Data assimilation using the Ensemble Adjustment Kalman filter with application to soil organic carbon modelling

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292226
Julkaisun nimi: Data assimilation using the Ensemble Adjustment Kalman filter with application to soil organic carbon modelling
Tekijä: Laine, Maisa
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292226
http://hdl.handle.net/10138/302303
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Matematiikka
Tiivistelmä: Data assimilaatio on estimointi menetelmä, jolla voidaan yhdistää informaatiota useista eri lähteistä. Data assimilaatio menetelmien hyödyllisyys näkyy erityisesti kun yhdistetään epäsuoria havaintoja mallin tilaan. Tässä tutkielmassa keskitytään sekventiaalisiin data assimilaatio menetelmiin, jotka pohjautuvat Kalman filter -menetelmään. Kalman filter -menetelmä johdetaan Bayesin kaavasta ja sen pohjalta esitellään ensemble-menetelmiä, jotka usein ovat laskennallisesti kevyempiä approksimaatiota Kalman filter -menetelmästä. Tutkielmassa sovelletaan Ensemble Adjustment Kalman filter -menetelmään orgaanisen maahiilen hajoamista kuvaavaan Yasso-malliin. Yasson avulla mallinnetaan pitkäaikaista maahiiltä kuudelta eri pellolta. Ennusteita parannetaan data assimilaation avulla yhdistämällä ennusteeseen mittauksista saatu informaatio.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Laine_Maisa_Pro_gradu_2019.pdf 2.225MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot