Conflict of National Identity in Sudan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7891-0
Title: Conflict of National Identity in Sudan
Author: Jok, Kuel
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures, African studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-03-31
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7891-0
http://hdl.handle.net/10138/30239
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study addresses the contemporary conflict of national identity in Sudan between the adherents of Islamic nationalism and customary secularism . The former urge the adoption of a national constitution that derives its civil and criminal laws from Sharia (Islamic law) and Arabic be the language of instruction in national institutions of Sudan. The group argues that the intertwined model of the Islamic-Arab cultural identity accelerates assimilation of the heterogeneous African ethnic and religious diversities in Sudan into a homogeneous national identity defining Sudan as an Islamic-Arab state. The latter demand the adoption of secular laws, which must be derived from the diverse set of customary laws and equal opportunities for all African languages beside Arabic and English. The group claims that the adoption of the Islamic laws and Arabic legalises the treatment of the citizens in the country in terms of religion and race and that implies racism and discrimination. In this way, the adherents of the Islamic nationalism imposed the Islamic-Arab model. In reaction, the Muslims and the non-Muslim secularists resort to violence as an alternative model of resistance. In pursuance of war, the Islamists declared Jihad against the secularists in Nuba Mountains, South Blue Nile (Ingessana) and adopt the racial war in Darfur. In this region, the janjaweed (armed Arab militias) in Darfur fight inclusively the insurgents and the indigenous African Muslims in Darfur in equal terms. This form of war has caused a humanitarian disaster in this region. The method of the research is qualitative and its main primary source material was based on a survey conducted among students of five universities in Sudan. Prepared and organised questionnaires in English and Arabic were given to five hundred students. Participant observation, interviews and relevant secondary sources were also used. The findings of the study indicate that every religion and culture in Sudan provides a set of regulations which promote political ethics of cultural and religious diversities as well as equal distribution of power and national wealth. The new emerging phenomenon that attempts to project religion as the source of human insecurity and injustice embodies some psychological and ideological orientations emanating from human nature and not the historical religions of God. It recommends the durable resolutions taking into consideration the diverse theoretical models for the formation of a nation-state, where the diversity is not discouraged; instead states apply laws which promote religious and ethnic diversities within one territorial state. The insistence of the Islamists on the application of the Islamic law and marginalisation of the non-Arab groups in Darfur, Eastern Sudan of Beja, Ingessana of South Blue Nile and Nuba Mountains threaten the territorial integrity of the state. The secession of South Sudan from the current Sudan in the internationally surpvised referendum in January 2011 was a paradigm resulting from economic and political imbalance in the former Sudan.Etnisesti monimuotoinen ja monikulttuurinen Sudan on ollut jo vuosikymmenien ajan kansainvälisen huomion kohteena vaikeiden sisäisten konfliktiensa ja humanitaaristen kriisiensä tähden. Kuel Jokin väitöskirja taustoittaa ennen kaikkea maan eteläisen osan valtiolliseen itsenäistymiseen heinäkuussa 2011 johtanutta ideologista vastakkainasettelua, jonka osapuolia ovat pohjoisessa valtaa pitävät islamilaiset arabi-nationalistit sekä etelän maallistuneet kristilliset tai luonnonuskontoja harjoittavat kansat. Islamilaisten nationalistien pyrkimyksenä on ollut on muodostaa Sudanista kulttuurisen assimilaation kautta identiteetiltään yhtenäinen arabivaltio, jossa perustuslaki ja oikeuskäytännöt noudattavat Shariaa (islamilaista lakia) ja jonka kansallinen opetuskieli on arabia. Heitä vastustavat etniset ryhmät puolestaan vaativat maallista ja perinteisiä tapakäytäntöjä noudattavaa oikeusjärjestelmää sekä tasavertaisuutta arabian ja englannin rinnalla maan monille afrikkalaisille kielille. Valtaapitävien islamilaisten nationalistien käyttämät painostuskeinot, syrjintä ja marginalisointi ovat synnyttäneet muissa ryhmissä vastarintaa, mikä on johtanut väkivallan kierteeseen ja lopulta islamistien julistamaan Jihadiin (pyhään sotaan) Nuba-vuorten, Sinisen Niilin ylävirran (Etelä-Sudan) sekä Darfurin alkuperäisväestöä vastaan. Tutkimuksessa lähestytään teoreettisen tarkastelun keinoin osapuolten maailmankuvallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia näkemyseroja, sekä konfliktin syntyä ja sen hallintayrityksiä käyttämällä hyväksi laajaa kirjallista, monikielistä ja osin harvinaistakin materiaalia. Lisäksi kirjoittaja on koonnut sudanilaisten yliopistojen opiskelijoiden parissa vuosina 2008-2010 kaksivaiheisen haastattelututkimuksen. Kuel Jokin keskeinen johtopäätös on, että opiskeleva nuoriso, maan tulevat johtajat, pyrkivät erilaisista uskonnollisista ja kulttuurisista lähtökohdistaan huolimatta arvostamaan ja edistämään monimuotoisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnan ja valtion eettisenä ja kestävänä perustana.
Subject: afrikan tutkimus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
conflict.pdf 2.188Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record