Helda Open Books

 

Collection presents a high quality selection of open monographs and edited books by researchers at the University of Helsinki.

Books in this collections receive a DOI identifier increasing their international visibility. In addition, they are published under a Creative Commons license.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Kakkuri, Juhani; Oja, Heikki; Anttila, Reino (Tähtieteellinen yhdistys Ursa, 2021)
  Ursan julkaisuja 40
 • Hämäläinen, Mika; Partanen, Niko; Alnajjar, Khalid (University of Helsinki, 2021)
 • Arffman, Kaarlo (Edita, 2009)
  Miten kristinuskosta tuli Rooman valtakunnan uskonto? Miksi ristiretkiä tehtiin? Miksi kirkko poltti noitia ja harhaoppisia? Kumosiko tiede uskonnon? Miten kirkolle kävi Neuvostoliitossa ja miten kristinusko levisi Aasiaan ja Afrikkaan? Kristinuskon historia vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Kirja on ensimmäinen kristinuskon historian kokonaisesitys, jonka tekijä on suomalainen ja joka tarkastelee aihetta pohjoismaisesta näkökulmasta. Se on perusteos, joka antaa tietoa suurimmasta maailmanuskonnosta ja sen vaikutuksesta Euroopan ja koko maailman kulttuuriin ja kehitykseen. Yleistajuinen ja selkeä kirja perustuu uusimpaan tutkimukseen ja soveltuu yliopiston oppikirjaksi.
 • Mansnérus, Juli; Lahti, Raimo; Blick, Amanda (Faculty of Law, University of Helsinki, 2020)
  Forum Iuris
  The paradigm of personalized medicine is an emerging topic, triggering some specific legal and ethical challenges as regards data collection, sharing and use, informed consent, privacy and public trust, and the changing status of patients and social equality. These legislative developments and challenges have been discussed in light of the Finnish and the common-European experiences. During recent years, the Finnish legislative processes aiming at generating ‘innovation-friendly’ legislation for scientific research purposes as well as integrating genomic research results into the clinical setting have been heavily challenged by rapid developments in technology and medicine. In particular, there is a need to pursue the right balance between scientific and commercial interests, public health, and individual rights. We aim at providing insights into the legislative processes surrounding personalized medicine with a special focus on how the freedom of science, equitable access to healthcare, public health, and commercial issues that must be balanced with individual rights as expressed in the EU Charter and the Council of Europe’s Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine. A wide spectrum of different types of challenges arises; among other things, there is a need to discuss the Finnish and international legislation of genome testing in terms of consent on behalf of a young child. Also the legal and ethical aspects of disruptive gene-editing technologies need to be analysed: How should we interpret the concept of human dignity in the bioethical discussion surrounding germline editing? Furthermore, an overview of ongoing initiatives to accelerate the market-entry of advanced therapy medicinal products will be provided. The European regulators are now taking measures to create a facilitative regulatory environment that encourages innovation, protects public health, and enables timely patient access to innovative, new therapies whilst ensuring patient safety. The role of risk-proportionate adaptations to clinical trials and GMP manufacture along with the European Medicines Agency’s early-access incentives and initiatives are presented as potential facilitators of market entry. Furthermore, in this context, the role of conditional reimbursement schemes and risk sharing-agreements is also discussed in light of the newest Finnish experiences. Furthermore, in terms of patent law, some specific challenges arise; in this anthology, attention is paid to the recent transatlantic legal dispute over a patent concerning the use of the CRISPR/Cas9 system in eukaryotic cells. Finally, some considerations beyond legal or ethical aspects of personalised medicine are presented. How can machine learning be used to support personalized care that addresses the patient’s needs?
