Data assimilation using the Ensemble Adjustment Kalman filter with application to soil organic carbon modelling

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Laine, Maisa
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201905292226
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302303
dc.description.abstract Data assimilaatio on estimointi menetelmä, jolla voidaan yhdistää informaatiota useista eri lähteistä. Data assimilaatio menetelmien hyödyllisyys näkyy erityisesti kun yhdistetään epäsuoria havaintoja mallin tilaan. Tässä tutkielmassa keskitytään sekventiaalisiin data assimilaatio menetelmiin, jotka pohjautuvat Kalman filter -menetelmään. Kalman filter -menetelmä johdetaan Bayesin kaavasta ja sen pohjalta esitellään ensemble-menetelmiä, jotka usein ovat laskennallisesti kevyempiä approksimaatiota Kalman filter -menetelmästä. Tutkielmassa sovelletaan Ensemble Adjustment Kalman filter -menetelmään orgaanisen maahiilen hajoamista kuvaavaan Yasso-malliin. Yasson avulla mallinnetaan pitkäaikaista maahiiltä kuudelta eri pellolta. Ennusteita parannetaan data assimilaation avulla yhdistämällä ennusteeseen mittauksista saatu informaatio. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Data assimilation using the Ensemble Adjustment Kalman filter with application to soil organic carbon modelling en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Matematiikka und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201905292226

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laine_Maisa_Pro_gradu_2019.pdf 2.225Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record