Helda Open Books: Recent submissions

Now showing items 1-20 of 113
 • Luomanen, Petri; Jokiranta, Jutta; Lehtipuu, Outi (Suomen Eksegeettinen Seura, 2020)
  Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja 105
  Millaista oli perheiden tai köyhien, lasten ja naisten elämä Raamatun ajan maailmassa? Millaista oli elämä Jeesuksen ajan Galileassa? Miten arkeologia voi hyödyntää Raamatun ajan sosiaali- ja kulttuurihistorian tutkimusta? Miten lahkotutkimus tai sosiaalipsykologian teoriat pienryhmien välisistä suhteista auttavat ymmärtämään Jeesus-liikkeen syntyä ja varhaiskristillisten ryhmien keskinäisiä kiistoja? Teos etsii vastauksia edellä kuvattuihin ja moniin muihin kysymyksiin. Kirja tarjoaa yleiskatsauksen sosiaalitieteellisen raamatuntutkimuksen syntyyn sekä sen keskeisiin metodologisiin suuntauksiin. Kirjoittajat valottavat artikkeleissaan Raamatun ajan sosiaalihistoriaa ja havainnollistavat sosiaalitieteiden sekä kognitiotieteen soveltamista uskonnon ja erityisesti Raamatun tutkimukseen.
 • Rinne, Jenni; Kajander, Anna; Haanpää, Riina (Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, 2020)
  Ethnos-toimite 22
 • Komeetat 
  Kaila, Kari; Oja, Heikki; Valtonen, Mauri; Korhonen, Tapio (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1983)
  Kirjassa kerrotaan Halleyn pyrstötähdestä ja muista komeetoista. Mistä ne tulevat? Minne ne menevät? Millaisia taivaankappaleita ne ovat? Voivatko ne vaikuttaa maapallon elämään?
 • Oja, Heikki; Vilhu, Osmi (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1979)
  Albert Einstein kuoli 1955, mutta hänen tieteellinen ja humanistinen perintönsä elää edelleen voimakkaana. Kymmenen luonnon­tieteilijää, suurin osa Helsingin yliopiston tutkijoita, kertoo Einsteinin elämastä, tutkimustyösta ja hanen teorioidensa merkityksestä. Aiheet vaihtelevat suhteelli­suusteorioista maailmankaikkeuden rakenteeseen, Einsteinin filosofiasta rauhanliikkeeseen.
 • Jännes, Antti; Oja, Heikki (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1978)
  Puheenvuoro astrologiaa vastaan
 • Keskinen, Raimo; Oja, Heikki (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1981)
 • Huhtinen, Aki-Mauri; Melgin, Elina (ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, 2020)
  ProComma Academic; 2020
 • Talvinen, Krister (University of Helsinki, 2020)
  This book is a practical guide for researchers and PhD students on the topic of ‘impact’. Nowadays many funding bodies expect applicants to compose an ‘impact section’ in research funding applications, and this guide focuses on providing concrete tips and tools for proposal writing. The book is not intended to be an academic exploration into the concept, but the guidance provided here is based on author’s own experiences of writing winning proposals. The guiding principle for the author is to provide the best possible insights for researchers in order to write better proposals and have even more impactful research.
 • Heikki, Oja; Juhani, Westman (Gummerus, 1975)
 • Häyry, Heta; Häyry, Matti (Yliopistopaino, 1997)
  Mahdollisimman monelle on taattava mahdollisimman suuri, yhtäläisesti toteutettavissa oleva onnellisuus, hyvinvointi ja vapaus. Yksilöiden toimia ei saa pakolla tai uhkauksilla rajoittaa, elleivät heidän toimensa selvästi vahingoita toisia tai puutu liian jyrkästi toisten vapauteen. Kaikki yksilöt on otettava yhtäläisesti huomioon moraalisessa päätöksenteossa. Näitä periaatteita kannattamaan päätyvät kirjoittajat joutuvat - vastustaessaan turhan kärsimyksen sallimista ja edistämistä; yksilöiden vapauden alistamista totalitaristisille periaatteille ja perusteettomien erojen luomista ihmisryhmien välille - kuitenkin toteamaan: "Monet henkilöt käyttäytyvät yksityiselämässään tavoilla, jotka ovat mielestämme järjettömiä, moraalittomia, piittaamattomia, fanaattisia tai yksinkertaisesti typeriä."
 • Häyry, Matti (Yliopistopaino, 2001)
  Doctors, nurses and scientists have often been accused of ‘playing God’ in life-and-death decisions, reproductive medicine and genetics. The tenor of this book is that the same accusation can be extended to ethicists and public decision-makers who refuse to examine the is­ sues analytically before they pass their judgements. In many cases, they are the jealous gods who obstruct the voyage of honest philoso­phers and bioethicists who desperately try to find their home island of intellectual zeal and emotional security in the stormy sea of high feeling and firmly held prejudice.
