Значения и функции обсценных лексем (на материале песен групп ”Красная плесень”, ”Группировка Ленинград” и ”Сектор Газа”)

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk sv
dc.contributor.author Romanovich, Roman
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201906112583
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302690
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on ymmärtää, mitä venäjänkieliset kirosanat ja kirosanalekseemit tarkoittavat ja miten niitä käytetään erilaisissa arkielämän tilanteissa. Tutkielmassa tarkastellaan, miten nämä kirosanat ja lekseemit ovat kehittyneet historian aikana ja miten tietyt tahot ja ihmiset eri aikakausina ovat suhtautuneet niihin. Tärkeimpänä tehtävänä on selvittää millaisissa rooleissa ja tilanteissa näitä sanoja on ollut tapana käyttää. Näiden teemojen tarkastelu tapahtuu kolmen kuuluisan venäläisen bändin avulla: “Leningrad”, “Sektor Gaza” ja “Krasnaja Plesen”. Työssä tarkastellaan, millaisessa merkityksessä kirosanoja on käytetty edellä mainittujen bändien lauluissa. Tutkielman aineisto koostuu edellä mainittujen bändien laulujen sanoista, erilaisten tutkijoiden kirjoittamista teoksista, Gordonin tv-ohjelmasta “Vuoropuhelu”, Venäjän rikoslainsäädännön pykälistä sekä sanakirjoista. Tutkielma koostuu kahdeksasta pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa perehdytään tutkielman aiheeseen ja rakenteeseen ja yritetään selvittää, mitkä ovat sen pääkohdat. Toisessa luvussa lukijalle kerrotaan kirosanojen määritelmästä ja luokittelusta. Seuraavassa luvussa tutustutaan läheisesti kirosanojen alkuperään, historiaan, sekä nykytilanteeseen. Luvun tarkoituksena on antaa lukijalle tarpeellinen tieto venäjänkielisten kirosanojen kehityksestä ja nykytilanteesta. Luvussa neljä käydään läpi kirosanojen toimintoja. Luvut viisi ja kuusi ovat tutkielman ydin, ja niissä kirosanojen tarkastelu johtaa niiden merkityksen ja käyttötarkoituksen selvittämiseen erilaisissa tilanteissa, joka tapahtuu luokittelun sekä laulujen sanojen pohjalta tapahtuvan analyysin avulla. Luku seitsemän sisältää lukujen viisi ja kuusi pohjalta tehdyt johtopäätökset. Lopuksi on vielä yhteenveto eli luku kahdeksan, jossa mm. kerrotaan kenelle kyseisestä työstä voisi olla hyötyä. fi
dc.language.iso rus
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Kirosanat
dc.subject Leningrad
dc.subject Krasnaja Plesen
dc.subject Sektor Gaza
dc.subject Venäjän kieli
dc.title Значения и функции обсценных лексем (на материале песен групп ”Красная плесень”, ”Группировка Ленинград” и ”Сектор Газа”) ru
dc.title.alternative Venäjänkielisten kirosanojen merkitys ja toiminnot fi
dc.title.alternative Znatšenija i funktsii obstsennyh leksem (na materiale pesen grupp ”Krasnaja plesen’”, ”Gruppirovka Leningrad” i ”Sektor Gaza”) ru
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä äidinkielenä fi
dc.subject.discipline Russian Language and Literature (Russian as a Mother Tongue) en
dc.subject.discipline Ryska språket och litteraturen, ryska som modersmål sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906112583

Files in this item

Files Size Format View
Romanovich_Roman_Pro_gradu_2019.pdf 721.6Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record