Helda Open Books

 

Collection presents a high quality selection of open monographs and edited books by researchers at the University of Helsinki.

Books in this collections receive a DOI identifier increasing their international visibility. In addition, they are published under a Creative Commons license.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Lindstedt, Jouko (Helsingin yliopisto, kielten osasto, 2020)
 • Aronen, Jukka; Pakkasvirta, Jussi (1999)
 • Häyry, Matti; Häyry, Heta (Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1986)
  HUOM! Pdf ei näy oikein Firefox-selaimen sisäistä pluginia käytettäessä. Avaa se erillisellä pdf-lukuohjelmalla.
 • Kursiša, Anta; Schlabach, Joachim (Helsingin yliopiston kirjasto, 2020)
  Pluri◦Deutsch – plurilinguale Kurse mit Deutsch. Handreichungen für die Kursentwicklung in der Germanistik und an Sprachenzentren Der Band „Pluri◦Deutsch – plurilinguale Kurse mit Deutsch“ enthält nach einer theoretisch-didaktischen Einführung eine Sammlung von Handreichungen für plurilinguale Hochschulkurse mit Deutsch in der Germanistik und an Sprachenzentren. Die fünf Konzepte dieser Sammlung sind das Ergebnis von Pluri◦Deutsch, einem Projekt von Deutschlehrenden an finnischen Universitäten, das die Entwicklung und Implementierung von plurilingualen Kursen mit Deutsch fördert. In den hier vorgelegten Konzepten werden Ziele, Inhalte sowie konkrete Aufgaben beschrieben, die Kolleg*innen für die Entwicklung und Durchführung plurilingualer Kurse mit Deutsch Anregung und Beispiele bieten. Deutsch ist in Finnland nach Englisch und der zweiten Landessprache Schwedisch eine nach wie vor wichtige Sprache. Für unsere Studierenden ist Deutsch in der Regel die dritte oder vierte Sprache und damit eine typische Tertiärsprache. Es ist also sinnvoll, das Lehren und Lernen von Deutsch mehrsprachig auszurichten. Da Deutsch in Alltag, Studium und Beruf häufig in Kombination mit anderen Sprachen verwendet wird, fördern wir den Ansatz, Deutsch plurilingual zu unterrichten und somit unsere Studierenden darauf vorzubereiten, dass sie mit Deutsch in mehrsprachigen Situationen erfolgreich sprachhandeln können. Damit plädieren wir fremdsprachendidaktisch dafür, das Modell des monolingual ausgerichteten Sprachunterrichts zu überdenken. Der Band umfasst 7 Kapitel. Nach einer Einleitung (1) werden in einem allgemeinen Kapitel zentrale theoretische und didaktische Grundlagen von plurilingualen Kursen dargestellt (2). Im Mittelpunkt stehen zunächst drei Kurskonzepte für studienbegleitende Lehrangebote an Universitätssprachenzentren zu Rechtsdeutsch plurilingual (3), technischem Deutsch plurilingual (4) und plurilingualer Geschäftskommunikation (5); es folgen zwei Seminarkonzepte aus der Germanistik zu Mehrsprachigkeit und DaF-Unterricht (6) und zu plurilingualer Kommunikation im Berufsfeld der Germanist*innen (7). Die dargestellten Konzepte zeigen, welche Vielfalt im Kontext von Mehrsprachigkeit möglich ist: Die Spannweite reicht von der Beschreibung kurzer plurilingualer Lerneinheiten, die in andere eher monolinguale Kurse integriert werden können, über die Darstellung neuer plurilingualer Ziele und Inhalte in bewährten Kursen und Seminaren bis zur Erläuterung eines vollständig plurilingual ausgerichteten Kurses. In allen Kapiteln wird darauf eingegangen, wie die neuen Ansätze in die Praxis umgesetzt werden können.
 • Roinila, Markku (Suomen filosofinen yhdistys, 2010)
  Tämä teos sisältää 89 pienoiselämäkertaa, jossa filosofi­sista kysymyksistä väitelleet suomalaiset kertovat koke­muksistaan matkalla kohti väitöstä. Väittelyiden aikaväli sijoittuu vuosille 1953—2010, ja mukana on monenlaisia tarinoita ja anekdootteja akateemisesta opintiestä ympäri maailmaa, Tasmaniasta Jyväskylään. Kertojina toimivat monet arvostetuimmat suomalaiset filosofit ja toisaalta vasta äskettäin tutkimustaan puolustaneet tulevaisuuden lupaukset. Kirjoittajat kertovat syttymisestään filosofiaan, opiskelu­vuosistaan, tutkijanuransa huipuista ja aallonpohjista sekä väitöstapahtumasta ja sen jälkeisistä tuntemuksista. Kertomuksia leimaa vahva henkilökohtainen sävy ja jokainen kertomus on erilainen selviytymistarina korkeim­man opinarvon saavuttamisesta ja filosofisten ongelmien määrätietoisesta pohdinnasta.
