”Normaaliksi” muokattu ja koskemattomuudella suojattu : Intersukupuolisen lapsen oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Law en
dc.contributor Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten sv
dc.contributor.author Vahtera, Sonja
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201905272156
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302183
dc.description.abstract Suomen perustuslaki, kansallinen terveydenhuoltolainsäädäntö ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset turvaavat lapsen asemaa terveydenhuollossa periaatteessa kattavasti. Käytännössä intersukupuoliset lapset ovat kuitenkin kohdanneet oikeudenloukkauksia hoidossaan. Tarkoituksena tässä tutkielmassa on selvittää, miten intersukupuolisen lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta turvataan. Tutkielman tavoitteena on jäsentää sääntelyn ja käytännön välillä vallitsevaa ristiriitaa. Lisäksi tutkielma pyrkii osoittamaan lainsäädännön muutostarpeita, jotta intersukupuolisen lapsen oikeus koskemattomuuteen pystytään parhaimmalla mahdollisimmalla tavalla turvaamaan. Tutkielma perustuu siihen, että nykyiset intersukupuolisten lapsien hoitokäytännöt on usean tahon suunnalta tuomittu perus- ja ihmisoikeuksien vastaiseksi. Intersukupuolisten lasten omiin hoitokokemuksiin pohjaavat tutkimukset puoltavat sitä, että intersukupuolisten lasten normalisoivaa sukuelinkirurgiaa alettaisiin tarkastella terveydelle haitallisena toimenpiteenä sen sijaan, että sitä perustellaan lapsen edulla. Hoitokäytännöissä pitäisi lapsen kehon muokkaamisen sijasta muokata yhteiskunnan asenteita. Lapsen tulevaisuuden hyvinvointi turvataan varmimmin pidättäytymällä koskemattomuuteen puuttumisesta. Jo lain tulkintaa muuttamalla on mahdollista tuomita intersukupuolisten lasten puhtaasti kosmeettinen operointi. Kuitenkin lakia muokkaamalla esimerkiksi aidommin sukupuolen moninaisuuden tunnustavaksi ja lapsen oikeudet huomioivaksi päästäisiin siihen tilanteeseen, että intersukupuolisen lapsen oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen on vankasti turvattu. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title ”Normaaliksi” muokattu ja koskemattomuudella suojattu : Intersukupuolisen lapsen oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Valtiosääntöoikeus fi
dc.subject.discipline Constitutional law en
dc.subject.discipline Statsförfattningsrätt sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201905272156

Files in this item

Files Size Format View
Vahtera_Sonja_Pro_gradu_2019.pdf 750.1Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record