Conditional BVARX Forecasting Model for Small Open Economies : An Application to Finland

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292258
Titel: Conditional BVARX Forecasting Model for Small Open Economies : An Application to Finland
Författare: Anttonen, Jetro
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2019
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292258
http://hdl.handle.net/10138/302320
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Utbildningsprogram: Taloustieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Economics
Magisterprogrammet i ekonomi
Studieinriktning: Taloustieteellisen tutkimuksen opintosuunta
Research track
Studieinriktningen ekonomisk forskning
Abstrakt: In this thesis, a conditional BVARX forecasting model for short and medium term economic forecasting is developed. The model is especially designed for small-open economies and its performance on forecasting several Finnish economic variables is assessed. Particular attention is directed to the hyperparameter choice of the model. A novel algorithm for hyperparameter choice is proposed and it is shown to outperform the marginal likelihood based approach often encountered in the literature. Other prominent features of the model include conditioning on predictive densities and exogeneity of the global economic variables. The model is shown to outperform univariate benchmark models in terms of forecasting accuracy for forecasting horizons up to eight quarters ahead.Tässä tutkielmassa kehitetään BVARX-ennustemalli lyhyen ja keskipitkän aikavälin taloudelliseen ennustamiseen. Malli on erityisesti kehitetty pienten avotalouksien erityispiirteet huomioon ottaen ja tutkielmassa testataan mallin kykyä ennustaa useita suomalaisia taloudellisia muuttujia. Erityistä huomiota tutkielmassa kiinnitetään mallin hyperparametrien valintaan. Tutkielmassa esitellään uusi menetelmä hyperparametrien valitsemiseksi ja uuden menetelmän näytetään tuottavan tarkempia ennusteita kuin kirjallisuudessa usein käytetty marginal likelihood funktioon perustuva lähestymistapa. Muita mallin erityispiirteitä ovat mahdollisuus ehdollistaa ennusteita mallin muuttujien tulevilla arvoilla tai tiheyksillä ja globaalien taloudellisten muuttujien eksogeenisuus. Tutkielmassa kehitetyn ennustemallin näytetään tuottavan tarkempia ennusteita kuin vertailukohtana käytettävät yhden muuttujan menetelmät kaikilla tarkastelluilla ennustehorisonteilla yhdestä kahdeksaan neljännestä tulevaisuuteen.
Subject: forecasting
conditional forecasting
Bayesian VAR
marginal likelihood
hyperparameter choice
Subject (yso): ennustaminen
bayesilainen menetelmä


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Anttonen_Jetro_Pro_gradu_2019.pdf 542.3Kb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post