NEAR-OCCLUSIVE ATHEROSCLEROTIC CAROTID ARTERY DISEASE : A STUDY WITH COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, medicinska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine, HUS Medical Imaging Center, Radiology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, and Clinicum, Department of Neurosciences, University of Helsinki en
dc.contributor Kliininen tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i klinisk forskning sv
dc.contributor Doctoral Program in Clinical Research en
dc.contributor.author Koskinen, Suvi
dc.date.accessioned 2019-05-24T09:36:50Z
dc.date.available 2019-06-04
dc.date.available 2019-05-24T09:36:50Z
dc.date.issued 2019-06-14
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-5288-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302092
dc.description.abstract Tiivistelmä lähetetään erikseen. en
dc.description.abstract Sisempää kaulavaltimoa ahtauttava valtimokovettumatauti altistaa iskeemiselle aivoinfarktille, ohimenevälle aivoverenkiertohäiriölle ja silmän ohimenevälle tai pysyvälle näönmenetykselle. Ahtauman hoidon kultaiseksi standardiksi on muodostunut valtimon sisäkalvon poistoleikkaus, endarterektomia, joka vähentää merkittävästi oireisen potilaan aivoinfarktiriskiä. Esitutkimuksena tehdään yleensä kaulavaltimoiden tietokonetomografia (TT) suonensisäisellä varjoaineella (TT-angiografia; TTA) ja ahtauman aste määritetään NASCET-metodilla (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial), jossa suonen ahtaimman kohdan läpimittaa verrataan normaaliin läpimittaan ahtauman yläpuolella. Tiukka ahtauma saattaa kuitenkin kaventaa ahtauman yläpuolista suonta estäen mittaamisen: kyseessä on suonen kollapsi (’near-occlusion’). Kaulavaltimoiden TTA:lla kollapsi havaitaan oletettavasti helpommin kuin digitaalisella subtraktioangiografialla (DSA), jonka TTA on pitkälti korvannut. Tavoitteenamme oli määrittää kollapsille käytännöllinen raja-arvo ja tutkia sen esiintyvyyttä kaulavaltimoahtaumapotilaiden TTA:ssa sekä yhteyttä kliinisiin oireisiin. Työn kahdesta otoksesta retrospektiiviseen kuului 104 alle 40-vuotiasta aikuista, jotka oli tutkittu kaulavaltimoiden TTA:lla Meilahden sairaalassa (I). Konsekutiivinen otos koostui 500 kaulavaltimoahtaumapotilaasta, joille oli tehty endarterektomia Meilahden sairaalassa (Helsinki Carotid Endarterectomy Study 2; HeCES2) (II, III, IV). Osatyö IV on metodologinen kuvaus HeCES2 -tutkimuksesta. Osatyössä I analysoimme kaulavaltimoiden läpimittojen puolierot TTA-kuvista ja määritimme raja-arvon sisemmän kaulavaltimon normaalivaihtelulle. Luokittelimme raja-arvoa käyttäen kaikki TTA:lla kuvatut HeCES2 potilaat (kollapsi tai tavallinen ahtauma) (II). Tarkastelimme suonen kollapsin ja sen asteiden (lievä, vahva) esiintyvyyttä ja yhteyttä kaulavaltimoahtaumapotilaiden leikkauspäätökseen johtaneeseen pääoireeseen (III). Terveiden kaulavaltimoiden läpimitoissa ei ollut merkittävää puolieroa, ja normaalivariaation perusteella ehdotimme kollapsin käytännölliseksi raja-arvoksi 1.0 mm:n puolieroa (I). Raja-arvoa soveltaen totesimme osatyössä II 35 %:lla tutkituista HeCES2 -potilaista kaulavaltimon kollapsin. Osatyössä III kollapsi assosioitui ohimenevään silmän näönmenetykseen, ja tässä oireryhmässä 53 %:lla oli kollapsi. Erityisesti lievään kollapsiin liittyi noin kaksinkertainen riski saada ohimenevä silmän näönmenetys. Aivoinfarkti oli kuitenkin oireista yleisin (44 %). Normaalivariaatioon perustuvaa 1.0 mm:n puolieroa voitaisiin käyttää erottelemaan kollapsit kaulavaltimoiden TTA:ssa (I, II, III). Kollapsi näyttää assosioituvan ohimeneviin iskeemisiin oireisiin ja erityisesti verkkokalvo-oireeseen. Tämä tukee oletusta suonensisäisten virtausolosuhteiden merkityksestä silmä- ja aivo-oireiden synnyssä. fi
dc.language.iso en
dc.publisher Picaset Oy
dc.relation.ispartof Dissertationes Scholae Doctoralis Ad Sanitatem Investigandam Universitatis Helsinkiensis
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2342-3161
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Radiologia
dc.title NEAR-OCCLUSIVE ATHEROSCLEROTIC CAROTID ARTERY DISEASE : A STUDY WITH COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Valanne, Leena
dc.ths Soinne, Lauri
dc.ths Linsberg, Perttu
dc.opn Wester, Per
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record