Development and Application of Comprehensive Medication Review Procedure to Community-Dwelling Elderly

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7698-5
Title: Development and Application of Comprehensive Medication Review Procedure to Community-Dwelling Elderly
Alternative title: Moniammatillisen lääkehoidon kokonaisarviointimallin kehittäminen ja soveltaminen iäkkäille avohoitopotilaille
Author: Leikola, Saija
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingin yliopisto, farmasian tiedekunta
Helsingfors universitet, farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-03-30
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7698-5
http://hdl.handle.net/10138/30203
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Populations in Western countries are ageing. At the same time, use of medications is increasing among older people. Age-related changes in the body make the elderly vulnerable to adverse drug events. Thus, ensuring medication safety among this patient group is a growing health care concern. The aim of this study was to examine the Finnish collaborative Comprehensive Medication Review (CMR) model as a means to improve the appropriateness of pharmacotherapy among community-dwelling elderly. The specific aims were 1) to determine the prevalence of potentially inappropriate medication use according to the Beers 2003 criteria among Finnish non-institutionalized population aged ≥65 years; 2) to describe the development and assess participant satisfaction on the CMR accreditation training; 3) to describe the development of the CMR procedure and related documentation; and 4) to assess the drug-related problems (DRPs) pharmacists report to collaborating physicians during CMR and the resulting interventions among outpatients aged ≥65 years. The prevalence of potentially inappropriate drug use was studied by using the drug reimbursement register of the Social Insurance Institution covering the entire non-institutionalized population aged ≥65 years in 2007 (n=841 509, Study I). The development of the CMR procedure and accreditation training involved a review of literature and international medication review procedures, and pilot testing by 26 experienced pharmacists undergoing the CMR training in 2005 - 2006 (Studies II, III). Pharmacists satisfaction on the CMR training (n=38) and documentation (n=27) were assessed by surveys completed by CMR training participants in 2006 - 2007 (Studies II, III). The DRPs reported to the collaborating physicians were studied by a retrospective review of CMR case reports (n=121) by 26 community pharmacists attending the CMR training in 2006 - 2007 (Study IV). Approximately 15% of the non-institutionalized population aged ≥65 years used potentially inappropriate medications in 2007. The most worrying finding was the common use of benzodiazepines, particularly high-dose temazepam. The 1.5-year CMR accreditation training for practicing pharmacists combines distance learning and face-to-face learning. The participating pharmacists satisfaction with the training was high but several factors prevent them from conducting CMRs after the training. The collaborative CMR procedure involves access to clinical patient information, in-home patient interview, a case conference with the collaborating physician and standard documentation to support the process. The procedure covers four dimensions critical for safe and appropriate geriatric pharmacotherapy: Aging and Safety; Co-Morbidities; Polypharmacy; and Adherence. During CMR pharmacists reported to collaborating physicians an average of 6.5 DRPs/patient. Most common DRPs were inappropriate drug selection, especially involving psychotropics, and undertreatment. Also treatment of pain was often found to need improvement. Approximately half of the pharmacists recommendations led to medication changes, i.e., to an average of 3 changes/patient. The most common agreed change was to stop hypnotics or sedatives. The CMR procedure could be beneficial for improving pharmacotherapy among older outpatients as a large portion of DRPs identified by pharmacists led to medication changes. Actions to facilitate implementation of the model to Finnish health care system are needed. Also, further studies are needed to evaluate the effects of CMR on clinical, humanistic and economic outcomes.MONIAMMATILLINEN LÄÄKEHOIDON KOKONAISARVIOINTI VÄHENTÄÄ IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOIDON ONGELMIA Väestön ikääntyminen johtaa lääkekäytön lisääntymiseen ja altistaa lääkkeiden aiheuttamille haitoille. Mm. sosiaali- ja terveysministeriö on suositellut moniammatillisten toimintamallien käyttöönottoa ikääntyvien lääkehoidon turvallisuuden varmistamiseksi. Tässä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin moniammatillisen lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) soveltuvuutta ja tarvetta avohoidossa olevilla ikääntyvillä Suomessa. Kelan valtakunnalliseen rekisteritietoon perustuva tutkimus osoitti, että vuonna 2007 15% suomalaisista 65 vuotta täyttäneistä avohoitopotilaista käytti vähintään yhtä iäkkäillä haitallista lääkettä. Selvästi yleisimpiä näistä olivat unilääkkeinä käytettävät bentsodiatsepiinit, etenkin tematsepaami. Tutkimuksessa kehitetyssä lääkehoidon kokonaisarviointimallissa erityispätevyyskoulutuksen suorittanut farmaseutti tai proviisori toimii kiinteässä yhteistyössä hoitavan lääkärin ja tarvittaessa hoitajien kanssa. Lääkehoidon arviointi perustuu lääkäriltä saatujen hoitotietojen ja potilaalta itseltään kotikäynnin yhteydessä kerättyjen tietojen syvälliseen läpikäymiseen. Arvioinnissa esille tulleet lääkehoidon ongelmat kirjataan raporttiin ja käydään läpi hoitavan lääkärin kanssa henkilökohtaisesti. Tutkimuksen osana kehitettiin yhteneväinen lomakkeisto, johon arviointitulokset kirjataan. Tässä tutkimuksessa farmaseutit ja proviisorit raportoivat hoitavalle lääkärille LHKA:n yhteydessä keskimäärin 6,5 lääkehoitoon liittyvää ongelmaa/iäkäs potilas. Yleisimmät ongelmat olivat epätarkoituksenmukaisen lääkkeen käyttö (koskien etenkin uni- ja rauhoittavia lääkkeitä) sekä alilääkitys. Myös kivun lääkehoitoon liittyvät ongelmat olivat yleisiä. Lääkärit hyväksyivät noin puolet farmaseuttien/proviisoreiden tekemistä lääkitysmuutosehdotuksista (keskimäärin 3 muutosta/potilas). Yleisin muutos oli unilääkkeen lopettaminen. Väitöskirjassa kuvataan myös valtakunnallisen LHKA-koulutuksen kehittäminen ja toteutus (1,5 vuotta, 35 opintopistettä). Koulutus on proviisoreille ja farmaseuteille suunnattu erityispätevyyskoulutus, joka suoritetaan yhteistyössä paikallisen terveydenhuollon kanssa. Keskeisenä osana koulutusta ovat oikeat potilastapaukset. Koulutukseen osallistuneet farmaseutit ja proviisorit olivat siihen erittäin tyytyväisiä, vaikka kaikki eivät ole täysimääräisesti pystyneet hyödyntämään osaamistaan koulutuksen jälkeen. Erityispätevyyden suorittaneita on noin 150 eri puolilla Suomea. Tutkimus antaa viitteitä, että moniammatillisen lääkehoidon kokonaisarvioinnin avulla on mahdollista vähentää iäkkäillä haitallisten lääkkeiden käyttöä ja lääkehoidon ongelmia. LHKA:n jalkauttamiseksi suomalaiseen terveydenhuoltoon tarvitaan kuitenkin lisätoimenpiteitä. Lisäksi tarvitaan tutkimuksia LHKA:n hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä vaikutuksesta potilaiden elämänlaatuun. Tutkimuksen aineisto kerättiin Kelan lääkekorvaustiedostosta, analysoimalla kirjallisia lääkehoidon kokonaisarviointiraportteja sekä tekemällä kyselyitä lääkehoidon kokonaisarviointikoulutukseen osallistuville farmaseuteille ja proviisoreille.
Subject: sosiaalifarmasia
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
developm.pdf 2.045Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record