Yhteisöön perustuvan arkeologian kehittäminen Suomessa : Sosiaalisiin muutoksiin vaikuttavaa arkeologista käytäntöä kohti

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905222100
Title: Yhteisöön perustuvan arkeologian kehittäminen Suomessa : Sosiaalisiin muutoksiin vaikuttavaa arkeologista käytäntöä kohti
Author: Biga, Jimena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905222100
http://hdl.handle.net/10138/302010
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kulttuuriperinnön maisteriohjelma
Master's Programme in Cultural Heritage
Magisterprogrammet i kulturarv
Specialisation: Arkeologia
Archaeology
Arkeologi
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan, mitä perusteita osallistava yhteisöön perustuva -metodista on yleisö havainnut Suomessa? Miten täytyisi kehittää arkeologiassa ja mitä täytyisi tiedostaa, kun pyritään yhteisöön perustuvaan arkeologiaan? Yhteisöön perustuva arkeologia on dekolonisoiva kollaboratiivinen arkeologia, joka tekee yhteistyötä yhteisöjen kanssa ja sillä on poliittisia implikaatioita sekä eettisiä dilemmoja. Maailmanlaajuisesti alkuperäiskansojen aktivististen liikkeiden ja postprosessualismin ilmestyminen mahdollistivat osallistava yhteisöön perustuva -metodin syntymistä. Tässä työssä on korostettu metodin viisi perustetta, jotka tunnistetaan tämänlaatuisista projekteista. Tutkimusaineiston ensimmäinen osa on yleisökaivauksilta kerätty aineisto, jossa käsitellään yleisön ajatuksia Suomen arkeologiasta. Toinen osa on kerätty primitiivitaitoiselta yhteisöltä Suomessa. Heidän toimintansa sisältää yhteisöön perustuvan arkeologian perusteita. Tutkimuksen lähestymistapa on etnografinen ja aineiston keräämistä varten on käytetty strukturaalista haastattelua sekä osallistujaobservaaatio-menetelmää. Aineistoa analysoidaan kvalitatiivisesti. Tässä työssä havaitaan, että osallistuminen arkeologiseen tutkimukseen on yhteydessä kontekstiin ja tutkimuskohteeseen. Yleisökaivauksille osallistunut ryhmä toi esille vahvuuksia ja heikkouksia Suomen arkeologiasta. Toinen ryhmä korosti yhdessä työskentelemisen ja sosiaalisen aspektin tärkeyttä. Haastattelujen tuloksia verrataan työssä esiteltyyn ulkomaalaiseen arkeologiseen projektiin ja keskusteluun tuodaan eri näkökohtia eri tutkijoilta. Tilanne on lupaava, vaikka yhteisöön perustuvasta arkeologiasta ei ole aikaisempia kokemuksia Suomessa. Alaa täytyisi vielä edistää, jatkaa ja parantaa yleisön osallistumista usealla tavalla. Näin Suomen arkeologia voisi demokratisoitua vielä enemmän ja siitä voi muodostua inklusiivisempaa yhteisöarkeologiaan verrattuna. Jatkotutkimuksen arvoista on yrittää suuntautua yhteisöön perustuvaan arkeologiaan, tutustumalla ihmisryhmään, jonka kanssa tullaan tekemään yhteistyötä, hyödyntäen etnografista tutkimusta ja asettamalla yhdessä tutkimuskysymyksiä yhteisön tarpeiden mukaan.
Subject: Yhteistyö
kollaboratiivisia projekteja
yhteisöön perustuva arkeologia
etiikka
osallistava yhteisöön perustuva -metodin perusteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Biga_Jimena_Pro_gradu_2019.pdf 1.338Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record