The Multiple Faces of a Sustainability Strategy : Analysing Finland's Programme to Promote Sustainable Consumption and Production

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-698-247-5
Title: The Multiple Faces of a Sustainability Strategy : Analysing Finland's Programme to Promote Sustainable Consumption and Production
Author: Berg, Annukka
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: National Consumer Research Centre
Date: 2012-04-20
Language: eng
Belongs to series: Kuluttajatutkimuskeskuksen väitöskirjoja 6
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-698-247-5
http://hdl.handle.net/10138/30253
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This study discusses broad national sustainability programmes as multi-faceted and controversial hybrids. It concentrates on one pioneering case, the Finnish Programme to Promote Sustainable Consumption and Production (SCP) that was published in 2005. It is claimed that much-used effectiveness-focused analytical approaches fail to address some of the key characteristics of the Programme. Empirical analysis combined with a theory review reveals at least four different perspectives from which the Finnish SCP Programme can be fruitfully grasped, viewed and acted upon: the Bullet, Process, Ritual and Depiction perspectives. Together, these make up a multi-perspective analytical approach that outlines the programme profile and facilitates comparison of the differences between the acts, expectations and perceptions of various actors. (1) The Bullet perspective follows the traditional effectiveness approach based on the assumption that broad sustainability programmes have outputs and outcomes that are described in the programme document. (2) According to the Process perspective, the programme process has some effects but their exact form and direction cannot be predetermined due to the institutionally ambiguous context. (3) The Ritual perspective emphasises the symbolic dimension of action, and that the innermost meaning of programme making may go beyond its manifested goals. (4) Last but not least, the Depiction perspective reflects how the programme document and process construct, renew and silence some meaning structures, in this case about SCP. Analysed from these four perspectives, respectively, it turns out that Finland s SCP Programme: (1) has quite scarce outputs compared to the grand challenges and visions presented, the key ones including the establishment of a material-efficiency centre, a research programme and an initiative to green public procurement; (2) has raised awareness of SCP among major actors in the field, which has had various unprompted effects; (3) has had a strong ritual function in renewing Finnish participatory policy-making traditions and faith in the corporatist capabilities of meeting difficult challenges; and (4) reveals how key discursive conflicts in the field are related to contradictions between efficiency and sufficiency, economic growth and its opposing forces, and regulation versus the so-called new environmental policy instruments. Given their institutional ambiguity, sustainability programmes should be conducted in a more transparent and clearly externalised manner than is necessary in traditional Bullet-style programmes. The setting allows for creativity, flexibility and tailoring. However, neither the ambiguity of the programmes nor the availability of new policy instruments justify the outsourcing of policy-making to actors who do not possess the power or the ability to act on the challenges. Further, in order to find a balanced approach towards SCP, additional institutional support should be given to processes and experiments that develop the sufficiency and degrowth ideas. In its current form, criticism of growth only increases the uncertainty and complexity. This, in turn, supports the position of the dominant growth-bound policy narratives.Tutkimuksessa tarkastellaan sektorirajat ylittäviä poliittisia strategioita ja erityisesti Suomen kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaa (KULTU) (2003-2010). Hallinnon ohjelmien oletetaan usein määrittelevän kehityksen toivottavan suunnan ja johtavan yhteiskunnan tavoitteiden viitoittamalle polulle. Tutkimuksessa tuodaan kuitenkin esiin, miten ohjelmien tekeminen voi myös olla rituaali, jolla ennen kaikkea vahvistetaan vallitsevaa poliittista kulttuuria. Lisäksi osoitetaan, miten strategioiden laadinnan prosessi voi olla lopputuloksena syntyvää ohjelmapaperia tärkeämpi, ja miten ohjelmat myös luovat tietynlaisia tapoja hahmottaa haasteita. KULTU-ohjelma laadittiin laajassa toimikunnassa, jossa oli edustajia muun muassa teollisuuden etujärjestöistä, ympäristöjärjestöistä ja ministeriöistä. Toimikuntatyö oli monelle mukana olleelle mielekäs oppimiskokemus. Se sai osallistujat tekemään KULTU-teemaa edistäviä aloitteita omissa piireissään vielä ohjelmatyön päätyttyä. Myös itse ohjelmalla oli joitakin vaikutuksia: esimerkiksi materiaalitehokkuuden edistämiseksi perustettiin oma keskus ja julkisten hankintojen kestävyyskysymyksiin paneuduttiin kokonaisvaltaisesti. KULTU-ohjelman kunnianhimoisena visiona oli kuitenkin talous, joka ei ylitä ympäristön kantokykyä. Tällä tiellä ohjelma otti korkeintaan maltillisia askelia. Ohjelma ei esimerkiksi lisännyt verotuksen ympäristöpainotteisuutta, vaikka ekologisen verouudistuksen tärkeyttä korostettiin toimikuntalaisten keskuudessa. Rituaalina KULTU-ohjelma vahvisti laajapohjaiseen sopimiseen perustuvaa poliittista kulttuuria ja uskoa Suomen kykyyn ratkaista kiperiä haasteita. Rajojen asettamisen sijaan ohjelma painotti ekotehokkuutta. Tutkimus osoittaa, että talouskasvun tavoite on Suomessa vahva, vaikka monet ohjelmatyöhön osallistuneet näkivät kasvutalouden olevan törmäyskurssilla kestävän kehityksen kanssa. Itse asiassa kasvun kritiikki vain loi epävarmuutta talouden kentälle, jolloin perinteiseen kasvumalliin takerruttiin entistä tiukemmin. Tasapainoisempi lähestymistapa talouteen vaatisi, että kohtuullista kulutusta ja kasvupakolle vaihtoehtoisia toimintatapoja kehitettäisiin voimakkaammin. Mikäli uusia ohjauskeinoja halutaan ottaa käyttöön, kannattaa pureutua sääntelyn tällä hetkellä kohtaamaan periaatteelliseen vastustukseen. Taloudellisten ohjauskeinojen lisääminen taas vaatisi intressiristiriitojen ylittämistä ja informaatio-ohjaus aiempaa kehittyneempiä tapoja viedä viestiä perille. Mikäli laajapohjaisia ohjelmia halutaan käyttää muutoksen välineenä, kannattaa luopua perinteisestä ajattelutavasta ja hyödyntää ohjelmaprosessien tarjoamat monet mahdollisuudet. Ohjelmien laatimiseen osallistuville tahoille tulee kuitenkin avoimesti kertoa, mitä lopulta ollaan tekemässä. Näin ennaltaehkäistään epärealistisia odotuksia ja luodaan mahdollisuuksia mielekkäälle poliittiselle toiminnalle.
Subject: ympäristöpolitiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
themulti.pdf 398.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record