Helda Open Books

 

Collection presents a high quality selection of open monographs and edited books by researchers at the University of Helsinki.

Books in this collections receive a DOI identifier increasing their international visibility. In addition, they are published under a Creative Commons license.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Dunderberg, Ismo (Helsingin yliopisto, 2021)
  Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 109
  Käsillä oleva kirja on kokoelma vuosien varrella syntyneitä kirjoituksia tutkimusaiheestani, Uudesta testamentista ja varhaisesta kristinuskosta. Mukana on myös pari aikaisemmin julkaisematonta esitelmää.
 • Kangas, Urpo (Unigrafia, 2017)
  Suomalaisen siviilioikeuden juuret ovat syvällä skandinaavisessa maaperässä. Yhteisellä Pohjoismaisella perinteellä on edelleenkin suuri vaikutus lainsäädän­ nössä omaksuttuihin ratkaisuihin siviilioikeuden monilla osa­alueilla. Tässä teoksessa esimerkkinä käytetään perhe­ ja perintöoikeutta. Tutkimuksessa osoitetaan, miten oikeudelliset ideat ovat liikkuneet Pohjoismaiden välillä 1800­luvun loppuvuosista alkaen. Monissa tapauksissa yhteinen lainvalmis telu on johtanut aivan samanlaisiin lainsäädännöllisiin ratkaisuihin eri Pohjois­ maissa. Tästä on tutkijoille ja lainkäyttäjille edelleen iloa. Tutkimuksessa ja oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa voidaan käyttää muiden Pohjoismaiden oikeuskirjallisuutta ja lainvalmistelutöitä edelleen hyödyksi. Pohjoismaisten kielten osaamisesta on suurta iloa niin tutkijoille kuin tuomareillekin. Tässä kirjassa tarkastellaan myös suomalaisen perhe­ ja perintöoikeuden sisältö ratkaisuja. Kirjan pääpaino on perintöoikeudessa, koska se on oivalli­ nen esi merkki oikeudellisten aatteiden siirtymisestä maasta toiseen. Suomen perintökaari on monin paikoin vain käännös Ruotsin perintökaaresta. Vuosien varrella molemmissa maissa kehitys on johtanut siihen, että yksityiskohdissa lainsäädännön pintatasolla on nykyisin huomattavia eroavuuksia.
 • Visala, Aku (Perussanoma Oy, 2010)
  Teoksessa esitellään millaisia keskusteluja tieteen ja uskonnon suhteesta on käyty ja mitä ne voisivat tarkoittaa.
 • Lindstedt, Jouko (Helsingin yliopisto, kielten osasto, 2020)
  Slavica Helsingiensia. Supplementum ; 5
 • Aronen, Jukka; Pakkasvirta, Jussi (1999)
 • Alén-Savikko, Anette; Kurjenmiekka, Vehka; Nyqvist, Sanna; Oja, Outi (Helsingin yliopisto, 2020)
  Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus -tutkimushankkeen loppuraportti "Muuttuva tekijä: kirjoituksia tekijänoikeudesta ja taiteesta" tutkii taiteen tekemisen reunaehtoja digitalisoituvassa maailmassa. Monitieteisessä kirjassa yhdistyvät taiteiden tutkimuksen, taiteen sosiologian ja oikeustieteen näkökulmat taiteilijoiden omiin puheenvuoroihin. Miten määritellään, kuka on teoksen tekijä? Millaiset tekijät saavat teoksilleen suojaa ja miksi? Miten 2000-luvun uudet taiteen ja kirjallisuuden tekemisen tavat haastavat juridisen tekijänoikeuden oletukset teoksen olemuksesta ja tekijyydestä? Takaako tekijänoikeus sen, että tekijät saavat korvauksen työstään? Miten tekijänoikeus määrittelee taiteilijoiden identiteettiä? Muun muassa näitä kysymyksiä on tutkittu Emil Aaltosen säätiön ja Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus (Helsingin yliopisto, 2016–2020). Hankkeen päättävässä kirjassa esiin nousevat erityisesti tekijänoikeuslain oikeuttamisen kysymykset, lainaamiseen perustuvat taidemuodot sekä tekijänoikeuden taloudellisten vaikutusten merkitys taiteen tekijöille. Teoksen kirjoittajat pohtivat kriittisesti tekijyyttä määrittäviä käsityksiä sekä taiteen käytäntöjen ja tekijänoikeuslain hankauskohtia. Muuttuva tekijä -kirjaan ovat kirjoittaneet hankkeen tutkijat Anette Alén-Savikko, Vehka Kurjenmiekka, Tuomas Mattila, Riku Neuvonen, Sanna Nyqvist, Outi Oja, Pauli Rautiainen ja Minna Siikilä-Laitila. Kirjassa taiteen tekijyyden kysymyksiä avaavat omista lähtökohdistaan myös kuvataiteilija Tatu Tuominen, kirjailija Harry Salmenniemi ja sarjakuvataiteilija Aiju Salminen sekä useat hankkeessa haastatellut taiteilijat. Muuttuva tekijä on tarkoitettu kaikille taiteen tekijyydestä kiinnostuneille tutkijoille ja taiteilijoille, tekijänoikeusjuridiikan asiantuntijoille sekä taiteen ja taidehallinnon aloilla työskenteleville.
