Lääkeaineiden ympäristöluokittelun käyttöönoton mahdollisuudet Suomessa

Show simple item record

dc.contributor.author Vieno, Niina
dc.contributor.author Karlsson, Sanja
dc.contributor.author Äystö, Lauri
dc.contributor.author Mehtonen, Jukka
dc.contributor.author Sikanen, Tiina
dc.contributor.author Kärkkäinen, Reijo
dc.contributor.author Yli-Kauhaluoma, Jari
dc.contributor.author Nystén, Taina
dc.date.accessioned 2019-05-27T12:39:22Z
dc.date.available 2019-05-27T12:39:22Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-11-5026-5
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302213
dc.description.abstract Tässä raportissa on esitetty vaihtoehtoisia toteutustapoja lääkeaineiden ympäristöluokittelun käyttöönotolle Suomessa. Nämä vaihtoehdot pohjautuvat taustakirjallisuuteen lääkeaineiden ympäristöperusteisesta luokittelusta, kokemuksiin Ruotsissa ja Norjassa käytössä olevista järjestelmistä sekä keskusteluihin suomalaisten sidosryhmien kanssa. Luokittelujärjestelmän käyttöönotto on tärkeää, koska näin voidaan lisätä ympäristön kannalta vähemmän haitallisten lääkkeiden käyttöä. Koska lääkeaineita käytetään jatkuvasti, ympäristössä pysyvimpien aineiden pitoisuudet kasvavat vähitellen. Väestönkasvu, ikääntyminen ja kaupungistuminen kasvattavat ongelmaa. Pelkän luokittelujärjestelmän käyttöönotto ei ole vaikuttavaa, ellei sitä yhdistetä terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen lääkkeiden ympäristövaikutuksista ja ympäristöluokittelujärjestelmästä. Riippumatta siitä millä tavoin lääkeaineiden ympäristöluokittelu otetaan käyttöön Suomessa, terveydenhuollon ammattilaisten tietoa lääkkeiden ympäristövaikutuksista tulee lisätä jo koulutuksen aikana. Lääkeaineiden ympäristöriskien arviointiin liittyy paljon tiedon keräämistä ja tuottamista, jota ei tule toteuttaa pelkästään kansallisesti. Näitä ovat mm. lääkeaineiden ekotoksikologiset vaikutukset sekä pysyvyys ja biokertyvyys. Lääkeaineiden ympäristöluokittelu on huomioitu myös EU:n strategisessa lähestymistavassa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää, ettemme tee sellaista päällekkäistä työtä, joka tultaisiin toteuttamaan EU-laajuisesti. Yksi tärkeimmistä EU:n tasolla päätettävistä asioista on lääkkeiden myyntilupaprosessien aikana tuotettujen ympäristöriskinarvioiden tulosten saattaminen julkisiksi. Tämä lisäisi lääkeaineiden ympäristövaikutuksiin liittyvän tiedon määrää ja luotettavuutta ja olisi olennainen kulmakivi ympäristöluokittelujärjestelmien kehittämisessä. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2019 fi
dc.title Lääkeaineiden ympäristöluokittelun käyttöönoton mahdollisuudet Suomessa fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.yso lääkkeet
dc.subject.yso lääkeaineet
dc.subject.yso lääketeollisuus
dc.subject.yso ympäristöriskit
dc.subject.yso kuormitus
dc.subject.yso arviointi
dc.subject.yso luokitus (toiminta)

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_19_2019.pdf 1.566Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record