Inklusiivinen musiikkikasvatus : systemaattinen kirjallisuuskatsaus käsitteisiin ja käytänteisiin.

Show simple item record

dc.contributor.author Häkkänen, Iida
dc.date.accessioned 2019-05-28T11:50:03Z
dc.date.available 2019-05-28T11:50:03Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302234
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2019052817580
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tutkin inkluusion toteutumista musiikkikasvatuksessa. Tarkoituksena oli selvittää, miten inkluusiota on käsitelty musiikkikasvatuksen tutkimuksessa sekä pohtia inklusiivisia käytänteitä musiikkikasvatuksessa. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Miten inkluusiota on käsitelty musiikkikasvatuksen tutkimuksessa? 2) Miten inklusiivisia käytänteitä voidaan toteuttaa musiikkikasvatuksessa? Tutkimus suoritettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena ja sillä oli laadullinen painotus. Aineistona käytin tieteellisiä kirjoja sekä vertaisarvioituja artikkeleita. Eettisestä näkökulmasta tutkimukseni aihe on merkittävä, sillä tasa-arvo on ajankohtainen muustakin kuin pedagogisesta näkökulmasta. Tutkimustulokset kertoivat siitä, että nykyinen musiikinopettajankoulutus tarvitsisi päivitystä ja laajennusta, jotta kaikilla opettajilla olisi mahdollisuudet inklusiiviseen musiikkikasvatukseen. Suurimpana haasteena ilmenivät kuitenkin asenteet erilaisia oppijoita kohtaan. Asenteita pitäisi saada muutettua, jotta tasa-arvoinen oppiminen ja sitä kautta inkluusion toteutuminen olisi todella mahdollista. Musiikkikasvatuksella on mahdollisuudet vaikuttaa asenteisiin ja erilaisuuden hyväksymiseen sekä yksilöllisellä tasolla että yhteiskunnallisesti. Musiikkikasvattajien ja musiikkikasvattajien kouluttajien on laajennettava ajatteluaan niin, että totuttujen toimintatapojen sijaan pystyttäisiin luomaan uusia pedagogisia toimintamalleja. fi
dc.format.extent 29 fi
dc.language.iso fin fi
dc.title Inklusiivinen musiikkikasvatus : systemaattinen kirjallisuuskatsaus käsitteisiin ja käytänteisiin. fi
dc.subject.ysa musiikkikasvatus fi
dc.subject.ysa pedagogiikka fi
dc.subject.ysa inkluusio fi
dc.type.ontasot kandidaatin tutkinto fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Inklusiivinen m ... isiin ja käytänteisiin.pdf 204.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record