 • Häyry, Matti; Häyry, Heta (Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1986)
  HUOM! Pdf ei näy oikein Firefox-selaimen sisäistä pluginia käytettäessä. Avaa se erillisellä pdf-lukuohjelmalla.
 • Kursiša, Anta; Schlabach, Joachim (Helsingin yliopiston kirjasto, 2020)
  Pluri◦Deutsch – German plurilingual courses. Practical guidance for course development in German philology and at language centres The volume “Pluri◦Deutsch - German plurilingual courses” contains a theoretical-didactical introduction to the field and also gives guidance on five concepts developed for plurilingual university courses with German both in German philology and at language centres. The collection is the result of Pluri◦Deutsch, a project run by teachers of German at Finnish universities, which promotes the development and implementation of plurilingual courses. The concepts presented here describe the objectives, the content and typical concrete tasks and thus offers inspiration and examples to colleagues who wish to develop and implement plurilingual courses with German. German continues to be an important language in Finland after English and Swedish, which is the second national language. For our students, German is in most cases the third or fourth language and thus a typical tertiary language. It therefore makes sense to approach teaching and learning German in a multilingual way. Since German is often used in combination with other languages in everyday life, studies, and work, we promote the approach of teaching German plurilingually and through this method prepare our students to interact successfully using German in multilingual situations. In this way, we advocate a rethinking of the model of mono-lingual language teaching. The volume contains seven chapters. After the introduction (1), a general chapter introduces the central theoretical and didactic principles of plurilingual courses (2). The focus is primarily on three course concepts for university language centres. These three courses offer plurilingual legal German (3), plurilingual technical German (4) and plurilingual business communication (5); this is followed by two seminar concepts employed in German studies, the first is on multilingualism and teaching German as a foreign language (6) and the second on plurilingual communication in the professional field of German studies (7). The concepts presented show the diversity that is possible in the context of multilingualism. The range extends from a description of short plurilingual learning units that can be integrated into other predominantly monolingual courses, to the presentation of new plurilingual objectives and content in well-established courses and seminars, and finally to the explication of a completely plurilingual course. All the chapters consider how the new approaches can be implemented in practice.
 • Roinila, Markku (Suomen filosofinen yhdistys, 2010)
  Tämä teos sisältää 89 pienoiselämäkertaa, jossa filosofi­sista kysymyksistä väitelleet suomalaiset kertovat koke­muksistaan matkalla kohti väitöstä. Väittelyiden aikaväli sijoittuu vuosille 1953—2010, ja mukana on monenlaisia tarinoita ja anekdootteja akateemisesta opintiestä ympäri maailmaa, Tasmaniasta Jyväskylään. Kertojina toimivat monet arvostetuimmat suomalaiset filosofit ja toisaalta vasta äskettäin tutkimustaan puolustaneet tulevaisuuden lupaukset. Kirjoittajat kertovat syttymisestään filosofiaan, opiskelu­vuosistaan, tutkijanuransa huipuista ja aallonpohjista sekä väitöstapahtumasta ja sen jälkeisistä tuntemuksista. Kertomuksia leimaa vahva henkilökohtainen sävy ja jokainen kertomus on erilainen selviytymistarina korkeim­man opinarvon saavuttamisesta ja filosofisten ongelmien määrätietoisesta pohdinnasta.