 • Wild, David (Edumendo, 2021)
  Tässä oppaassa David Wild johdattaa lukijan keminformatiikkaan esittelemällä alan keskeisimmät perusteet. Hän on sisällyttänyt teokseen keminformatiikan ydinalueita, kuten 2D- ja 3D-rakenteiden visualisoiminen tietokoneella, kemiallisen informaation tallentaminen tietokantaan ja sen esiintyminen verkossa ja tieteellisissä julkaisuissa. Lisäksi hän esittää katsauksen keminformatiikan historiaan ja ohjelmistokehitykseen sekä käy läpi alan tunnetuimpia sovelluksia, kuten esimerkiksi QSAR-menetelmän ja molekyylien telakoinnin. Tavoitteena on käsitellä tutkimusalueen perusteet ytimekkäästi, jonka pohjalta lukija pystyy syventämään osaamistaan itsenäisesti. Teos soveltuu sekä yliopistossa että teollisuudessa työskenteleville kemisteille.
 • Wrede, Sirpa; Henriksson, Lea; Høst, Håkon; Johansson, Stina; Dybbroe, Betina (Studentlitteratur, 2008)
 • Dunderberg, Ismo (Helsingin yliopisto, 2021)
  Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 109
  Käsillä oleva kirja on kokoelma vuosien varrella syntyneitä kirjoituksia tutkimusaiheestani, Uudesta testamentista ja varhaisesta kristinuskosta. Mukana on myös pari aikaisemmin julkaisematonta esitelmää.
 • Kangas, Urpo (Unigrafia, 2017)
  Suomalaisen siviilioikeuden juuret ovat syvällä skandinaavisessa maaperässä. Yhteisellä Pohjoismaisella perinteellä on edelleenkin suuri vaikutus lainsäädän­nössä omaksuttuihin ratkaisuihin siviilioikeuden monilla osa-­alueilla. Tässä teoksessa esimerkkinä käytetään perhe-­ ja perintöoikeutta. Tutkimuksessa osoitetaan, miten oikeudelliset ideat ovat liikkuneet Pohjoismaiden välillä 1800-­luvun loppuvuosista alkaen. Monissa tapauksissa yhteinen lainvalmistelu on johtanut aivan samanlaisiin lainsäädännöllisiin ratkaisuihin eri Pohjois­maissa. Tästä on tutkijoille ja lainkäyttäjille edelleen iloa. Tutkimuksessa ja oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa voidaan käyttää muiden Pohjoismaiden oikeuskirjallisuutta ja lainvalmistelutöitä edelleen hyödyksi. Pohjoismaisten kielten osaamisesta on suurta iloa niin tutkijoille kuin tuomareillekin. Tässä kirjassa tarkastellaan myös suomalaisen perhe-­ ja perintöoikeuden sisältöratkaisuja. Kirjan pääpaino on perintöoikeudessa, koska se on oivalli­nen esimerkki oikeudellisten aatteiden siirtymisestä maasta toiseen. Suomen perintökaari on monin paikoin vain käännös Ruotsin perintökaaresta. Vuosien varrella molemmissa maissa kehitys on johtanut siihen, että yksityiskohdissa lainsäädännön pintatasolla on nykyisin huomattavia eroavuuksia.
 • Visala, Aku (Perussanoma Oy, 2010)
  Teoksessa esitellään millaisia keskusteluja tieteen ja uskonnon suhteesta on käyty ja mitä ne voisivat tarkoittaa.
