en banal och etiskt problematisk version, trots att den är bokstavstrogen i andra avseenden. Examensarbetet påvisar att humorn i Lolita har en funktion utöver formskönhet samt åskådliggör vikten av att bibehålla dessa element i nytolkningar av romanen. Humor i Nabokov’s Lolita utgör en viktig aspekt av romanen som även bidrar till dess status som modern klassiker.
Subject: Vladimir Nabokov
Lolita
humor
parody
satire
irony
romanticism
doubling
psychoanalysis
adaptation
Stanley Kubrick
Adrian Lyne


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vainio_Ida_Pro_gradu_2019.pdf 665.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record