Language Policy and Language Choice Among English Students at a Finnish University

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112505
Title: Language Policy and Language Choice Among English Students at a Finnish University
Author: Santaniemi, Peppi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112505
http://hdl.handle.net/10138/302719
Thesis level: master's thesis
Discipline: englantilainen filologia
English Philology
Engelsk filologi
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan kielipolitiikkaa ja kielivalintaa erään suomalaisen yliopiston englannin opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimus pyrkii selvittämään, missä määrin yliopiston virallisen kielipolitiikan voidaan nähdä vaikuttavan opiskelijayhteisön sisäisiin kielivalintoihin ja käytänteisiin sekä myös millä tavoin opiskelijat itse neuvottelevat kielipolitiikkaan ja kielivalintaan liittyvistä kysymyksistä yhteisön opiskelijahallinnossa. Tutkimus esittää neljä pääkysymystä: 1) Mikä on yliopiston virallinen kielipolitiikka koskien englannin ja suomen käyttöä opiskelijayhteisön sisäisessä hallinnossa? 2) Minkälaisia käsityksiä ja tulkintoja opiskelijoilla on kielivalintaa koskevasta kielipolitiikasta opiskelijayhteisön hallinnossa? 3) Kuinka havaittavat kielikäytänteet opiskelijayhteisössä suhteutuvat yliopiston viralliseen kielipolitiikkaan sekä opiskelijoiden käsityksiin kielivalintaa koskevasta kielipolitiikasta? 4) Minkälaisia mielipiteitä tai näkemyksiä opiskelijoilla on opiskelijayhteisön hallinnolliseen kielivalintaan liittyen? Tutkimusaineistona ovat yliopiston virallinen kielipolitiikkadokumentti sekä tekijän itse keräämät ääninauhoitteet kahdesta opiskelijajärjestön hallituksen kokouksesta, kahdesta opiskelijajärjestön alla toimivan opiskelijalehden kokouksesta ja kolmen, statuksensa perusteella valitun opiskelijajäsenen haastatteluista. Opiskelijakokouksissa tarkasteltiin koodinvaihdon esiintymistä kielivalinnallisena neuvottelutaktiikkana sekä opiskelijoiden harjoittamaa kielellistä säätelyä sekä itseään että toisiaan kohtaan. Opiskelijahaastatteluilla pyrittiin selvittämään haastateltujen käsityksiä ja mielipiteitä kielipolitiikasta ja kielivalinnasta tarkastelluissa hallintokonteksteissa. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että opiskelijoiden oma rooli opiskelijayhteisön sisäisessä kielipolitiikassa on paljon virallista kielipolitiikkaa merkittävämpi. Yliopiston virallinen kielipolitiikka linjaa yliopiston monikielisyyttä ja täten kansainvälistä tieteen tekemistä tukevaksi ympäristöksi, ja monikielisyyden tukeminen ulottuu myös yliopistoyhteisön sisäiseen kommunikaatioon ja aktiviteetteihin. Samanaikaisesti kielipolitiikka kuitenkin linjaa kotimaiset kielet priorisoitaviksi. Opiskelijoilta kerätystä keskusteluaineistosta kuitenkin selvisi, että opiskelijat ovat melko rajatusti tietoisia tai edes kiinnostuneita yliopiston virallisista ohjeistuksista ja suosituksista. Sen sijaan kielivalinnalliset käytänteet näyttävät opiskelijayhteisössä siirtyvän eteenpäin vanhemmilta opiskelijoilta opittuina konventioina. Opiskelijajärjestön hallituskokouksien oletuskielenä oli suomi, kun taas opiskelijalehden toimituskokouksissa pääasiallinen käyttökieli oli englanti, mutta molemmissa konteksteissa esiintyi vaihteleva määrä koodinvaihtoa toiseen kieleen. Haastattelut opiskelijoiden kanssa paljastivat, että kielivalintakeskustelua opiskelijayhteisössä näyttävät ohjaavan kaksi päätekijää: yhtäältä kontekstisidonnainen käytännöllisyys, toisaalta identiteetin merkitys englannin opiskelijana suomalaisessa yliopistossa.
Subject: Kielipolitiikka
kielivalinta
koodinvaihto
englannin opiskelijat
opiskelijahallinto
opiskelijaidentiteetti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Santaniemi_Peppi_Pro_gradu_2019.pdf 653.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record