'fölen', 'fäuhlen' eller 'veuln'? : En jämförelse av skriftsystem för lågsaxiska

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages en
dc.contributor Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk sv
dc.contributor.author Siewert, Janine
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201906112563
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/302728
dc.description.abstract I min pro gradu-avhandling granskar jag fem regionala skriftsystem för det hittills ostandardiserade västgermanska språket lågsaxiska. De senaste årens utvecklingar, såsom gränsöverskridande kontakt i sociala medier och gränsöverskridande samarbete, har gjort frågan om överregional skriftlig kommunikation aktuell. Därför genomförs undersökningen av skillnaderna i de regionala skriftsystemen och tillhörande dialekterna särskilt ur synpunkten av överregional kommunikation och olika möjligheter för tillnärmning eller förening av skriftsystemen. Jämförelsen bygger på parametrar för att bedöma skriftsystemens optimala egenskaper, med speciell hänsyn till lågsaxiskans situation. Parametrarna omfattar representationens maximalitet och fonemens funktionella belastning, ortografiskt djup och hanteringen av vissa särutvecklingar samt sociala parametrar, såsom målgrupp och användningsändamål, hur identitetsfrågan sammanhänger med grafeminventariet samt frågan om inlärning och överförande av läs- och skrivkunnighet. Som material använder jag fem regionala skriftsystem och deras beskrivningar samt tillhörande dialekters fonemuppsättningar. Två skriftsystem kommer från den nederländska sidan, skriftsystemet för Groningen och Standaard Schriefwieze för Twente, och tre från den tyska sidan, skriftsystemen för Münsterland och Mecklenburg-Vorpommern samt SASS-skriftsystemet. Därav används fyra i gränsregioner, vilket gör dem intressanta ur synvinkeln av gränsöverskridande kommunikation i skrift. Analysen visar att skillnader uppträder i alla delområden som ingick i undersökningen. Majoritetsspråkets ortografi påverkar grafemvalet och allmänna aspekter, såsom markeringssättet för vokallängden och omljud, vilket leder till större skillnader i representationen än vad skiljaktigheterna på fonemnivå skulle förutsätta. Till följd av detta finns det en stor potential för överregional tillnärmning av skriftsystemen, om man skulle komma överens om gemensamma fonem-grafem-korrespondenser. Ett gemensamt skriftsystem för hela språkområdet skulle däremot kräva speciella lösningar för att hantera asymmetrin i dialekternas fonemsystem och andra regionala särutvecklingar. sv
dc.language.iso swe
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject skriftsystem
dc.subject lågsaxiska
dc.subject minoritetsspråk
dc.subject dialekter
dc.subject fonem-grafem-korrespondenser
dc.title 'fölen', 'fäuhlen' eller 'veuln'? : En jämförelse av skriftsystem för lågsaxiska sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline yleinen kielitiede fi
dc.subject.discipline General Linguistics en
dc.subject.discipline Allmän språkvetenskap sv
dc.subject.yso kirjoitusjärjestelmät und
dc.subject.yso alasaksa und
dc.subject.yso alasaksi und
dc.subject.yso vähemmistökielet und
dc.subject.yso lågsaxiska und
dc.subject.yso lågtyska und
dc.subject.yso skriftsystem und
dc.subject.yso minoritetsspråk und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201906112563

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Siewert_Janine_Pro_gradu_2019.pdf 536.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record