Missä tässä kaupungissa saa juosta? : Helsingin kokemuksia tyttökirjoissa Iris rukka ja Lite mer om Eva

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112528
Title: Missä tässä kaupungissa saa juosta? : Helsingin kokemuksia tyttökirjoissa Iris rukka ja Lite mer om Eva
Author: Martikainen, Taika
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906112528
http://hdl.handle.net/10138/302724
Thesis level: master's thesis
Discipline: kotimainen kirjallisuus
Finnish Literature
Inhemsk litteratur
Abstract: Tarkastelen tutkielmassani kaupungin kokemuksia Anni Swanin tyttökirjassa Iris rukka ja Mary Marckin ( oik. Kersti Bergroth) tyttökirjassa Lite mer om Eva. Tutkimuskysymykseni on, miten henkilöt kokevat Helsingin. Tutkimuksen teoreettisena taustana ovat kaupunkitutkimus ja tyttökirjatutkimus. Nämä tematiikat kohtaavat Lydia Wistisenin tutkimuksissa nuortenkirjallisuuden Tukholmasta. Kaupunkikirjallisuutta tutkin myös Lieven Ameelin määritelmien valossa. Tyttökirjallisuutta taas tutkin lisäksi Myry Voipion näkemysten avulla. Tutkimus osoittaa, että teosten Iris rukka ja Lite mer om Eva kaupungin kokemukset ovat monikerroksisia. Kaupunkitutkimuksen teoriaa ei ole aiemmin Suomessa sovellettu tyttökirjallisuuden luentaan. Teokset ovat silti kaupunkikirjallisuutta, sillä kaupungilla on temaattinen rooli sekä kaksisuuntainen ja dynaaminen suhde päähenkilön kanssa. Tyttökirja teosten lajina ohjaa tulkintaa, koska teokset on kirjoitettu sukupuolen ja iän perusteella rajatulle kohderyhmälle. Kaupungin kokemusten olennaisimmat piirteet konkretisoituvat tilan ja paikan kuvauksissa. Tilat ja paikat luovat suhteen 1910-luvun historialliseen Helsinkiin, mutta osoittavat myös teosten kokonaistulkinnan kannalta keskeisimmät teemat. Tulkinnan kannalta merkittävintä on kaupungin kuvaus nuoren koulutytön näkökulmasta. Näkökulma on suomalaisessa kirjallisuudessa melko harvinainen, koska yleensä Helsinkiä kuvataan aikuisten miesten kokemana. Teosten Iris rukka ja Lite mer om Eva Helsinkien pääpiirteitä ovat liikkuminen, matkustaminen ja välitiloissa oleminen. Julkisen ja yksityisen tilan välillä vallitsee jännite. Kaupunkikokemusten pääajatus on, että kasvattajat haluavat suojella tyttöjä kaupungin vaaroilta. Yhdistelemällä erilaisia tiloja ja paikkoja teokset osoittavat, millainen on koulutytön Helsinki.
Subject: tyttökirja
Helsinki
kaupunki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Taika_Martikainen_progradu_2019.pdf 859.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record