Языковая политика в Республике Татарстан

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112561
Title: Языковая политика в Республике Татарстан
Author: Ritari, Leysen
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: rus
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112561
http://hdl.handle.net/10138/302679
Thesis level: master's thesis
Discipline: Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä äidinkielenä
Russian Language and Literature (Russian as a Mother Tongue)
Ryska språket och litteraturen, ryska som modersmål
Abstract: Tutkielman tavoitteena on antaa kuvaa Tatarstanin tasavallan tämän päivän kielipolitiikasta tarkastelemalla kyseisen alueen kielipolitiikan muutoksia ja säädöksiä 1500-luvulta lähtien. Tutkielmassa otetaan historialliset, etniset, uskonnolliset ja poliittiset seikat huomioon ja katsotaan, miten ne ovat vaikuttaneet kielipolitiikkaan. Tutkielman aineisto koostuu tieteellisistä ja historiallisista teoksista, lehtien ja erilaisten sivustoiden artikkeleista ja kyselystä. Tutkielmassa on yhdeksän lukua. Ensimmäisessä luvussa perehdytään aiheeseen avaamalla käsitteitä ja termejä ja tarkastelemalla tilastoja. Varsinainen tutkimus alkaa Iivana Julman ajasta, jolloin hän liitti Kazanin Venäjään pakkokääntämällä tataariväestön kristinuskoon, minkä seurauksena alueelle on tullut diglossia ilman kaksikielisyyttä. Diglossiaksi kutsutaan tilannetta, jossa yhteiskunnassa esiintyy kaksi kieltä, mutta kielillä on erilaiset statukset. Venäjän kielellä oli korkeampi asema ja sitä käytettiin virallisissa yhteyksissä sekä hallinnossa, kun taas tataarin kielellä puhuttiin vaan kotona. Seuraava luku on vuonna 1917 tapahtuneen Venäjän vallankumouksen jälkeisestä ajasta, jolloin voimaan tuli uusia säädöksiä, joiden seuraksena alueella oli diglossian lisäksi kaksikielisyyttä. Neljäs luku kertoo 1990-luvulla tapahtuneista muutoksista, jolloin Tatarstanin kansalaiset äänestivät viralliseksi kieleksi sekä venäjän että tataarin kielet ja jokaisen koululaisen velvollisuus oli opiskella molempia kieliä. Diglossian aika oli mennyttä. Viidennessä luvussa tarkastellaan Tatarstanin tasavallan 2000-luvun kielitilannetta, jolloin pakollisesta tataarinopetuksesta on kiistelty paljon. Seurauksena oli vuoden 2018 säädös, jonka mukaan ketään ei voi pakottaa opiskelemaan kieltä, joka ei ole hänen äidinkielensä. Tähän perehdytään kuudennessa luvussa. Seuraavassa luvussa tarkastellaan, mitä muutoksia uudet säädökset ovat tuoneet tasavallan koulumaailmaan haastattelemalla koululaisten vanhempia. Kahdeksannessa luvussa arvioidaan kielitilannetta tulevaisuudessa ja lopuksi tehdään yhteenveto. Kielitilanne Tatarstanin tasavallassa on aina ollut muuttuva ja muutokset ovat synnyttäneet erimielisyyksiä väestön keskuudessa. Tällä hetkellä molemmat kielet ovat virallisia kieliä, mutta vain venäjän kieli kuuluu pakollisiin aineisiin opetuksessa. Tataarin kielen tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Voi olla, että tataarin kielen häviää ajan myötä tai tilanne voi olla toisinpäin. Kielen syrjintä voi johtaa vastareaktioon ja tataarin kieleen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.
Subject: Kielipolitiikka
Tatarstan


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ritari_leysen_pro_gradu_2019.pdf 682.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record