"Saako mustan tussin?" Oppilaiden pyynnöt venäjänkielisessä CLIL-alkuopetuksessa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/302810

Citation

Kaunisto , M 2019 , ' "Saako mustan tussin?" Oppilaiden pyynnöt venäjänkielisessä CLIL-alkuopetuksessa ' , Puhe ja Kieli , Vuosikerta. 39 , Nro 1 , Sivut 99-118 . https://doi.org/10.23997/pk.69132

Title: "Saako mustan tussin?" Oppilaiden pyynnöt venäjänkielisessä CLIL-alkuopetuksessa
Author: Kaunisto, Maarit
Contributor organization: Kasvatustieteiden osasto
Date: 2019-02-26
Language: fin
Number of pages: 20
Belongs to series: Puhe ja Kieli
ISSN: 1458-3410
DOI: https://doi.org/10.23997/pk.69132
URI: http://hdl.handle.net/10138/302810
Abstract: Tässä artikkelissa tarkastellaan oppilaiden pyyntöjä venäjänkielisessä CLIL-alkuopetuksessa. Tutkimusaineisto koostuu kahden vuoden aikana videonauhoitetuista aidoista vuorovaikutustilanteista. Pyyntöjä tarkastellaan keskustelunanalyyttisesti vieruspareina, joissa etujäsen muodostuu yleensä oppilaan tuottamasta pyynnöstä ja jälkijäsen pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sosiokulttuurisen ja tilanteisen oppimisen teorioiden pohjalta oletuksena on, että oppilaat sosiaalistuvat oman yhteisönsä toimintaan kahden alkuopetusvuoden aikana toimimalla yhdessä ja osallistumalla vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisoppijoiden kanssa. Jo ensimmäisen vuoden keväällä oppilaiden aloittamat pyynnöt muuttuvat lähes täysin venäjänkielisiksi johtuen todennäköisesti yhteisesti solmitun kielisopimuksen sisäistämisestä. Kielisopimuksella tarkoitetaan sitä, että oppilaiden edellytettiin ilmaisevan pyyntönsä kohdekielellä, venäjäksi (second language, L2). Kahden vuoden aikana oppilaat kehittyvät myös pyyntöjen rakenteellisessa muotoilemisessa käyttäen apunaan opettajan tarjoamia malleja ja rakennekehyksiä. Tutkimus osoittaa, että vuorovaikutustilanteissa voidaan omaksua sisällön ohessa myös kohdekielen rakenteita, sanastoa ja kielenkäyttöä sekä kielisopimuksen avulla ohjata oppilaiden toimijuutta kielen oppimisen näkökulmasta oikeaan suuntaan.
Subject: 516 Kasvatustieteet
6121 Kielitieteet
CLIL
keskusteluanalyysi
luokkahuonevuorovaikutus
pyyntö
rakennekehys
venäjän kieli
Peer reviewed: Yes
Rights: cc_by_nc_sa
Usage restriction: openAccess
Self-archived version: publishedVersion


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
document_1.pdf 352.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record