Kyllä se elämä sitten opettaa : Analyysi kyllä se N sitten V -konstruktion merkityksistä ja käytöstä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112534
Title: Kyllä se elämä sitten opettaa : Analyysi kyllä se N sitten V -konstruktion merkityksistä ja käytöstä
Author: Winther-Jensen, Tiia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Arts
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112534
http://hdl.handle.net/10138/302693
Thesis level: master's thesis
Degree program: Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
Master's Programme in Finnish and Finno-Ugrian Languages and Cultures
Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
Specialisation: Suomen kieli
Finnish Language
Finska språket
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan kyllä se N sitten V -konstruktion merkityksiä ja käyttöalaa Suomi24.fi-internetkeskusteluaineistossa. Tavoitteena on seuraavien tutkimuskysymysten avulla selvittää, minkälaisissa tehtävissä konstruktiota käytetään: 1) Miten konstruktion osat vaikuttavat sen merkitykseen? 2) Mitä yhteneväisyyksiä konstruktion vaihtuvia paikkoja täydentävien lekseemien välillä voi havaita? 3) Millaisissa konteksteissa konstruktio esiintyy? Tutkimus sijoittuu kognitiivisen kielentutkimuksen ja konstruktiokieliopin tutkimusalaan. Aineisto koostuu Suomi24.fi-keskustelukorpuksesta kerätystä 2558:sta kyllä se N sitten V konstruktion esiintymästä konkordansseineen. Konkordanssi kattaa konstruktiota ympäröivän tekstin virkkeen tarkkuudella. Tarvittaessa analyysin tukena on tarkasteltu myös laajempaa, koko kommentin tai keskustelun mittaista kontekstia. Keskeisin havainto on konstruktion jakautuminen kahteen alatyyppiin, joita nimitän K1:ksi ja K2:ksi. Alatyyppien ero hahmottuu erityisesti sitten-partikkelin saaman merkityksen kautta, mutta ne eroavat toisistaan myös tehtäviltään. Affektisemman K2-konstruktion avulla tyypillisesti esitetään yleistäviä lausuntoja jostain ihmisryhmästä. Episteemisesti latautunut tulevaan viittaava K1-konstruktio puolestaan pyrkii vakuuttamaan lukijaa – imperfektimuotoisena K1-konstruktion tehtävä on suhteuttaa ennakko-oletuksia toteutuneeseen lopputulemaan. Tulokset vahvistavat näkemystä kielellisen yksikön kaksinapaisuudesta eli muodon ja merkityksen erottamattomasta luonteesta. Muodon puolesta samannäköisillä rakenteilla voikin olla hyvin erilaiset tehtävät keskustelussa.
Subject: konstruktio
kognitiivinen kielioppi
partikkelit
episteemisyys
geneerisyys
affektisuus
internet-keskustelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Winther-Jensen_Tiia_pro_gradu_2019.pdf 905.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record