Erityislahjakkaiden oppilaiden motivointi : harmonikansoiton opettajien näkökulmia

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019060618783
Title: Erityislahjakkaiden oppilaiden motivointi : harmonikansoiton opettajien näkökulmia
Author: Kanerva, Juho
Date: 2019
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/302558
URN:NBN:fi-fe2019060618783
Abstract: Seminaarityössä tutkittiin erityislahjakkaiden motivaatiota ja opettajan vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi selvitettiin musiikkioppilaitosten ja opetussuunnitelmien uudistumisten vaikutusta lahjakkaisiin oppilaihin. Tutkimus tehtiin erityisesti harmonikansoitonopiskelun lähtökohdista koskien kouluikäisiä harmonikansoiton harrastajia. Kirjallisuusosiossa käsiteltiin lahjakkuutta niin historiallisesta, musiikillisesta kuin lahjakkaiden opetuksenkin näkökulmasta. Motivaation osalta käytiin läpi keskeisimpiä motivaatioteorioita sekä sitä koskevia musiikillisia erityispiirteitä. Myös uudet (2017) perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet selvitettiin erityislahjakkuuden osalta. Empiiristä osiota varten haastateltiin kahta harmonikansoiton opettajaa, Seppo Valkeajokea ja Heidi Velamoa. Näiden teemahaastattelujen avulla saatiin niin kirjallisuutta täydentävää kuin täysin uuttakin tietoa. Keskeisimpinä tuloksina nousi esiin muun muassa motivaation suuri merkitys jokaiselle oppilaalle. Yksilöopetuksen merkitystä musiikkiopistoissa korostettiin yksilöllisen kehityksen kannalta. Erityislahjakkaiden oppilaiden harrastamisen tavoitteellisuuden lisäksi mainittiin myös oppilaan henkilökohtaisen musiikkisuhteen luominen. Sosiaalisten tekijöiden huomioimista myös lahjakkaiden oppilaiden kohdalla pidettiin tärkeänä.
Subject (ysa): lahjakkuus
motivaatio
harmonikka
musiikkioppilaitokset
opetussuunnitelmat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Seminaarityö Kanerva.pdf 403.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record