Koheesio ja dialogi yhtyemusisoinnissa : musiikkikasvatus konfliktinratkaisutaitojen kehittäjänä

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061120005
Title: Koheesio ja dialogi yhtyemusisoinnissa : musiikkikasvatus konfliktinratkaisutaitojen kehittäjänä
Author: Helinheimo, Santeri
Date: 2019
Thesis level:
URI: http://hdl.handle.net/10138/302669
URN:NBN:fi-fe2019061120005
Abstract: Tutkimukseni tehtävänä on kartoittaa miten dialogisuuden, ryhmäkoheesion ja konfliktinratkaisutaitojen vuorovaikutusta voidaan tarkastella yhtyemusisoinnin kontekstissa. Tutkimuskysymys on: Miten ryhmäkoheesio ja dialogisuus yhtyesoittamisessa kehittävät konfliktinratkaisutaitoja? Lähestyn tutkimukseni aihetta koheesion ja dialogisuuden määritelmän kautta. Konfliktinratkaisutaidot sisältyvät pitkälti dialogisuuteen. Tarkastelen niiden piirteitä myös oikeuskäsittelyn tilalla käytettävän sovittelun kautta. Yhtyemusisointia tarkastelen hyvin yleisellä tasolla, lähinnä sosiaalisena tilanteena ja toimintaympäristönä. Dialogisuus parantaa koheesiota ja koheesio parantaa dialogia. Täten molemmat voivat opettaa taitoja, joilla voisi ratkaista myös konflikteja. Tutkimustuloksissa nostan käsitteiden rinnalle musiikin tunnemerkitykset ja musisoimiseen sisältyvät kommunikoinnin muodot ja tarkastelen näiden välistä vuorovaikutusta. Musiikin tunnemerkitykset voisivat toimia musiikinopetuksessa eräänlaisena työkaluna dialogisuuden ja koheesion synnyttämiselle ja lisäämiselle ja täten kehittää konfliktinratkaisutaitoja. Aiheen tutkiminen lisää musiikkikasvatuksen vaikuttavuutta ja tarpeellisuutta yhteiskunnassa.
Subject (ysa): soittaminen
yhtyeet
dialogisuus
demokratia
konfliktinratkaisu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kandidaatintutk ... nheimo_28042019_PRINT2.pdf 677.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record