Grönmålning eller guldgruva? : En kvalitativ studie i hur nordiska flygbolag förhåller sig till att behandla miljön i sin kommunikation och marknadsföring

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132788
Title: Grönmålning eller guldgruva? : En kvalitativ studie i hur nordiska flygbolag förhåller sig till att behandla miljön i sin kommunikation och marknadsföring
Author: Oksanen, Tino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132788
http://hdl.handle.net/10138/302899
Thesis level: master's thesis
Discipline: Viestintä
Media and Communication Studies
Medier och kommunikation
Abstract: I den här avhandlingen granskas hur nordiska flygbolag förhåller sig till att behandla miljön i sin kommunikation och marknadsföring. Syftet med avhandlingen är att skapa förståelse för hur nordiska flygbolag förhåller sig till och resonerar kring att behandla miljön i sin kommunikation och marknadsföring. Avhandlingen svarar också på frågan om representanter för nordiska flygbolag upplever att flygbolag alls kan behandla miljön i marknadsföringen. Flygbolag behandlar i dagsläget miljön i väldigt liten utsträckning i marknadsföringen, och den här avhandlingen tillför ny kunskap om hur nordiska flygbolag förhåller sig till det. Studien utgår ifrån teorier om grön marknadsföring som visar att det finns ekonomiska fördelar med grön marknadsföring. Avhandlingen behandlar också samhällsansvar, och mera specifikt hur nordiska flygbolag upplever sitt eget samhällsansvar, och hur de kommunicerar sitt hållbarhetsarbete till konsumenterna. Avhandlingen behandlar också sociala medier, där en stor del av flygbolagens marknadsföring sker, och redogör för vilka utmaningar sociala medier orsakar för flygbolagens marknadsföring. Studien är kvalitativ och materialet baserar sig på anonyma, semistrukturerade intervjuer med informanter som arbetar med kommunikation, samhällsansvar och marknadsföring på nordiska flygbolag. Avhandlingens resultat pekar på att nordiska flygbolag förhåller sig relativt öppet till att behandla miljön i sin marknadsföring och kommunikation, men att det finns en tydlig distinktion mellan de här två. Representanterna för de nordiska flygbolagen upplever att det är svårare att behandla miljön i marknadsföringen – bland annat eftersom det kan leda till anklagelser om grönmålning – än i kommunikationen. Flygbolagen upplever ändå att det är problematiskt att marknadsföringen inte är i linje med den övriga kommunikationen, och att det måste ske en snar förändring om kommunikationen som helhet ska vara trovärdig. Det handlar om flygbolagens överlevnad.
Subject: Kommunikation
marknadsföring
samhällsansvar
CSR
hållbarhet
grön marknadsföring
grönmålning
klimat
miljö
flygbolag
Subject (yso): viestintä


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record