 • Kortteinen, Matti (Otava, 1982)
  Teoksen lähtökohtana on Suomessa käyty julkinen keskustelu, jossa on arvosteltu maassamme 1970-luvulla rakennettuja lähiöitä. On väitetty, että nämä ns. betonilähiöt tarjoavat asukkailleen heikot asuinolosuhteet ja että tämä yhdessä maassamuuton tuottamien rasitusten kanssa aiheuttaa sen, että uusille lähiöalueille kasaantuu inhimillisiä ja sosiaalisia ongelmia. Tutkimustietoa aiheesta on kuitenkin ollut vain hyvin niukasti. Teoksen tarkoituksena on paikata tätä puutetta selvittämällä sitä, kuinka uusille lähiöalueille muuttavien ihmisten elämäntavat muuttuvat.
 • Kiilunen, Jarmo; Hakola, Raimo (Helsingin yliopisto, 2020)
 • Frände, Dan; Helenius, Dan; Korkka, Heli; Lahti, Raimo; Lappi-Seppälä, Tapio; Melander, Sakari (Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2019)
  Kimmo Nuotion juhlajulkaisu on toimitettu kokoelma Nuotion kollegoiden artikkeleita Nuotion uraan tavalla tai toisella liittyvistä teemoista. Suuri osa kirjoituksista keskittyy rikosoikeudellisiin aihepiireihin – esimerkiksi oikeudenmukaisiin rangaistuksiin ja yleisen oikeustajun merkitykseen sekä teknologian kehityksen herättämiin rikosoikeudellisiin kysymyksiin – mutta mukana on myös tekstejä oikeustieteen tekemisestä ja oikeustieteellisen tiedekunnan arjesta.
 • Pajunen, Mika S.; Tervanotko, Hanna (Finnish Exegetical Society, 2015)
  Publications of the Finnish Exegetical Society; 108
 • Huttunen, Niko (Brill, 2020)
  In Early Christians Adapting to the Roman Empire: Mutual Recognition Niko Huttunen challenges the interpretation of early Christian texts as anti-imperial documents. He presents examples of the positive relationship between early Christians and the Roman society. With the concept of “recognition” Huttunen describes a situation in which the parties can come to terms with each other without full agreement. Huttunen provides examples of non-Christian philosophers recognizing early Christians. He claims that recognition was a response to Christians who presented themselves as philosophers. Huttunen reads Romans 13 as a part of the ancient tradition of the law of the stronger. His pioneering study on early Christian soldiers uncovers the practical dimension of recognizing the empire.
 • Räisänen, Riikka; Primetta, Anja; Niinimäki, Kirsi (Maahenki, 2015)
  Kirja esittelee luonnonväriaineiden tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti tekstiilisovellutuksissa, kuten värjäämisessä ja kankaan kuvioimisessa. Teoksessa keskitytään väriainelähteisiin, jotka kasvavat Suomen luonnossa tai soveltuvat viljeltäviksi ainakin maan eteläisissä osissa. Lukijalle esitellään eri lähteistä saatavat värisävyt sekä annetaan ohjeita värjäykseen ja kankaanpainantaan. Perinteisesti luonnonväriaineet on yhdistetty pienimuotoiseen käsityöläisyyteen, mutta nykyään niitä voidaan hyödyntää jopa teollisen mittakaavan tuotannossa. Kirjassa pohditaan monipuolisesti luonnonväriaineiden ominaisuuksia, kuten ekologisuutta, UV-suojaavuutta ja antimikrobiaalisuutta. Teos sopii tietokirjaksi ja värjäysoppaaksi luonnonväriaineista kiinnostuneille sekä oppimateriaaliksi taide- ja käsityöalan koulutuksiin.
 • Amadae, S. M. (Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, 2020)
  Computational Transformation of the Public Sphere is the organic product of what turned out to be an effective collaboration between MA students and their professor in the Global Politics and Communication program in the Faculty of Social Sciences at the University of Helsinki, in the Fall of 2019. The course, Philosophy of Politics and Communication, is a gateway course into this MA program. As I had been eager to conduct research on the impact of new digital technologies and artificial intelligence (AI) on democratic governance, I saw this course as an opportunity to not only share, but also further develop my knowledge of this topic.