 • Lindstedt, Jouko (Helsingin yliopisto, kielten osasto, 2020)
  Slavica Helsingiensia. Supplementum ; 5
 • Aronen, Jukka; Pakkasvirta, Jussi (1999)
 • Alén-Savikko, Anette; Kurjenmiekka, Vehka; Nyqvist, Sanna; Oja, Outi (Helsingin yliopisto, 2020)
  Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus -tutkimushankkeen loppuraportti "Muuttuva tekijä: kirjoituksia tekijänoikeudesta ja taiteesta" tutkii taiteen tekemisen reunaehtoja digitalisoituvassa maailmassa. Monitieteisessä kirjassa yhdistyvät taiteiden tutkimuksen, taiteen sosiologian ja oikeustieteen näkökulmat taiteilijoiden omiin puheenvuoroihin. Miten määritellään, kuka on teoksen tekijä? Millaiset tekijät saavat teoksilleen suojaa ja miksi? Miten 2000-luvun uudet taiteen ja kirjallisuuden tekemisen tavat haastavat juridisen tekijänoikeuden oletukset teoksen olemuksesta ja tekijyydestä? Takaako tekijänoikeus sen, että tekijät saavat korvauksen työstään? Miten tekijänoikeus määrittelee taiteilijoiden identiteettiä? Muun muassa näitä kysymyksiä on tutkittu Emil Aaltosen säätiön ja Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus (Helsingin yliopisto, 2016–2020). Hankkeen päättävässä kirjassa esiin nousevat erityisesti tekijänoikeuslain oikeuttamisen kysymykset, lainaamiseen perustuvat taidemuodot sekä tekijänoikeuden taloudellisten vaikutusten merkitys taiteen tekijöille. Teoksen kirjoittajat pohtivat kriittisesti tekijyyttä määrittäviä käsityksiä sekä taiteen käytäntöjen ja tekijänoikeuslain hankauskohtia. Muuttuva tekijä -kirjaan ovat kirjoittaneet hankkeen tutkijat Anette Alén-Savikko, Vehka Kurjenmiekka, Tuomas Mattila, Riku Neuvonen, Sanna Nyqvist, Outi Oja, Pauli Rautiainen ja Minna Siikilä-Laitila. Kirjassa taiteen tekijyyden kysymyksiä avaavat omista lähtökohdistaan myös kuvataiteilija Tatu Tuominen, kirjailija Harry Salmenniemi ja sarjakuvataiteilija Aiju Salminen sekä useat hankkeessa haastatellut taiteilijat. Muuttuva tekijä on tarkoitettu kaikille taiteen tekijyydestä kiinnostuneille tutkijoille ja taiteilijoille, tekijänoikeusjuridiikan asiantuntijoille sekä taiteen ja taidehallinnon aloilla työskenteleville.
 • Häyry, Matti; Häyry, Heta (Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1986)
 • Kursiša, Anta; Schlabach, Joachim (Helsingin yliopiston kirjasto, 2020)
  Pluri◦Deutsch – German plurilingual courses. Practical guidance for course development in German philology and at language centres The volume “Pluri◦Deutsch - German plurilingual courses” contains a theoretical-didactical introduction to the field and also gives guidance on five concepts developed for plurilingual university courses with German both in German philology and at language centres. The collection is the result of Pluri◦Deutsch, a project run by teachers of German at Finnish universities, which promotes the development and implementation of plurilingual courses. The concepts presented here describe the objectives, the content and typical concrete tasks and thus offers inspiration and examples to colleagues who wish to develop and implement plurilingual courses with German. German continues to be an important language in Finland after English and Swedish, which is the second national language. For our students, German is in most cases the third or fourth language and thus a typical tertiary language. It therefore makes sense to approach teaching and learning German in a multilingual way. Since German is often used in combination with other languages in everyday life, studies, and work, we promote the approach of teaching German plurilingually and through this method prepare our students to interact successfully using German in multilingual situations. In this way, we advocate a rethinking of the model of mono-lingual language teaching. The volume contains seven chapters. After the introduction (1), a general chapter introduces the central theoretical and didactic principles of plurilingual courses (2). The focus is primarily on three course concepts for university language centres. These three courses offer plurilingual legal German (3), plurilingual technical German (4) and plurilingual business communication (5); this is followed by two seminar concepts employed in German studies, the first is on multilingualism and teaching German as a foreign language (6) and the second on plurilingual communication in the professional field of German studies (7). The concepts presented show the diversity that is possible in the context of multilingualism. The range extends from a description of short plurilingual learning units that can be integrated into other predominantly monolingual courses, to the presentation of new plurilingual objectives and content in well-established courses and seminars, and finally to the explication of a completely plurilingual course. All the chapters consider how the new approaches can be implemented in practice.
