Lääkeaineet lääketeollisuuden ympäristöluvissa

Show simple item record

dc.contributor.author Äystö, Lauri
dc.contributor.author Mehtonen, Jukka
dc.contributor.author Vieno, Niina
dc.contributor.author Ahkola, Heidi
dc.contributor.author Leppänen, Matti
dc.contributor.author Sikanen, Tiina
dc.contributor.author Yli-Kauhaluoma, Jari
dc.contributor.author Nystén, Taina
dc.date.accessioned 2019-05-27T12:47:13Z
dc.date.available 2019-05-27T12:47:13Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-11-5028-9
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302215
dc.description.abstract Lääkkeiden valmistus ja maahantuonti ovat luvanvaraisia ja tarkasti säänneltyjä toimia. Kun lääkevalmisteelle haetaan myyntilupaa EU:n alueella, täytyy sille tehdä ympäristöriskinarviointi. Lisäksi lääkkeitä valmistavien tehtaiden sekä niiden raaka-ainevalmistajien tulee noudattaa EU:n määrittelemiä hyviä valmistustapoja (GMP, Good Manufacturing Practices). Nämä mekanismit eivät nykyään kuitenkaan ota huomioon lääkkeen valmistusketjussa ympäristöön kohdistuvia päästöjä. Lääketeollisuudesta ympäristöön aiheutuvien päästöjen sääntely riippuu kansallisesta ympäristölainsäädännöstä ja sen toimeenpanosta. Lääkeaineita voi päätyä ympäristöön lääkkeiden elinkaaren kaikissa vaiheissa, aina valmistuksesta alkaen. Lääketeollisuudesta aiheutuvat päästöt oletetaan länsimaissa yleisesti vähäisiksi, mutta esimerkiksi Suomessa lääkeaineiden päästötietoja ei ole julkaistu. Tässä selvityksessä käytiin läpi 13 Suomessa toimivan lääkkeitä tai lääkeaineita valmistavan laitoksen ympäristölupapäätökset ja tarkasteltiin erityisesti, miten jätevesien ja jätteiden sisältämät lääkeainepäästöt on huomioitu luvissa ja niissä annetuissa ympäristölupamääräyksissä. Ympäristölupapäätöksistä tehtyjen havaintojen perusteella lääketeollisuus on harvoin velvoitettu tarkkailemaan toimintansa lääkeainepäästöjä tai päästöjen aiheuttamia vaikutuksia. Tästä huolimatta teollisuuden on ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja 7 §:n mukaisesti rajattava toiminnasta ympäristöön ja viemäriverkostoon aiheutuvat päästöt mahdollisimman vähäisiksi. Lähes kaikkien tarkasteltujen laitosten jätevedet johdetaan esikäsittelyn tai haitallisimpien jakeiden erotuksen jälkeen kunnalliseen viemäriverkostoon. Kolmessa uusimmassa lupapäätöksessä jätevesien sisältämät lääkeainepäästöt otettiin yksiselitteisesti huomioon. Havaintojen perusteella tunnistettiin parhaita nykyisin käytössä olevia lupamääräyksiä ja annettiin suosituksia siitä, miten lääkeainepäästöjä voitaisiin entisestään ehkäistä. Erityisen tärkeäksi nähtiin lääkeaineiden päästöarvioiden parantaminen ja jäteveden biotestaamisen sekä raja-arvojen käytön laajentaminen. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 20/2019 fi
dc.title Lääkeaineet lääketeollisuuden ympäristöluvissa fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.yso lääkkeet
dc.subject.yso lääkeaineet
dc.subject.yso lääketeollisuus
dc.subject.yso ympäristöluvat
dc.subject.yso ympäristönsuojelulaki
dc.subject.yso ympäristöriskit
dc.subject.yso jätevesi
dc.subject.yso kuormitus
dc.subject.yso päästöt
dc.subject.yso tarkkailu

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_20_2019.pdf 1.740Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record