 • Kortteinen, Matti (Otava, 1982)
  Teoksen lähtökohtana on Suomessa käyty julkinen keskustelu, jossa on arvosteltu maassamme 1970-luvulla rakennettuja lähiöitä. On väitetty, että nämä ns. betonilähiöt tarjoavat asukkailleen heikot asuinolosuhteet ja että tämä yhdessä maassamuuton tuottamien rasitusten kanssa aiheuttaa sen, että uusille lähiöalueille kasaantuu inhimillisiä ja sosiaalisia ongelmia. Tutkimustietoa aiheesta on kuitenkin ollut vain hyvin niukasti. Teoksen tarkoituksena on paikata tätä puutetta selvittämällä sitä, kuinka uusille lähiöalueille muuttavien ihmisten elämäntavat muuttuvat.
 • Kiilunen, Jarmo; Hakola, Raimo (Helsingin yliopisto, 2020)
  Alfasta alkuun on kirjoitettu johdatukseksi Uuden testamentin kreikan opiskeluuun. Kirja esittelee kreikan muoto- ja lauseopin pääpiirteet ja sisältää kieliopin oppimista tukevia käännösharjoituksia. Käytössä on nyt neljäs, kevyesti korjattu ja nyt verkossa vapaasti saatavilla oleva painos. Harjoitukset on laadittu niin, että opiskelija pääsee jo kurssin alkuvaiheissa työskentelemään Uuden testamentin kielimaailmaa kuvastavien kreikankielisten tekstikokonaisuuksien parissa. Tarkoitus on, että opiskelija oppii itse kääntämään apuneuvojen avulla Uuden testamentin alkukielistä tekstiä. Alfasta alkuun on osa Uuden testamentin kreikan monimuoto-oppimisympäristö Kαmua, joka on palkittu Helsingin yliopiston opetusteknologiapalkinnolla (2003) ja opetusministeriön ja Opetushallituksen verkko-opetuksen laatupalkinnolla (2005). Verkossa olevat vuorovaikutteiset harjoitukset tukevat kieliopin ja sanaston opiskelua ja auttavat kirjan käännösharjoitusten tekemistä. Uuden testamentin kreikan oppimisympäristö Kαmu: https://kielet.teol.helsinki.fi/kamu/
 • Frände, Dan; Helenius, Dan; Korkka, Heli; Lahti, Raimo; Lappi-Seppälä, Tapio; Melander, Sakari (Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2019)
  Kimmo Nuotion juhlajulkaisu on toimitettu kokoelma Nuotion kollegoiden artikkeleita Nuotion uraan tavalla tai toisella liittyvistä teemoista. Suuri osa kirjoituksista keskittyy rikosoikeudellisiin aihepiireihin – esimerkiksi oikeudenmukaisiin rangaistuksiin ja yleisen oikeustajun merkitykseen sekä teknologian kehityksen herättämiin rikosoikeudellisiin kysymyksiin – mutta mukana on myös tekstejä oikeustieteen tekemisestä ja oikeustieteellisen tiedekunnan arjesta.
 • Pajunen, Mika S.; Tervanotko, Hanna (Finnish Exegetical Society, 2015)
  Publications of the Finnish Exegetical Society; 108
 • Huttunen, Niko (Brill, 2020)
  In Early Christians Adapting to the Roman Empire: Mutual Recognition Niko Huttunen challenges the interpretation of early Christian texts as anti-imperial documents. He presents examples of the positive relationship between early Christians and the Roman society. With the concept of “recognition” Huttunen describes a situation in which the parties can come to terms with each other without full agreement. Huttunen provides examples of non-Christian philosophers recognizing early Christians. He claims that recognition was a response to Christians who presented themselves as philosophers. Huttunen reads Romans 13 as a part of the ancient tradition of the law of the stronger. His pioneering study on early Christian soldiers uncovers the practical dimension of recognizing the empire.