 • Ojala, Mikko (Helsingin yliopisto, 2020)
  Kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisuja 2020
  Laajaan ulkomaiseen ja kotimaiseen lähdeaineistoon perustuen julkaisussa analysoidaan lasten oppimista ja kehittymistä, alueen uusimpia opetussuunnitelmia sekä ajankohtaisia kasvatuksen ja opetuksen teemoja. Erityistä huomiota kiinnitetään kasvatuksen ja opetuksen arviointiin, kasvatuksen ja opetuksen tasa-arvoon, sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen sekä opetussuunnitelmien kehittämiseen. Julkaisu on vertaisarvioitu ja tarkoitettu erityisesti opiskelijoille, opettajille ja alan toimijoille ja kehittäjille.
 • Oja, Heikki (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1978)
  Kirja on ensimmäinen meteoriiteista kertova kirja Suomessa. Siinä on myös asiallista tietoa ufoista ja muista vastaavista oudoista valoilmiöistä.
 • Oja, Heikki; Poutanen, Markku (Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1990)
  Ursan julkaisuja 41
 • Häyry, Matti (Yliopistopaino, 2001)
  Millaiset ajatuskulut ovat johdattaneet länsi­maisen ihmisen nykyaikaiseen ihmisoikeusajatteluun? Entä voidaanko ihmisoikeuksia puolustavia teesejä johtaa suoraan antiikin ajattelusta? Moraalifilosofit ovat yli kahden vuosituhannen ajan etsineet hyvän elämän ja oikean käytöksen rajoja ikuisista ja muuttu­mattomista totuuksista. Mutta kenen totuut­ta pitäisi kuunnella? Vai olivatko antiikin so­fistit oikeassa väittäessään, että moraalista totuutta ei ole?
 • Timonen, Sari; Valkonen, Jari (Gaudeamus, 2018)
  Sienten biologia on ensimmäinen suomenkielinen yleisteos sienistä. Siitä selviävät perusasiat sienten monimuotoisuudesta, aineenvaihdunnasta, genetiikasta, toimintatavoista, ympäristövaikutuksista ja käytöstä ihmisen hyödyksi. Kirjan lukemista ja sienimaailman ymmärtämistä helpottaa kattava suomenkielinen sienitieteellinen sanasto. Kirja sopii luettavaksi niin opiskelijoille, tutkijoille, biologian opettajille kuin sieniharrastajillekin. Kirjoittajina ovat alansa parhaat suomalaiset asiantuntijat.
 • Tynkkynen, Veli-Pekka (Edward Elgar, 2019)
  This timely book analyses the status of hydrocarbon energy in Russia as both a saleable commodity and as a source of societal and political power. Through empirical studies in domestic and foreign policy contexts, Veli-Pekka Tynkkynen explores the development of a hydrocarbon culture in Russia and the impact this has on its politics, identity and approach to climate change and renewable energy. Cogent and compelling, this book demonstrates how the Russian state leverages its oil and gas reserves in order to create and maintain power both domestically and internationally. Tynkkynen uses empirical studies of key topics such as the national gas programme Gazprom, the Arctic, climate discourse and anthropogenic climate change denial, and the Russia-Finland energy trade to critically examine the situation. The book concludes with a convincing argument for the potential of renewable energy to build a more resilient and sustainable future for Russia and how this might be achieved. This will prove crucial reading for scholars and students of Russian and Eastern European studies and energy and environmental studies, as well as geographers, anthropologists and political scientists. Those working in governments, international organizations and corporations with an interest in Russian energy will also find its insights useful.
 • Rinne, Pärttyli (De Gruyter, 2018)
  What did Immanuel Kant really think about love? In Kant on Love, Pärttyli Rinne provides the first systematic study of ‘love’ in the philosophy of Kant. Rinne argues that love is much more important to Kant than previously realised, and that understanding love is actually essential for Kantian ethical life.The study involves two interpretative main propositions. First, that love in Kant includes an underlying general division of love into love of benevolence and love of delight. Further, the study divides Kant’s concept of love into several aspects of love, such as self-love, sexual love (and love of beauty), love of God, love of neighbor and love in friendship. A chapter of the book is devoted to each of these aspects, beginning with the lowest forms of self-love as crude animality, and moving gradually upwards towards idealised ethical notions of love. One way or another, the major aspects relate to the general division of love.This analytical trajectory yields the second main proposition of the study: Together, the aspects of love reveal an ascent of love in Kant’s thought. Perhaps surprisingly, for Kant, love permeates human existence from the strongest impulses of nature to the highest ideals of morally deserved happiness.
 • Lahti, Raimo (De Gruyter, 2019)
  Der Band umfasst 18 Aufsätze, die der Autor in der Zeit von 1985 bis 2017 veröffentlicht hat. Im Fokus der Beiträge steht vor allem die Gesamtreform des finnischen Strafgesetzbuchs, die im Jahr 2003 nach mehr als dreißig Jahren ihren Abschluss fand. Weitere Beiträge bieten einen Einblick in die gesamtskandinavische Strafrechtsentwicklung. The volume brings together 18 articles published by the author between 1985 and 2017. These focus on the reforms to Finland’s Criminal Code, which were concluded in 2003 following a process lasting over 30 years. Further articles offer an insight into developments in criminal law in Scandinavia more broadly.