Tilapioneerit : opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/302488
Title: Tilapioneerit : opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle
Author: Ratvio, Rami; Hakala, Anna; Siitonen, Olli; Lehtonen, Jaakko; Rieder, Daniel; Oittinen, Riikka; Kuusimäki, Aino; Wikblad, Frida; Kinnunen, Anni
Date: 2019
Language: fi
Belongs to series: Department of Geosciences and Geography C15
ISBN: 978-951-51-4000-5
ISSN: 1798-7938
URI: http://hdl.handle.net/10138/302488
Abstract: Kaupunkeihin on erilaisten rakennemuutosten vuoksi syntynyt vajaakäyttöisiä alueita, joiden kehittäminen on suunnittelijoiden, kuntien, kiinteistönomistajien ja alueen muiden toimijoiden yhteinen haaste. Vajaakäytölle jääneiden alueiden väliaikaisella aktivoinnilla on havaittu useita positiivisia vaikutuksia, mutta hyvistä kansainvälisistä kokemuksista huolimatta tilapäiskäyttöjä on hyödynnetty Suomessa vasta vähän. Tilapioneerit on Helsingin yliopistossa toteutettu projektikurssi, joka käynnistää ja tutkii tilapäiskäyttöjä vajaakäyttöisissä tai käyttötarkoituksiltaan muuttuvissa rakennuksissa pääkaupunkiseudulla. Kurssilla etsitään tuoreita ja ennakkoluulottomia ideoita tilojen uusiksi käyttötarkoituksiksi. Ideat testataan kurssilaisten järjestämässä kaupunkitapahtumassa ja erilaisissa lyhytaikaisissa tilakokeiluissa kohdealueella. Opiskelijat tutustuvat noin kuuden viikon mittaisen kurssin aikana aluekehittämiseen, tilapäiskäyttöihin ja kiertotalouteen. Kurssi pohjautuu projektioppimisen malliin, joka tukee opiskelijoiden omaa toimintakompetenssia. “Tilapioneerit. Opas vaikuttavan projektikurssin opettajalle” on tuotettu osana Sitran Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille -hanketta vuosina 2017–2019. Tavoitteena on ollut tukea opettajia järjestämään projektikurssi oppilaitoksen lähiympäristössä. Projektikurssin opetusmateriaalia on mahdollista hyödyntää monitieteisessä opetuksessa yliopistojen lisäksi esimerkiksi ammattikorkeakouluissa ja lukioissa. In cities, different structural changes have created underused areas, the development of which presents a challenge for designers, local authorities, real estate owners and other operators alike. The temporary activation of underused areas has been observed to have many positive impacts. Despite it being a successful practice elsewhere in the world, in Finland it is uncommon for private property owners or local public authorities to open up empty spaces for temporary use. Tilapioneerit is a project course organised by the University of Helsinki, which studies and promotes the temporary use of underused premises or premises undergoing a change of use in the Helsinki Metropolitan Area. It approaches the development of areas from a multidisciplinary viewpoint and makes use of project-based learning techniques in current and real life environments. On the course, students seek fresh and unprejudiced ideas on how the premises can be used. These ideas are tested in urban festival produced by the students as well as in different short-term trials at the acquired space. Within a six weeks course students get acquainted with temporary uses, circular economy and urban development while creating their own ideas and experiments for temporary uses. The course is based on project-based learning approach supporting students’ action competence. “Tilapioneerit (Urban Pioneers): Teacher’s guide to project course with impact” has been produced as part of a project “Circular economy teaching for all levels of education” funded by The Finnish Innovation Fund Sitra in 2017–2019. The guide aims to support teachers and educational staff in organizing a project course in the neighbourhood of the school. The teaching material can be adapted to multidisciplinary education in universities, universities of applied sciences and upper secondary education.Tilapioneerit is a project course organised by the University of Helsinki, which studies and promotes the temporary use of underused premises or premises undergoing a change of use in the Helsinki Metropolitan Area. It approaches the development of areas from a multidisciplinary viewpoint and makes use of project-based learning techniques in current and real life environments. On the course, students seek fresh and unprejudiced ideas on how the premises can be used. These ideas are tested in urban festival produced by the students as well as in different short-term trials at the acquired space. Within a six weeks course students get acquainted with temporary uses, circular economy and urban development while creating their own ideas and experiments for temporary uses. The course is based on project-based learning approach supporting students’ action competence. “Tilapioneerit (Urban Pioneers): Teacher’s guide to project course with impact” has been produced as part of a project “Circular economy teaching for all levels of education” funded by The Finnish Innovation Fund Sitra in 2017–2019. The guide aims to support teachers and educational staff in organizing a project course in the neighbourhood of the school. The teaching material can be adapted to multidisciplinary education in universities, universities of applied sciences and upper secondary education.
Rights: Creative Commons -lisenssi (CC BY-NC-SA)


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tilapioneerit2019opas.pdf 43.87Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Creative Commons -lisenssi (CC BY-NC-SA) Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons -lisenssi (CC BY-NC-SA)