 • Räisänen, Riikka; Primetta, Anja; Niinimäki, Kirsi (Maahenki, 2015)
  Kirja esittelee luonnonväriaineiden tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti tekstiilisovellutuksissa, kuten värjäämisessä ja kankaan kuvioimisessa. Teoksessa keskitytään väriainelähteisiin, jotka kasvavat Suomen luonnossa tai soveltuvat viljeltäviksi ainakin maan eteläisissä osissa. Lukijalle esitellään eri lähteistä saatavat värisävyt sekä annetaan ohjeita värjäykseen ja kankaanpainantaan. Perinteisesti luonnonväriaineet on yhdistetty pienimuotoiseen käsityöläisyyteen, mutta nykyään niitä voidaan hyödyntää jopa teollisen mittakaavan tuotannossa. Kirjassa pohditaan monipuolisesti luonnonväriaineiden ominaisuuksia, kuten ekologisuutta, UV-suojaavuutta ja antimikrobiaalisuutta. Teos sopii tietokirjaksi ja värjäysoppaaksi luonnonväriaineista kiinnostuneille sekä oppimateriaaliksi taide- ja käsityöalan koulutuksiin.
 • Amadae, S. M. (Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, 2020)
  Computational Transformation of the Public Sphere is the organic product of what turned out to be an effective collaboration between MA students and their professor in the Global Politics and Communication program in the Faculty of Social Sciences at the University of Helsinki, in the Fall of 2019. The course, Philosophy of Politics and Communication, is a gateway course into this MA program. As I had been eager to conduct research on the impact of new digital technologies and artificial intelligence (AI) on democratic governance, I saw this course as an opportunity to not only share, but also further develop my knowledge of this topic.
 • Isaksson, Eva (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1987)
  Suomalainen perusteos naisten tieteellisestä työstä, mukaansatempaava naisnäkökulma ihmistä ympäröivään maailmankaikkeuteen ja sen tutkijoihin.
 • Saurio, Päivi (Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, kielten osasto, 2020)
  Slavistiikan ja baltologian opetusmonisteita; 7
 • Pihlajamäki, Heikki (Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2004)
  Johdatus varhaismoderniin oikeushistoriaan kuljettaa lukijan halki viime vuosituhannen oikeushistorian pääpiirteiden, oikeustieteen synnystä 1100-luvulla modernin oikeuden läpimurtoon 1800-luvulla. Kehitystä tarkastellaan yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden näkökulmasta. Painopiste on yleiseurooppalaisen yhtenäisoikeuden eli ius communen kehityksessä, jota vasten myös ruotsalais- suomalaista oikeushistoriaa peilataan. Teos on laadittu pääsykoekirjaksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeeseen, mutta se soveltuu myös oppikirjaksi.
 • Häyry, Matti (WSOY, 2000)
  "Kaikkien tekojemme pitäisi tähdätä mahdollisimman monen mahdollisimman suureen onnellisuuteen!” Tätä ajatusta julisti Ranskan vallankumouksen vuonna 1789 englantilainen Jeremy Bentham, utilitarismin perustaja. Seuraavalla vuosisadalla oppi tuli tunnetuksi hänen kotimaassaan uudistusten lähteenä erityisesti John Stuart Millin työn kautta. Utilitaristit ajoivat monia nyt itsestään selvinä pidettyjä poliittisia uudistuksia. He saivatkin aikaan monia vankilaolojen ja sosiaalipolitiikan reformeja - Mill kannatti jopa naisten äänioikeutta, joka toteutui vasta paljon myöhemmin. Häyry selvittää, kuinka ajatus mahdollisimman monen onnellisuudesta kehittyi ja miten oppia on sovellettu viime aikojen eettisissä kiistoissa: vastoin vallitsevaa käsitystä "utilitarismi” ei tarkoita ahneutta, välinpitämättömyyttä tai itsekästä oman edun tavoittelua. Häyryn tarkastelu ulottuu eurooppalaisen moraaliajattelun tilasta uuden ajan alussa aina vuosituhannen lopun keskusteluihin terveydenhuollon periaatteista ja eläinten oikeuksista.

View more