Erityislahjakkaiden oppilaiden motivointi : harmonikansoiton opettajien näkökulmia

Show simple item record

dc.contributor.author Kanerva, Juho
dc.date.accessioned 2019-06-06T08:16:30Z
dc.date.available 2019-06-06T08:16:30Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302558
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2019060618783
dc.description.abstract Seminaarityössä tutkittiin erityislahjakkaiden motivaatiota ja opettajan vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi selvitettiin musiikkioppilaitosten ja opetussuunnitelmien uudistumisten vaikutusta lahjakkaisiin oppilaihin. Tutkimus tehtiin erityisesti harmonikansoitonopiskelun lähtökohdista koskien kouluikäisiä harmonikansoiton harrastajia. Kirjallisuusosiossa käsiteltiin lahjakkuutta niin historiallisesta, musiikillisesta kuin lahjakkaiden opetuksenkin näkökulmasta. Motivaation osalta käytiin läpi keskeisimpiä motivaatioteorioita sekä sitä koskevia musiikillisia erityispiirteitä. Myös uudet (2017) perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet selvitettiin erityislahjakkuuden osalta. Empiiristä osiota varten haastateltiin kahta harmonikansoiton opettajaa, Seppo Valkeajokea ja Heidi Velamoa. Näiden teemahaastattelujen avulla saatiin niin kirjallisuutta täydentävää kuin täysin uuttakin tietoa. Keskeisimpinä tuloksina nousi esiin muun muassa motivaation suuri merkitys jokaiselle oppilaalle. Yksilöopetuksen merkitystä musiikkiopistoissa korostettiin yksilöllisen kehityksen kannalta. Erityislahjakkaiden oppilaiden harrastamisen tavoitteellisuuden lisäksi mainittiin myös oppilaan henkilökohtaisen musiikkisuhteen luominen. Sosiaalisten tekijöiden huomioimista myös lahjakkaiden oppilaiden kohdalla pidettiin tärkeänä. fi
dc.format.extent 30 fi
dc.language.iso fin fi
dc.title Erityislahjakkaiden oppilaiden motivointi : harmonikansoiton opettajien näkökulmia fi
dc.subject.ysa lahjakkuus fi
dc.subject.ysa motivaatio fi
dc.subject.ysa harmonikka fi
dc.subject.ysa musiikkioppilaitokset fi
dc.subject.ysa opetussuunnitelmat fi
dc.type.ontasot kirjallinen työ fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, Piano, harmonikka, kitara ja kantele fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Seminaarityö Kanerva.pdf 403.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record