 • Roinila, Markku (Suomen filosofinen yhdistys, 2010)
  Tämä teos sisältää 89 pienoiselämäkertaa, jossa filosofi­sista kysymyksistä väitelleet suomalaiset kertovat koke­muksistaan matkalla kohti väitöstä. Väittelyiden aikaväli sijoittuu vuosille 1953—2010, ja mukana on monenlaisia tarinoita ja anekdootteja akateemisesta opintiestä ympäri maailmaa, Tasmaniasta Jyväskylään. Kertojina toimivat monet arvostetuimmat suomalaiset filosofit ja toisaalta vasta äskettäin tutkimustaan puolustaneet tulevaisuuden lupaukset. Kirjoittajat kertovat syttymisestään filosofiaan, opiskelu­vuosistaan, tutkijanuransa huipuista ja aallonpohjista sekä väitöstapahtumasta ja sen jälkeisistä tuntemuksista. Kertomuksia leimaa vahva henkilökohtainen sävy ja jokainen kertomus on erilainen selviytymistarina korkeim­man opinarvon saavuttamisesta ja filosofisten ongelmien määrätietoisesta pohdinnasta.
 • Kortteinen, Matti (Otava, 1982)
  Teoksen lähtökohtana on Suomessa käyty julkinen keskustelu, jossa on arvosteltu maassamme 1970-luvulla rakennettuja lähiöitä. On väitetty, että nämä ns. betonilähiöt tarjoavat asukkailleen heikot asuinolosuhteet ja että tämä yhdessä maassamuuton tuottamien rasitusten kanssa aiheuttaa sen, että uusille lähiöalueille kasaantuu inhimillisiä ja sosiaalisia ongelmia. Tutkimustietoa aiheesta on kuitenkin ollut vain hyvin niukasti. Teoksen tarkoituksena on paikata tätä puutetta selvittämällä sitä, kuinka uusille lähiöalueille muuttavien ihmisten elämäntavat muuttuvat.
 • Kiilunen, Jarmo; Hakola, Raimo (Helsingin yliopisto, 2020)
  Alfasta alkuun on kirjoitettu johdatukseksi Uuden testamentin kreikan opiskeluuun. Kirja esittelee kreikan muoto- ja lauseopin pääpiirteet ja sisältää kieliopin oppimista tukevia käännösharjoituksia. Käytössä on nyt neljäs, kevyesti korjattu ja nyt verkossa vapaasti saatavilla oleva painos. Harjoitukset on laadittu niin, että opiskelija pääsee jo kurssin alkuvaiheissa työskentelemään Uuden testamentin kielimaailmaa kuvastavien kreikankielisten tekstikokonaisuuksien parissa. Tarkoitus on, että opiskelija oppii itse kääntämään apuneuvojen avulla Uuden testamentin alkukielistä tekstiä. Alfasta alkuun on osa Uuden testamentin kreikan monimuoto-oppimisympäristö Kαmua, joka on palkittu Helsingin yliopiston opetusteknologiapalkinnolla (2003) ja opetusministeriön ja Opetushallituksen verkko-opetuksen laatupalkinnolla (2005). Verkossa olevat vuorovaikutteiset harjoitukset tukevat kieliopin ja sanaston opiskelua ja auttavat kirjan käännösharjoitusten tekemistä. Uuden testamentin kreikan oppimisympäristö Kαmu: https://kielet.teol.helsinki.fi/kamu/
 • Frände, Dan; Helenius, Dan; Korkka, Heli; Lahti, Raimo; Lappi-Seppälä, Tapio; Melander, Sakari (Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2019)
  Kimmo Nuotion juhlajulkaisu on toimitettu kokoelma Nuotion kollegoiden artikkeleita Nuotion uraan tavalla tai toisella liittyvistä teemoista. Suuri osa kirjoituksista keskittyy rikosoikeudellisiin aihepiireihin – esimerkiksi oikeudenmukaisiin rangaistuksiin ja yleisen oikeustajun merkitykseen sekä teknologian kehityksen herättämiin rikosoikeudellisiin kysymyksiin – mutta mukana on myös tekstejä oikeustieteen tekemisestä ja oikeustieteellisen tiedekunnan arjesta.
 • Pajunen, Mika S.; Tervanotko, Hanna (Finnish Exegetical Society, 2015)
  Publications of the Finnish Exegetical Society; 108

View more