Evaluation of DSGE model KOOMA with a sign restricted Structural VAR model

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292254
Title: Evaluation of DSGE model KOOMA with a sign restricted Structural VAR model
Author: Snellman, Oliver
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292254
http://hdl.handle.net/10138/302315
Thesis level: master's thesis
Degree program: Taloustieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Economics
Magisterprogrammet i ekonomi
Specialisation: Taloustieteen yleinen opintosuunta
General track
Allmänna studieinriktningen
Abstract: Suurten dynaamisten stokastisten yleisen tasapainon (DSGE) mallien käyttö on yleistynyt viime aikoina makrotalouden ennustamisessa ja politiikka-analyysissa. Myös Suomen Valtiovarainministeriö on kehittänyt oman pienen avotalouden uuskeynesiläisen DSGE malli ”KOOMAn”. Koska DSGE mallit pyrkivät toisintamaan monia kokonaistalouden keskeisiä toimintaperiaatteita ja dynamiikkoja, on tärkeää tarkastella kuinka hyvin ne näyttävät tässä tehtävässä onnistuvan. DSGE mallin toimivuutta voi tarkastella datalähtöisellä rakenteellisella vektoriautoregressiomallilla (SVAR), joka on ekonometrisesti DSGE mallin luonnollinen vastinpari. Tämän tutkielman tarkoituksena on arvioida KOOMAn kalibrointia SVAR mallin avulla, joka on tunnistettu merkkirajoitteilla. SVAR mallin tuottamia impulssivastefunktioita, jotka ovat tilastollisesti merkitseviä ja muuttumattomia mallinnusvalinnoista riippumatta, käytetään vertailuun KOOMAn vastaavien impulssivastefunktioiden kanssa. Tulosten perusteella KOOMA näyttää yleisesti tuottavan impulssivasteita, joilla on sama etumerkki SVAR mallin kanssa, mutta vasteiden suuruuksissa ja kestävyydessä on eroja.It has lately become a common practice among national authorities with macroeconomic mandates to build large Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) models to assist in forecasting and policy analysis. The Finnish Ministry of Finance has also developed a small open economy New Keynesian DSGE model, “KOOMA”. As DSGE models try to emulate the key features and dynamics of the economy, the crucial question is, how well do they function in accordance with reality? An answer to this question can be searched by using Structural Vector Autoregression (SVAR) models, which are natural econometric counterparts to DSGE models and are better suited for analyzing data. The aim of this study is to evaluate the calibration of KOOMA with a SVAR model, which is identified with sign restrictions. I compare impulse response functions from the SVAR model, which are found both statistically significant and robust to changes in model specifications, to the equivalent impulse response functions from KOOMA. The findings suggest, that KOOMA generally produce impulse responses with same signs as the SVAR model, but there are some differences in the magnitudes and persistence of the responses.
Subject: applied macroeconometrics
DSGE
SVAR
sign restrictions
evaluation


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Snellman_Economics.pdf 1.333Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record