Mindfulness i skolan : Lärarnas och skolbiträdets syn på faktorer som främjar och hindrar genomförbarheten av mindfulnessövningar i klassrum

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292235
Title: Mindfulness i skolan : Lärarnas och skolbiträdets syn på faktorer som främjar och hindrar genomförbarheten av mindfulnessövningar i klassrum
Author: Doshoris, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905292235
http://hdl.handle.net/10138/302333
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalipsykologia
Social Psychology
Socialpsykologi
Abstract: Inspirerade av den nyaste läroplanen som utarbetats av Utbildningsstyrelsen började Folkhälsan och Helsingfors universitet med ”Terve oppiva mieli” – projektet. Syftet med projektet är i första hand att erbjuda lärare och skolpersonal förmågor i medveten närvaro, det vill säga mindfulness, och på så vis stöda dem i sitt jobb och i att uppnå läroplanens målsättningar inom dimensionerna av mångsidig kompetens, emotionell reglering och kommunikationsförmågor. Denna studie vars syfte är att studera genomförbarheten av mindfulnessövningar i klassrum är en del av projektet. Studiens syfte är att granska vilka faktorer som enligt lärare och skolbiträde främjar respektive hindrar genomförbarheten av mindfulnessövningar i klassum? Undersökningen genomfördes genom att intervjua sju lärare och ett skolbiträde som deltagit i en åtta till tio veckors skolning om att utföra mindfulnessövningar. Intervjustommen konstruerades och analyserades med hjälp av Theoretical Domain Framework, som är studiens teoretiska utgångspunkt. Den tillämpas i studien som grundläggande teori och som redskap vid innehållsanalysen. Resultaten visar att de faktorer som lärare och skolbiträde främst lyfter fram att påverkar genomförbarheten av mindfulnessövningar i klassrum är: social påverkan, tron på övningarnas konsekvenser, resursfrågor, kontextrelaterade faktorer, reglering av beteende och förmågor. Från intervjumaterialet kommer det fram att faktorer som lärare och skolbiträde anser att främjar genomförbarheten av mindfulnessövningarna i skolan är deras tro på övningarnas konsekvenser, reglering av beteende och förmågor. Faktorer som utgör hinder för genomförandet är kontextrelaterade faktorer, social påverkan och resursfrågor. Överlag anser lärare och skolbiträde att mindfulnessövningar passar väl i klassrum. Studien visar att då man vill genomföra mindfulnessövningar i klassrum borde lärare och skolbiträde få stöd av den sociala omgivningen. Terve oppiva mieli – arbetsgruppen skall vara tillgänglig för lärare och skolbiträde som utför övningar i klassrum och förutom detta så krävs en positiv arbetsplatsmiljö var kolleger förhåller sig positivt gentemot mindfulnessövningar. För att genomföra mindfulenssövningar borde man börja med dem så tidigt som möjligt från och med lågstadiet. En annan faktor som borde beaktas i genomförandet av övningarna är tidresursfrågan - skolpersonal borde i lugn och ro kunna genomföra övningar i klassrum utan press med att utföra övningar enligt en tidtabell.
Subject: Skolintervention
Mindfulness
Genomförbarhetsstudie
Theoretical Domain Framework.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record