 • Isaksson, Eva (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1987)
  Suomalainen perusteos naisten tieteellisestä työstä, mukaansatempaava naisnäkökulma ihmistä ympäröivään maailmankaikkeuteen ja sen tutkijoihin.
 • Saurio, Päivi (Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, kielten osasto, 2020)
  Slavistiikan ja baltologian opetusmonisteita; 7
 • Pihlajamäki, Heikki (Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2004)
  Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan kuljettaa lukijan halki viime vuosituhannen oikeushistorian pääpiirteiden, oikeustieteen synnystä 1100-luvulla modernin oikeuden läpimurtoon 1800-luvulla. Kehitystä tarkastellaan yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden näkökulmasta. Painopiste on yleiseurooppalaisen yhtenäisoikeuden eli ius communen kehityksessä, jota vasten myös ruotsalais- suomalaista oikeushistoriaa peilataan. Teos on laadittu pääsykoekirjaksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeeseen, mutta se soveltuu myös oppikirjaksi.
 • Häyry, Matti (WSOY, 2000)
  "Kaikkien tekojemme pitäisi tähdätä mahdollisimman monen mahdollisimman suureen onnellisuuteen!” Tätä ajatusta julisti Ranskan vallankumouksen vuonna 1789 englantilainen Jeremy Bentham, utilitarismin perustaja. Seuraavalla vuosisadalla oppi tuli tunnetuksi hänen kotimaassaan uudistusten lähteenä erityisesti John Stuart Millin työn kautta. Utilitaristit ajoivat monia nyt itsestään selvinä pidettyjä poliittisia uudistuksia. He saivatkin aikaan monia vankilaolojen ja sosiaalipolitiikan reformeja - Mill kannatti jopa naisten äänioikeutta, joka toteutui vasta paljon myöhemmin. Häyry selvittää, kuinka ajatus mahdollisimman monen onnellisuudesta kehittyi ja miten oppia on sovellettu viime aikojen eettisissä kiistoissa: vastoin vallitsevaa käsitystä "utilitarismi” ei tarkoita ahneutta, välinpitämättömyyttä tai itsekästä oman edun tavoittelua. Häyryn tarkastelu ulottuu eurooppalaisen moraaliajattelun tilasta uuden ajan alussa aina vuosituhannen lopun keskusteluihin terveydenhuollon periaatteista ja eläinten oikeuksista.
 • Häyry, Matti; Häyry, Heta (Yliopistopaino, 1997)
  Kirjoituksissaan maamme johtavat filosofiset bioeetikot esittävät keskusteluun provosoivalla tavalla omat vastauksensa moniin terveydenhuollon ja lääketieteen moraalikysymyksiin.
 • Luomanen, Petri; Jokiranta, Jutta; Lehtipuu, Outi (Suomen Eksegeettinen Seura, 2020)
  Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 105
  Millaista oli perheiden tai köyhien, lasten ja naisten elämä Raamatun ajan maailmassa? Millaista oli elämä Jeesuksen ajan Galileassa? Miten arkeologia voi hyödyntää Raamatun ajan sosiaali- ja kulttuurihistorian tutkimusta? Miten lahkotutkimus tai sosiaalipsykologian teoriat pienryhmien välisistä suhteista auttavat ymmärtämään Jeesus-liikkeen syntyä ja varhaiskristillisten ryhmien keskinäisiä kiistoja? Teos etsii vastauksia edellä kuvattuihin ja moniin muihin kysymyksiin. Kirja tarjoaa yleiskatsauksen sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen syntyyn sekä sen keskeisiin metodologisiin suuntauksiin. Kirjoittajat valottavat artikkeleissaan Raamatun ajan sosiaalihistoriaa ja havainnollistavat sosiaalitieteiden sekä kognitiotieteen soveltamista uskonnon ja erityisesti Raamatun tutkimukseen.
 • Rinne, Jenni; Kajander, Anna; Haanpää, Riina (Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, 2020)
  Ethnos-toimite 22
 • Komeetat 
  Kaila, Kari; Oja, Heikki; Valtonen, Mauri; Korhonen, Tapio (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1983)
  Kirjassa kerrotaan Halleyn pyrstötähdestä ja muista komeetoista. Mistä ne tulevat? Minne ne menevät? Millaisia taivaankappaleita ne ovat? Voivatko ne vaikuttaa maapallon elämään?

View more