Conditional BVARX Forecasting Model for Small Open Economies : An Application to Finland

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten sv
dc.contributor.author Anttonen, Jetro
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201905292258
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302320
dc.description.abstract In this thesis, a conditional BVARX forecasting model for short and medium term economic forecasting is developed. The model is especially designed for small-open economies and its performance on forecasting several Finnish economic variables is assessed. Particular attention is directed to the hyperparameter choice of the model. A novel algorithm for hyperparameter choice is proposed and it is shown to outperform the marginal likelihood based approach often encountered in the literature. Other prominent features of the model include conditioning on predictive densities and exogeneity of the global economic variables. The model is shown to outperform univariate benchmark models in terms of forecasting accuracy for forecasting horizons up to eight quarters ahead. en
dc.description.abstract Tässä tutkielmassa kehitetään BVARX-ennustemalli lyhyen ja keskipitkän aikavälin taloudelliseen ennustamiseen. Malli on erityisesti kehitetty pienten avotalouksien erityispiirteet huomioon ottaen ja tutkielmassa testataan mallin kykyä ennustaa useita suomalaisia taloudellisia muuttujia. Erityistä huomiota tutkielmassa kiinnitetään mallin hyperparametrien valintaan. Tutkielmassa esitellään uusi menetelmä hyperparametrien valitsemiseksi ja uuden menetelmän näytetään tuottavan tarkempia ennusteita kuin kirjallisuudessa usein käytetty marginal likelihood funktioon perustuva lähestymistapa. Muita mallin erityispiirteitä ovat mahdollisuus ehdollistaa ennusteita mallin muuttujien tulevilla arvoilla tai tiheyksillä ja globaalien taloudellisten muuttujien eksogeenisuus. Tutkielmassa kehitetyn ennustemallin näytetään tuottavan tarkempia ennusteita kuin vertailukohtana käytettävät yhden muuttujan menetelmät kaikilla tarkastelluilla ennustehorisonteilla yhdestä kahdeksaan neljännestä tulevaisuuteen. fi
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject forecasting
dc.subject conditional forecasting
dc.subject Bayesian VAR
dc.subject marginal likelihood
dc.subject hyperparameter choice
dc.title Conditional BVARX Forecasting Model for Small Open Economies : An Application to Finland en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.yso ennustaminen und
dc.subject.yso bayesilainen menetelmä und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201905292258
dc.subject.specialization Taloustieteellisen tutkimuksen opintosuunta fi
dc.subject.specialization Research track en
dc.subject.specialization Studieinriktningen ekonomisk forskning sv
dc.subject.degreeprogram Taloustieteen maisteriohjelma fi
dc.subject.degreeprogram Master's Programme in Economics en
dc.subject.degreeprogram Magisterprogrammet i ekonomi sv

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Anttonen_Jetro_Pro_gradu_2019.pdf 542.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record