Yhteisöön perustuvan arkeologian kehittäminen Suomessa : Sosiaalisiin muutoksiin vaikuttavaa arkeologista käytäntöä kohti

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten sv
dc.contributor.author Biga, Jimena
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201905222100
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302010
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa tarkastellaan, mitä perusteita osallistava yhteisöön perustuva -metodista on yleisö havainnut Suomessa? Miten täytyisi kehittää arkeologiassa ja mitä täytyisi tiedostaa, kun pyritään yhteisöön perustuvaan arkeologiaan? Yhteisöön perustuva arkeologia on dekolonisoiva kollaboratiivinen arkeologia, joka tekee yhteistyötä yhteisöjen kanssa ja sillä on poliittisia implikaatioita sekä eettisiä dilemmoja. Maailmanlaajuisesti alkuperäiskansojen aktivististen liikkeiden ja postprosessualismin ilmestyminen mahdollistivat osallistava yhteisöön perustuva -metodin syntymistä. Tässä työssä on korostettu metodin viisi perustetta, jotka tunnistetaan tämänlaatuisista projekteista. Tutkimusaineiston ensimmäinen osa on yleisökaivauksilta kerätty aineisto, jossa käsitellään yleisön ajatuksia Suomen arkeologiasta. Toinen osa on kerätty primitiivitaitoiselta yhteisöltä Suomessa. Heidän toimintansa sisältää yhteisöön perustuvan arkeologian perusteita. Tutkimuksen lähestymistapa on etnografinen ja aineiston keräämistä varten on käytetty strukturaalista haastattelua sekä osallistujaobservaaatio-menetelmää. Aineistoa analysoidaan kvalitatiivisesti. Tässä työssä havaitaan, että osallistuminen arkeologiseen tutkimukseen on yhteydessä kontekstiin ja tutkimuskohteeseen. Yleisökaivauksille osallistunut ryhmä toi esille vahvuuksia ja heikkouksia Suomen arkeologiasta. Toinen ryhmä korosti yhdessä työskentelemisen ja sosiaalisen aspektin tärkeyttä. Haastattelujen tuloksia verrataan työssä esiteltyyn ulkomaalaiseen arkeologiseen projektiin ja keskusteluun tuodaan eri näkökohtia eri tutkijoilta. Tilanne on lupaava, vaikka yhteisöön perustuvasta arkeologiasta ei ole aikaisempia kokemuksia Suomessa. Alaa täytyisi vielä edistää, jatkaa ja parantaa yleisön osallistumista usealla tavalla. Näin Suomen arkeologia voisi demokratisoitua vielä enemmän ja siitä voi muodostua inklusiivisempaa yhteisöarkeologiaan verrattuna. Jatkotutkimuksen arvoista on yrittää suuntautua yhteisöön perustuvaan arkeologiaan, tutustumalla ihmisryhmään, jonka kanssa tullaan tekemään yhteistyötä, hyödyntäen etnografista tutkimusta ja asettamalla yhdessä tutkimuskysymyksiä yhteisön tarpeiden mukaan. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Yhteistyö
dc.subject kollaboratiivisia projekteja
dc.subject yhteisöön perustuva arkeologia
dc.subject etiikka
dc.subject osallistava yhteisöön perustuva -metodin perusteet
dc.title Yhteisöön perustuvan arkeologian kehittäminen Suomessa : Sosiaalisiin muutoksiin vaikuttavaa arkeologista käytäntöä kohti fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201905222100
dc.subject.specialization Arkeologia fi
dc.subject.specialization Archaeology en
dc.subject.specialization Arkeologi sv
dc.subject.degreeprogram Kulttuuriperinnön maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Cultural Heritage en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i kulturarv sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Biga_Jimena_Pro_gradu_2019.pdf 1.338Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record