Koheesio ja dialogi yhtyemusisoinnissa : musiikkikasvatus konfliktinratkaisutaitojen kehittäjänä

Show simple item record

dc.contributor.author Helinheimo, Santeri
dc.date.accessioned 2019-06-11T11:48:15Z
dc.date.available 2019-06-11T11:48:15Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302669
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2019061120005
dc.description.abstract Tutkimukseni tehtävänä on kartoittaa miten dialogisuuden, ryhmäkoheesion ja konfliktinratkaisutaitojen vuorovaikutusta voidaan tarkastella yhtyemusisoinnin kontekstissa. Tutkimuskysymys on: Miten ryhmäkoheesio ja dialogisuus yhtyesoittamisessa kehittävät konfliktinratkaisutaitoja? Lähestyn tutkimukseni aihetta koheesion ja dialogisuuden määritelmän kautta. Konfliktinratkaisutaidot sisältyvät pitkälti dialogisuuteen. Tarkastelen niiden piirteitä myös oikeuskäsittelyn tilalla käytettävän sovittelun kautta. Yhtyemusisointia tarkastelen hyvin yleisellä tasolla, lähinnä sosiaalisena tilanteena ja toimintaympäristönä. Dialogisuus parantaa koheesiota ja koheesio parantaa dialogia. Täten molemmat voivat opettaa taitoja, joilla voisi ratkaista myös konflikteja. Tutkimustuloksissa nostan käsitteiden rinnalle musiikin tunnemerkitykset ja musisoimiseen sisältyvät kommunikoinnin muodot ja tarkastelen näiden välistä vuorovaikutusta. Musiikin tunnemerkitykset voisivat toimia musiikinopetuksessa eräänlaisena työkaluna dialogisuuden ja koheesion synnyttämiselle ja lisäämiselle ja täten kehittää konfliktinratkaisutaitoja. Aiheen tutkiminen lisää musiikkikasvatuksen vaikuttavuutta ja tarpeellisuutta yhteiskunnassa. fi
dc.format.extent 30 fi
dc.language.iso fin fi
dc.title Koheesio ja dialogi yhtyemusisoinnissa : musiikkikasvatus konfliktinratkaisutaitojen kehittäjänä fi
dc.subject.ysa soittaminen fi
dc.subject.ysa yhtyeet fi
dc.subject.ysa dialogisuus fi
dc.subject.ysa demokratia fi
dc.subject.ysa konfliktinratkaisu fi
dc.type.ontasot kandidaatin tutkielma fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto, Musiikkikasvatus fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kandidaatintutk ... nheimo_28042019_PRINT2.pdf 677.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record